Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie będą mogli dokonać elektronicznej rejestracji od 3 do 17 czerwca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na ASP zostaną ogłoszone w lipcu 2024 r.

W przypadku niewypełnienia limitów miejsc w terminie podstawowym lub przedłużenia naboru z uwagi na niewystarczającą liczbę zgłoszonych kandydatów przeprowadzona zostanie II tura rekrutacji w terminie od 19 sierpnia 2024 roku.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na www.asp.wroc.pl

 

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu kierunki - rekrutacja 2024/2025

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 10 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (9 kierunków) i drugiego (8 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (5 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na ASP mogą aplikować na 12 kierunków studiów stacjonarnych oraz 4 kierunki studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu kierunki 2024/2025

 

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Architektura wnętrz - Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii
 • Grafika - Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
 • Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - Wydział Ceramiki i Szkła
 • Malarstwo - Wydział Malarstwa
 • Mediacja sztuki - Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki
 • Rysunek - Wydział Malarstwa
 • Rzeźba - Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki
 • Scenografia - Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii
 • Sztuka i wzornictwo ceramiki - Wydział Ceramiki i Szkła
 • Sztuka i wzornictwo szkła - Wydział Ceramiki i Szkła
 • Sztuka mediów - Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
 • Wzornictwo - Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

Dowiedz się więcej: asp.wroc.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 3 do 17 czerwca 2024

Ogłoszenie wyników egzaminów

lipiec 2024

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 10 do 25 czerwca 2024

Ogłoszenie wyników egzaminów lipiec 2024
Składanie dokumentów czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 24 do 12 lipca 2024

Ogłoszenie wyników egzaminów lipiec 2024
Składanie dokumentów czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 24 do 12 lipca 2024
Ogłoszenie wyników egzaminów od lipca do września 2024
Składanie dokumentów czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na www.asp.wroc.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

Limity przyjęć znajdziesz tutaj

Regulamin postępowania rekrutacyjnego znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia we Wrocławiu

kierunki studiów we Wrocławiu

uczelnie i studia we Wrocławiu

 

Nowe kierunki studiów w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu - rekrutacja 2022/2023

 1. rysunek

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów przez kandydatów w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć m.in. grafikę (333), sztukę mediów (104), architekturę wnętrz (93), wzornictwo (80), malarstwo (61).

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki, jak: grafika (11,30), sztuka mediów (5,2), architektura wnętrz (4,65), rysunek (3,88), malarstwo (3,39).

 

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Historia Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu rozpoczyna się w styczniu 1946 roku. Wtedy to do Wrocławia przybywa Eugeniusz Geppert- malarz reprezentujący w latach 20. nurt nowego klasycyzmu, przedstawiciel koloryzmu i abstrakcji aluzyjnej- z misją założenia Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych.

Z biegiem lat uczelnia poszerza zakres kształcenia, wychowuje nowe pokolenia twórców i staje się znaczącym ośrodkiem kulturo- i opiniotwórczym. Dzisiaj, wrocławska ASP to nie tylko miejsce kształcenia, ale i wyjątkowa społeczność oraz centrum porozumienia pomiędzy kulturą, nauką i sztuką.

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, prowadzi kształcenie w ramach studiów podyplomowych oraz szkoły doktorskiej.

Istotnym elementem działalności uczelnia jest Visiting Professors Program, w ramach którego zapraszani profesorowie i artyści wizytujący prowadzą zajęcia, seminaria, wykłady i warsztaty. Spotkania z ciekawymi przedstawicielami świata sztuki inspirują studentów, dają szansę na prezentację odmiennych postaw artystycznych, inicjują rozmowę o sztuce współczesnej, wspierają nawiązywanie nowych kontaktów zawodowych, jak również poszerzają ofertę pracowni specjalistycznych.

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu składa się z pięciu wydziałów, kształcących studentów na studiach stacjonarnych w jedenastu kierunkach oraz na pięciu kierunkach w formie niestacjonarnej. W ofercie dydaktycznej znajdują się: Malarstwo, Rzeźba, Mediacja sztuki, Grafika, Sztuka mediów, Architektura wnętrz, Scenografia, Wzornictwo, Sztuka i wzornictwo ceramiki, Sztuka i wzornictwo szkła, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki w zakresie konserwacji i restauracji ceramiki i szkła.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 07.05.2024 do 04.06.2024 od 01.07.2024
Studia II stopnia od 05.06.2024 od 01.07.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 07.05.2024 do 04.06.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu - studia 2024

Kierunki studiów - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu: znaleziono 12

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Architektura wnętrz
Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Grafika
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

I stopnia, II stopnia, jednolite

niestacjonarne, stacjonarne

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
Wydział Ceramiki i Szkła

jednolite

stacjonarne

Malarstwo
Wydział Malarstwa

I stopnia, II stopnia, jednolite

niestacjonarne, stacjonarne

Mediacja sztuki
Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Rysunek
Wydział Malarstwa

I stopnia

stacjonarne

Rzeźba
Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki

jednolite

stacjonarne

Scenografia
Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

jednolite

stacjonarne

Sztuka i wzornictwo ceramiki
Wydział Ceramiki i Szkła

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Sztuka i wzornictwo szkła
Wydział Ceramiki i Szkła

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Sztuka mediów
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wzornictwo
Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Komentarze (0)