Ratownictwo medyczne - Katowice i woj. śląskie

Ratownictwo medyczne - Katowice i woj. śląskie

Ratownictwo medyczne - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

Ratownictwo medyczne

Odkryj kierunek Ratownictwo medyczne w Katowicach i woj. śląskim i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Ratownictwo medyczne studia Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Katowicach to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne, w roku akademickim 2021/2022, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 1440 zł do 3990 zł za pierwszy rok studiów.

 

Ratownictwo medyczne to niezwykle ważny kierunek medyczny, który pozwoli Ci zdobyć rzetelne wykształcenie, istotne dla zawodu ratownika medycznego. Studenci nabywają wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w zakresie medycznych czynności ratunkowych, które są wykonywane w stanach nagłych u dorosłych i dzieci niezależnie od ich przyczyny.

Absolwenci zatrudniani są w publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych, jednostkach straży pożarnej, w służbach ratowniczych (WOPR, GOPR, TOPR) i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości. Mogą także pełnić funkcję koordynatora medycznego przy zabezpieczaniu imprez masowych.

czytaj dalej wszystko o Ratownictwo medyczne - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek ratownictwo medyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Ratownictwo medyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Ratownictwo medyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ratownictwo medyczne w Katowicach?

Kierunek ratownictwo medyczne w Katowicach uchodzi za jeden z najbardziej prestiżowych kierunków medycznych. Są to także studia, które prężnie się rozwijają i zapewniają wiele ciekawych możliwości pracy. Z tego powodu osoby, które myślą o studiach medycznych bardzo często wybierają właśnie tę dziedzinę zawodową. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • matematyka.

Pamiętaj o tym, że wymogi rekrutacyjne są bardzo surowe, również dlatego, że jest to kierunek, który kształci specjalistów ratujących życie i zdrowie. Na maturze warto zdawać przede wszystkim biologię, chemię, fizykę i matematykę. Zadbaj o jak najlepsze wyniki, najlepiej na poziomie rozszerzonym, a z pewnością uda Ci się znaleźć na liście osób zakwalifikowanych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ratownictwo medyczne w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

RATOWNICTWO MEDYCZNE KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA I STOPNIA


Jak wyglądają studia na kierunku ratownictwo medyczne w Katowicach?

1. Dla kogo ten kierunek?

Ratownik medyczny to bardzo często pierwsza osoba, która zaczyna udzielać pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Studenci, którzy kształcą się na ratowników medycznych, odbierają gruntowne wykształcenie, które zapewnia sprawną pomoc osobom poszkodowanych. Służenie ludziom w nagłych wypadkach jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem. Z tego powodu kandydaci na studia medyczne w Katowicach muszą zdawać sobie sprawę z tego, jak stresująca jest to praca.

By zostać ratownikiem medycznym, musisz dobrze radzić sobie nawet w ekstremalnych warunkach, w trakcie których będziesz zmuszony szybko podejmować trafne decyzje. Wykształcenie medyczne, zwłaszcza z udzielania pierwszej pomocy, wymaga wiele cierpliwości i poświęcania, a także nieustannego dokształcania się. Pasjonaci i osoby, których życiową misją jest pomoc innym, z pewnością poradzą sobie na tego typu studiach medycznych.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku informatyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Katowicach realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają 3 lata. Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i gdzie studiować

Program kształcenia, niezależnie od specyfiki danej uczelni, kładzie nacisk na precyzyjne wykształcenie medyczne, które jest niezbędne do tego, by udzielać pierwszej pomocy osobom, których życie lub zdrowie jest w danej sytuacji zagrożone. Studenci poznają szczegółowo zagadnienia z dziedzin takich jak: anatomia, biologia, biofizyka, neurologia, farmakologia, pierwsza pomoc i wiele innych. Dziedziny te wymagają dokładnego zgłębienia i nieustannego uzupełniania wiedzy.

Kierunek ratownictwo medyczne w Katowicach można studiować przede wszystkim na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Uczelnia pragnie wykształcić najlepszych specjalistów, którzy z powodzeniem odnajdą się na rynku pracy dzięki skrupulatnie przekazanej wiedzy i wykształconym lub rozwiniętym umiejętnościom.

 

4. Praca po studiach

Studia medyczne na kierunku ratownictwo medyczne w Katowicach starają się stworzyć grono ekspertów najlepszych w swojej dziedzinie. Absolwenci chętnie są przyjmowani do pracy w publicznych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej, takich jak zespoły ratownictwa medycznego, szpitalne oddziały ratunkowe, specjalistyczne służb ratownicze, jednostki straży pożarnej, zakłady pracy o dużym ryzyku wypadkowości.

Niezbędna wiedza i umiejętności w sposób praktyczny wykorzystywane są w różnych sytuacjach, na miejscach zdarzenia, w oddziałach ratunkowych czy podczas transportu. Z tego powodu absolwenci mają wiele ofert pracy z różnych dziedzin. Zawód ratownika medycznego jest bardzo poważany, dlatego wiele osób myśli o karierze właśnie w tym kierunku. Nie można zaprzeczać, że ratownicy medyczni stanowią bardzo ważną część personelu medycznego.

Studia w Katowicach na kierunku ratownictwo medyczne można realizować stacjonarnie, czyli w trybie dziennym. Jest to spowodowane dużym zakresem materiału, którego nie można zrealizować w całości w sposób niestacjonarny, podczas spotkań weekendowych. Program kształcenia przewiduje także dużą ilość praktyk zawodowych.

 

5. Program studiów i przedmioty

Wśród najważniejszych przedmiotów znajdują się zagadnienia z dziedziny medycyny i ratownictwa medycznego. Prócz anatomii, chirurgii, patofizjologii czy psychologii, studenci odbywają kursy z takich przedmiotów jak na przykład:

 • medycyna ratunkowa,
 • choroby wewnętrzne,
 • właściwa komunikacja z pacjentem, rodziną i innymi osobami zespołu interdyscyplinarnego,
 • socjologia zachowań społecznych,
 • kwalifikowana pierwsza pomoc.

 

Kierunki studiów w Katowicach takie jak ratownictwo medyczne nie przewiduje specjalizacji, ponieważ nauka, którą przekazuje, skupia się na uniwersalnej pomocy medycznej w każdej sytuacji zagrażającej życiu bądź zdrowiu.

Absolwenci kierunku posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu dyscyplin klinicznych, funkcjonowania organizmu ludzkiego, a także dysfunkcji różnych układów. Kierunek skupia się na przekazaniu informacji odnoszących się do udzielania skutecznej pomocy przedszpitalnej oraz w zakresie promocji zdrowia i nauczania pierwszej pomocy.

Podstawowe umiejętności sprowadzają się do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, pozwolą na pracę w szpitalnych oddziałach ratunkowych, współpracę z lekarzem i personelem medycznym, a także prowadzenie wszelkich akcji ratunkowych związanych ze zdarzeniami masowymi i katastrofami.

Studenci po studiach medycznych w Katowicach są przygotowani także do funkcjonowania na rynku pracy jako przedsiębiorcy. Absolwenci kierunku ratownictwo medyczne niejednokrotnie prowadzą działalność gospodarczą, gdzie wykorzystują wiedzę i umiejętności udzielając szkoleń medycznych, zwłaszcza z zakresu kursów pierwszej pomocy.

Ile trwają studia na kierunku ratownictwo medyczne w Katowicach?

Ile trwają studia na kierunku ratownictwo medyczne w Katowicach?

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Katowicachtrwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia medyczne w Katowicach na kierunku ratownictwo medyczne trwają sześć semestrów i kończą się egzaminem licencjackim. Studia te realizowane są jedynie na pierwszym stopniu, który zapewnia możliwość wykonywania zawodu po uzyskaniu niezbędnej interdyscyplinarnej wiedzy i rozwinięciu szeregu umiejętności, także komunikacyjnych. Praktyka zawodowa okazuje się bezcennym doświadczeniem, która pomaga wykreować ekspertów w dziedzinie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Program kształcenia bazuje na wymogach Krajowych Ram Kwalifikacji, dlatego po ukończeniu studiów licencjackich umożliwia wykonywanie zawodu ratownika medycznego. Siatka zajęć dostosowuje się także do profilu kompetencji zawodowych ratownika medycznego zgodnie z wymogami Ministra Zdrowia odnośnie do medycznych czynności ratunkowych.

Absolwenci pierwszego stopnia mogą kontynuować studia na stopniu drugim w obrębie innego kierunku w zależności od wymogów rekrutacyjnych.

Jaka praca po kierunku ratownictwo medyczne w Katowicach?

Jaka praca po kierunku ratownictwo medyczne w Katowicach?

Absolwenci studiów medycznych w zakresie ratownictwa medycznego mogą spodziewać się stabilnego zatrudnienia, nastawionego na nieustanny rozwój zawodowo-intelektualny. Niezbędna wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne w zakresie pierwszej pomocy i medycyny ratunkowej są nieocenioną pomocą w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia zarówno dorosłych, jak i dzieci, niezależnie od przyczyny wezwania pomocy.

Studenci są przygotowywani do pracy w publicznych lub prywatnych zakładach opieki zdrowotnej, to znaczy w szpitalnych oddziałach ratunkowych, specjalistycznych służbach ratowniczych, zespołach ratownictwa medycznego, jednostkach straży pożarnej, w służbach ratowniczych takich jak na przydał Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe czy Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, a także w zakładach, w których istnieje duże ryzyko wypadkowości, w służbach odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłowych lub przy imprezach masowych na stanowisku koordynatora medycznego.

Absolwenci są w stanie dokonać oceny stanu pacjenta, by przeprowadzić odpowiednie postępowanie w ramach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ważna jest tu znajomość ułożenia pacjenta w prawidłowej pozycji w zależności od rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń, prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci i dorosłych, przywracania drożności dróg oddechowych w sposób bezprzyrządowy.

Uczelnie w Katowicach zapewniają niezbędną wiedzę medyczną i szczegółową z zakresu ratownictwa medycznego, co pozwala wykreować najlepszych ekspertów w swojej dziedzinie, którzy w sytuacjach ekstremalnych służą niezbędną pomocą.

Gdzie studiować na kierunku ratownictwo medyczne w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek ratownictwo medyczne w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ratownictwo medyczne w Katowicach?

Kierunek ratownictwo medyczne w Katowicach to bardzo wymagająca i odpowiedzialna dziedzina medycyny. Ratownicy medyczni udzielają pierwszej pomocy przedmedycznej nim przekażą poszkodowanych w ręce lekarza. Idealny kandydat na to stanowisko powinien:

 • być odporny na stres;
 • być przygotowany na nieustanne dokształcanie się w dziedzinach medycznych;
 • mieć rozwinięte zdolności empatyczne i komunikacyjne;
 • umieć reagować szybko i poprawnie w sytuacjach ekstremalnych.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeśli posiadasz tego typu predyspozycje, ten kierunek może być idealny dla Ciebie. Pamiętaj jednak o tym, że na jedno miejsce jest wielu kandydatów ze względu na to, że kierunek ratownictwo medyczne jest bardzo renomowaną dziedziną medyczną. By zapewnić sobie miejsce na liście osób zakwalifikowanych, postaraj się o jak najlepsze wyniki z przedmiotów maturalnych takich jak: biologia, chemia, matematyka, fizyka, język obcy. Warto rozważyć także udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, na przykład w Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiadzie Matematycznej lub Olimpiadzie Chemicznej. Finaliści i laureaci zawsze cieszą się przywilejami i zapewniają sobie wysokie miejsca na listach przyjętych, ponieważ przypisuje się im maksymalne ilości punktów.

W przypadku kierunku ratownictwo medyczne i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji kandydatów i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta z reguły oczekuje świadectwa dojrzałości, zdjęć do legitymacji, podania i oświadczenia oraz zaświadczeń o osiągnięciach w konkursach i olimpiadach, jeśli je posiadasz. Szczegóły odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronie uczelni w Katowicach.

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE - ważne informacje

ratownictwo medyczne studia

studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku ratownictwo medyczne w Katowicach?

Ratownictwo medyczne to bardzo renomowany kierunek studiów, zapewniający stabilną pozycję na rynku pracy.

Paweł, student drugiego roku studiów licencjackich, stwierdził:

To było moje marzenie. Ratowanie życia to bardzo odpowiedzialna sprawa, ponieważ niejednokrotnie to my, ratownicy medyczni, jako pierwsi znajdujemy się na miejscu zdarzenia. Jest to stresująca, ale także bardzo satysfakcjonująca praca.

Kierunki medyczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

POZOSTAŁE UCZELNIE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

Komentarze (0)