Uniwersytet Szczeciński - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Szczeciński - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Szczeciński - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uniwersytecie Szczecińskim odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 22 maja 2024 r. do 12 lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na USZ ogłoszone zostaną 18 lipca 2024 r.

 

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na kandydaci.usz.edu.pl

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Uniwersytecie Szczecińskim

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Szczecińskiego powiększyła się o 6 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: green economy – zielona gospodarka, italianistyka, audyt finansowy, międzynarodowy biznes turystyczny, international and european business law oraz przekład rosyjsko – polski.

 

Uniwersytet Szczeciński najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w USz ubiegało się 6335 kandydatów. Najpopularniejsza okazała się psychologia, na którą aplikowało 812 kandydatów. Do popularnych kierunków należały także: prawo (581 kandydatów), filologia angielska (403 kandydatów), komunikacja i psychologia w biznesie (223 kandydatów) oraz zarządzanie (205 kandydatów).   

 

Uniwersytet Szczeciński kierunki studiów-  rekrutacja 2024/2025

Uniwersytet Szczeciński w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 80 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (72 kierunki) i drugiego (56 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (5 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na US mogą aplikować na 91 kierunków studiów stacjonarnych oraz 27 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Uniwersytet Szczeciński kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja - Wydział Prawa i Administracji
 • Animacja kultury - Wydział Nauk Społecznych
 • Archeologia - Wydział Humanistyczny
 • Audyt finansowy - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Baltic region studies - Wydział Humanistyczny
 • Bałtyckie studia kulturowe - Wydział Humanistyczny
 • Bezpieczeństwo narodowe - Wydział Nauk Społecznych
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wydział Nauk Społecznych
 • Biologia - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Biologiczne podstawy kryminalistyki - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Biotechnologia - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Borders and boundaries studies - Wydział Humanistyczny
 • Branding miast i regionów - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Business intelligence w gospodarce - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Business management - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Diagnostyka sportowa - Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wydział Humanistyczny
 • Dziennikarstwo i zarządzanie mediami - Wydział Humanistyczny
 • Economics and it applications - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Edukacja artystyczna - Wydział Nauk Społecznych
 • Ekonomia - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Eksploatacja zasobów naturalnych - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Familiologia - Wydział Teologiczny
 • Filologia angielska - Wydział Humanistyczny
 • Filologia germańska - Wydział Humanistyczny
 • Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym - Wydział Humanistyczny
 • Filologia hiszpańska - Wydział Humanistyczny
 • Filologia norweska - Wydział Humanistyczny
 • Filologia polska - Wydział Humanistyczny
 • Filologia romańska - Wydział Humanistyczny
 • Filologia romańska z językiem obcym do wyboru - Wydział Humanistyczny
 • Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym - Wydział Humanistyczny
 • Filozofia - Wydział Humanistyczny
 • Finanse i rachunkowość - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Fizyka - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Genetyka i biologia eksperymentalna - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Geografia - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Geologia - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Global communication - Wydział Humanistyczny
 • Gospodarka nieruchomościami - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Green economy - zielona gospodarka - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Historia - Wydział Humanistyczny
 • Hydrobiology - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Informatyka i ekonometria - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Informatyka w biznesie - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • International and european business law - Wydział Prawa i Administracji
 • International economics - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Italianistyka - Wydział Humanistyczny
 • Kierunek ekonomiczno-prawny - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Kognitywistyka komunikacji - Wydział Humanistyczny
 • Komunikacja i psychologia w biznesie - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Kosmologia - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Lingwistyka dla biznesu - tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie - Wydział Humanistyczny
 • Logistyka - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Managment instytucji publicznych i public relations - Wydział Nauk Społecznych
 • Matematyka - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Media i cywilizacja - Wydział Humanistyczny
 • Menedżer dziedzictwa kulturowego - Wydział Humanistyczny
 • Międzynarodowy biznes turystyczny - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Mikrobiologia - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Oceanografia - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Optyka okularowa - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Pedagogika - Wydział Nauk Społecznych
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - Wydział Nauk Społecznych
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Nauk Społecznych
 • Pedagogika resocjalizacyjna - Wydział Nauk Społecznych
 • Pedagogika specjalna - Wydział Nauk Społecznych
 • Politologia - Wydział Nauk Społecznych
 • Polonistyczne - germanistyczne wspólne studia nauczycielskie - Wydział Humanistyczny
 • Praca socjalna - Wydział Nauk Społecznych
 • Prawo - Wydział Prawa i Administracji
 • Prawo służb mundurowych - Wydział Prawa i Administracji
 • Przedsiębiorczość i inwestycje - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Przekład rosyjsko-polski - Wydział Humanistyczny
 • Psychologia - Wydział Nauk Społecznych
 • Rynek nieruchomości - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Social sciences - Wydział Nauk Społecznych
 • Socjologia - Wydział Nauk Społecznych
 • Socjotechnika i oddziaływanie społeczne - Wydział Nauk Społecznych
 • Stosunki międzynarodowe - Wydział Humanistyczny
 • Studia anglistyczno-slawistyczne - Wydział Humanistyczny
 • Studia pisarskie - Wydział Humanistyczny
 • Teologia - Wydział Teologiczny
 • Turystyka i rekreacja - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Wychowanie fizyczne - Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
 • Zarządzanie - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii - Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Zdrowie publiczne - Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia

Dowiedz się więcej: kandydaci.usz.edu.pl

 

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 22 maja do 12 lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

18 lipca 2024

Składanie dokumentów - I tura

od 18 do 24 lipca 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od 1 do 13 sierpnia 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

19 sierpnia 2024

Składanie dokumentów - II tura

od 19 do 23 sierpnia 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

studia stacjonarne II stopnia i niestacjonarne I oraz II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 22 maja do 13 sierpnia 2024

Ogłoszenie wyników 19 sierpnia 2024

Składanie dokumentów

od 19 do 23 sierpnia 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na kandydaci.usz.edu.pl

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Uniwersytecie Szczecińskim

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Uniwersytetu Szczecińskiego powiększyła się o 9 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: borders and boundaries studies, business intelligence w gospodarce, business management, komunikacja i psychologia w biznesie, kosmologia, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna, studia anglistyczno-slawistyczne, zarządzanie odnawialnymi źródłami energii.

 

 

Uniwersytet Szczeciński - wyniki rekrutacji 2022/2023 (pierwszy etap)

Najpopularniejsze kierunki studiów na Uniwersytecie Szczecińskim po pierwszym etapie rekrutacji 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: Psychologia (696), Filologia angielska (374), Finanse i rachunkowość (174), Komunikacja i psychologia w biznesie (158), Bezpieczeństwo wewnętrzne (139), Logistyka (133), Filologia norweska (126) oraz Global Communication (studia w jęz. angielskim) (109).

 

Uniwersytet Szczeciński - liczba kandydatów (pierwszy etap rekrutacji 2022/2023)

 • Business management (studia w jęz. angielskim) 73
 • Branding miast i regionów 21
 • Economics and IT Applications (studia w jęz. angielskim) 26
 • Ekonomiczno - prawny 97
 • Ekonomia 122
 • Finanse i rachunkowość 174
 • Gospodarka nieruchomościami 108
 • Gospodarka przestrzenna - studia inżynierskie 29
 • Innowacyjna gospodarka miejska 3
 • Informatyka i ekonometria 68
 • Informatyka w biznesie 83
 • Komunikacja i psychologia w biznesie 158
 • Logistyka 133
 • Logistyka - studia inżynierskie 50
 • Przedsiębiorczość i inwestycje 63
 • Turystyka i rekreacja 80
 • Zarządzanie 209
 • Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii 44
 • Diagnostyka sportowa 67
 • Wychowanie fizyczne 73
 • Zdrowie publiczne 15
 • Archeologia 23
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 96
 • Filologia angielska 374
 • Filologia germańska 48
 • Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym 73
 • Filozofia 25
 • Filologia romańska z językiem obcym do wyboru 50
 • Global Communication (studia w jęz. angielskim) 109
 • Historia 37
 • Filologia hiszpańska 99
 • Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem 25
 • Kognitywistyka komunikacji 79
 • Lingwistyka dla biznesu - tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie 17
 • Media i cywilizacja 27
 • Filologia norweska 126
 • Polonistyczno - germanistyczne wspólne studia nauczycielskie 10
 • Filologia polska 43
 • Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym 19
 • Stosunki międzynarodowe 52
 • Studia nad wojną i wojskowością 13
 • Studia pisarskie 48
 • Biologia 25
 • Biotechnologia 38
 • Eksploatacja zasobów naturalnych - studia inżynierskie 4
 • Fizyka 6
 • Geografia 13
 • Geologia 24
 • Genetyka i biologia eksperymentalna 53
 • Hydrobiology (studia w jęz. angielskim) 7
 • Matematyka 34
 • Mikrobiologia 23
 • Oceanografia 34
 • Optyka okularowa 28
 • Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego 10
 • Administracja 68
 • Prawo Internetu i ochrony informacji 16
 • Prawo ochrony zasobów naturalnych 3
 • Prawo służb mundurowych 40
 • Prawo 461
 • Animacja kultury 30
 • Bezpieczeństwo narodowe 73
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne 139
 • Edukacja artystyczna 34
 • Managment instytucji publicznych i public relations 87
 • Pedagogika 70
 • Politologia 15
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza 21
 • Pedagogika resocjalizacyjna 55
 • Praca socjalna 16
 • Socjotechnika i oddziaływanie społeczne 29
 • Socjologia 58
 • Social sciences (studia w jęz. angielskim) 37
 • Pedagogika specjalna 34
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 57
 • Psychologia 696
 • Familiologia 8
 • Teologia 12

*studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie

 

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński jest największą uczelnią Pomorza Zachodniego, w której kształci się około 11 tysięcy studentów. Nie należy do grona najstarszych instytucji, ale stanowi spadkobiercę pokoleń naukowców, studentów i pracowników administracji, którzy budowali szkolnictwo wyższe w Szczecinie po 1945 roku.

Najistotniejszym zadaniem Uniwersytetu Szczecińskiego jest prowadzenie badań naukowych i kształcenia w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych, nauk o zdrowiu oraz nauk teologicznych. Co ważne, bogata i różnorodna oferta edukacyjna dostosowywana jest do wyzwań współczesności, zgodnie z najwyższymi standardami światowymi.

Uniwersytet Szczeciński realizuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, prowadzi kształcenie w ramach studiów podyplomowych oraz szkoły doktorskiej.

Oprócz kształcenia w ramach studiów uczelnia oferuje również różnego rodzaju kursy; między innymi: kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, czy otwarty kurs języka obcego.

Ofertę dydaktyczną Uniwersytetu Szczecińskiego cechuje duża różnorodność. Można w niej odnaleźć kierunki reprezentujące różne dziedziny nauki; od Archeologii, przez Genetykę i biologię eksperymentalną po Zdrowie publiczne. Oznacza to, że katalog edukacyjny złożony jest zarówno z najpopularniejszych i najchętniej wybieranych kierunków, jak również kierunków niszowych, mniej popularnych oraz tych, które dopiero wchodzą na edukacyjny rynek.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 22.05.2024 do 12.07.2024 od 22.05.2024 do 13.08.2024
Studia II stopnia od 22.05.2024 do 13.08.2024 od 22.05.2024 do 13.08.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 22.05.2024 do 12.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 22.05.2024 do 13.08.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 22.05.2024 do 13.08.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 22.05.2024 do 13.08.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Szczeciński: znaleziono 91

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa i Administracji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Animacja kultury
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Archeologia
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Audyt finansowy
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Baltic region studies
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Bałtyckie studia kulturowe
Wydział Humanistyczny

II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologiczne podstawy kryminalistyki
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Borders and boundaries studies
Wydział Humanistyczny

II stopnia

stacjonarne

Branding miast i regionów
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Business intelligence w gospodarce
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia

stacjonarne

Business management
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Diagnostyka sportowa
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo i zarządzanie mediami
Wydział Humanistyczny

II stopnia

stacjonarne

Economics and it applications
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Eksploatacja zasobów naturalnych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Familiologia
Wydział Teologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia angielska
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia germańska
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Filologia hiszpańska
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Filologia norweska
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia romańska
Wydział Humanistyczny

II stopnia

stacjonarne

Filologia romańska z językiem obcym do wyboru
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Filozofia
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Finanse i rachunkowość
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Genetyka i biologia eksperymentalna
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Geografia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geologia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Global communication
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka nieruchomościami
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia

stacjonarne

Green economy - zielona gospodarka
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia

stacjonarne

Historia
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Hydrobiology
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Informatyka i ekonometria
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka w biznesie
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

International and european business law
Wydział Prawa i Administracji

II stopnia

stacjonarne

International economics
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

II stopnia

stacjonarne

Italianistyka
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kierunek ekonomiczno-prawny
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kognitywistyka komunikacji
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Komunikacja i psychologia w biznesie
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kosmologia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Lingwistyka dla biznesu - tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Logistyka
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Managment instytucji publicznych i public relations
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Matematyka
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Media i cywilizacja
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Menedżer dziedzictwa kulturowego
Wydział Humanistyczny

II stopnia

stacjonarne

Międzynarodowy biznes turystyczny
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mikrobiologia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Oceanografia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

II stopnia

stacjonarne

Optyka okularowa
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika resocjalizacyjna
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Politologia
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Polonistyczne - germanistyczne wspólne studia nauczycielskie
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Praca socjalna
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Wydział Prawa i Administracji

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo służb mundurowych
Wydział Prawa i Administracji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Przedsiębiorczość i inwestycje
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia

stacjonarne

Przekład rosyjsko-polski
Wydział Humanistyczny

II stopnia

stacjonarne

Psychologia
Wydział Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne

Rynek nieruchomości
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

II stopnia

stacjonarne

Social sciences
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Socjologia
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjotechnika i oddziaływanie społeczne
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia anglistyczno-slawistyczne
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Studia pisarskie
Wydział Humanistyczny

II stopnia

stacjonarne

Teologia
Wydział Teologiczny

jednolite

stacjonarne

Turystyka i rekreacja
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wychowanie fizyczne
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zdrowie publiczne
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński

Komentarze (0)