Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Pierwsze pogotowie ratunkowe w Europie powstało w Wiedniu, a miało to miejsce w 1883 roku. Osiem lat później, w Krakowie, powstało pierwsze pogotowanie ratunkowe w naszym kraju. Aby zostać ratownikiem medycznym należy posiadać jasno określoną wiedzę oraz liczne umiejętności, na czele z samodzielnym wykonywaniem medycznych czynności ratunkowych. Jak nabyć te umiejętności? Na studiach w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Kształcenie na kierunku Ratownictwo medyczne w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej umożliwia pozyskanie wiedzy ogólnej z zakresu nauk społecznych oraz wiedzy specjalistycznej i umiejętności z zakresu nauk medycznych, w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny. Studenci uczą się zasad zabezpieczenia osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowania działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska, dokonywania oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i podejmowania medycznych czynności ratunkowych, transportowania osób w stanie nagłego zagrożenia życia, komunikowania się z osobą ranną i udzielaniu jej wsparcia psychicznego podczas zdarzeń komunikacyjnych, katastrof.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • anestezjologia,
 • chirurgia urazowa,
 • neurologia,
 • traumatologia i ortopedia,
 • medycyna ratunkowa,
 • medycyna katastrof,
 • ratownictwo specjalistyczne

 

Nabywane umiejętności

Studenci Ratownictwa medycznego w Akademii WSB nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie zabezpieczania i stabilizacji różnych obszarów ciała uszkodzonych w wyniku działania czynników zewnętrznych, organizacji działań ratunkowych podczas zdarzeń masowych, podejmowania medycznych czynności ratunkowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego pochodzenia wewnętrznego i zewnętrznego, przeprowadzania wywiadu z chorym i świadkami zdarzenia, unieruchamiania kończyn, przygotowywania chorego do transportu, zabezpieczania materiału biologicznego do badań toksykologicznych, podawania leków drogą dożylną, wykonywania defibrylacji automatycznej, monitorowania czynności układu krwionośnego.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po zakończeniu kształcenia? Absolwenci Ratownictwa medycznego w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych.

 

Opinie

Ratownictwo medyczne to jeden z najważniejszych kierunków kształcenia, dlatego tak często występuje w ofertach edukacyjnych nie tylko uczelni medycznych. Można go odnaleźć między innymi w szerokim katalogu omawianej przez nas szkoły wyższej. Czy warto podjąć kształcenie właśnie w niej? Jakie ma Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej opinie? Patryk, student Ratownictwa medycznego mówi:

„Wybrałem studia w Akademii WSB, ponieważ chciałem zdobyć wysokiej jakości wykształcenie, ale nie chciałem opuszczać rodzinnego miasta. Tutaj jest wszystko, co potrzebne, aby zdobyć kwalifikacje zawodowe. To świetna uczelnia, w której każdy odnajdzie coś dla siebie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ratownictwo medyczne w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej:

Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • oceny stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania,
 • prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo- oddechowej,
 • wspomagania oddechu,
 • wykonywania EKG,
 • zabezpieczania i stabilizacji różnych obszarów ciała uszkodzonych w wyniku działania czynników zewnętrznych,
 • organizacji działań ratunkowych podczas zdarzeń masowych,
 • przeprowadzania wywiadu z chorym i świadkami zdarzenia,
 • unieruchamiania kończyn,
 • przygotowywania chorego do transportu,
 • zabezpieczania materiału biologicznego do badań toksykologicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ratownictwo medyczne:

Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • zespołach ratownictwa medycznego,
 • szpitalnych oddziałach ratunkowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Komentarze (0)