Administracja studia online

Administracja studia online

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi - kierunki studiów

Administracja studia online – Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi

Administracja należy do grupy najchętniej wybieranych kierunków kształcenia. Oznacza to, że chcąc studiować w formie tradycyjnej nie ma problemu ze znalezieniem odpowiedniej oferty dydaktycznej. A jeśli planujemy studiować w formie online? Niestety, propozycje kształcenia zdalnego nie są jeszcze tak bogate i urozmaicone i nie każda uczelnia realizuje taką formę naukę. Jeśli planujemy studiować online kierunek Administracja, zwróćmy uwagę na Akademię Humanistyczno- Ekonomiczną w Łodzi.

Kształcenie na kierunku Administracja w trybie online w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi umożliwia pozyskanie wszechstronnej i interdyscyplinarnej wiedzy, stanowiącej połączenie takich dziedzin jak: prawo, ekonomia, nauki społecznej, czy nauki o zarządzaniu. Studia przygotowują do kreatywnego uczestnictwa w procesie administrowania w ramach podmiotów sektora publicznego oraz prywatnego. Łączą w sobie tradycyjne, teoretyczne ujęcie administracji z działalnością innowacyjną uwzględniającą aktualne potrzeby i oczekiwania jednostek samorządu terytorialnego i rynku zatrudnienia.

sprawdź wszystkie kierunki: studia online w Łodzi

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Administracja online w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • finanse publiczne i prawo finansowe,
 • geografia polityczna i gospodarcza,
 • konstytucyjny system organów państwa,
 • postępowanie administracyjne,
 • prawo ubezpieczeń społecznych,
 • statystyka z demografią,
 • ustrój samorządu terytorialnego,
 • zamówienia publiczne

Studenci Administracji online otrzymują szeroki wybór ścieżek specjalizacyjnych. W ich gronie znajdują się: Administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, Prawo pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Procedury sądowo- administracyjne, Administracja samorządowa, Doradztwo podatkowe, Broker innowacji, E- administracja.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Administracji w formie online w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie wdrażania i realizowania usług administracji publicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych, posługiwania się podstawowymi pojęciami prawnymi, sporządzania pism procesowych, stosowania procedur i przygotowywania wymaganej przy zamówieniach publicznych dokumentacji, analizowania wyników badań statystycznych, prowadzenia ksiąg podatkowych oraz podatkowej analizy finansowej, identyfikowania przestępstw urzędniczych.

sprawdź wszystko o: studia online

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po zakończeniu nauki? Absolwenci Administracji online w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w strukturach administracyjnych sądów powszechnych i administracyjnych, strukturach administracyjnych kancelarii prawniczych, firmach doradczych, działach kadr, strukturach administracyjnych kontroli i nadzoru.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Mogłoby się wydawać, że kandydaci zastanawiający się nad podjęciem studiów online nie muszą zadawać sobie takiego pytania. Nic bardziej mylnego. Nie każda uczelnia oferuje taką formę kształcenia, a jeśli oferuje, to nie zawsze jest ona rozbudowana i interesująca. Planując studiować Administrację w trybie online warto zapoznać się bliżej z omawianą przez nas szkołą wyższą. Jakie ma Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi opinie? Klaudia, studentka Administracji mówi:

„Studia online w AHE to propozycja dla wszystkich, którzy chcą zdobyć wysokiej jakości wykształcenie, w wygodny sposób, skupiając się wyłącznie na nauce.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

Administracja studia online

Administracja studia online w Łodzi

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Administrację online w AHE Łódź:

Absolwent kierunku Administracja studia online w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • wdrażania i realizowania usług administracji publicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych,
 • posługiwania się podstawowymi pojęciami prawnymi,
 • organizacji i funkcjonowania prokuratury oraz organów celno- skarbowych,
 • sporządzania pism procesowych,
 • ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,
 • stosowania procedur i przygotowywania wymaganej przy zamówieniach publicznych dokumentacji,
 • analizowania wyników badań statystycznych,
 • prowadzenia ksiąg podatkowych oraz podatkowej analizy finansowej,
 • identyfikowania przestępstw urzędniczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracja studia online:

Absolwent kierunku Administracja studia online w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • strukturach administracyjnych sądów powszechnych i administracyjnych,
 • strukturach administracyjnych kancelarii prawniczych,
 • firmach doradczych,
 • działach kadr,
 • strukturach administracyjnych kontroli i nadzoru.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Komentarze (0)