Chemia - studia wojskowe

Chemia - studia wojskowe

Chemia - studia wojskowe

11.04.2022

Chemia studia wojskowe – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Czym charakteryzuje się Chemia realizowana na studiach wojskowych? Studenci tego profilu kształcenia zdobywają obszerną wiedzę i umiejętności, zarówno w zakresie wybranego przez siebie kierunku studiów, jak i wykonywania obowiązków żołnierza. Studia te trwają dziesięć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika.

Studia na kierunku chemia - studia wojskowe w WAT
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na studiach wojskowych na kierunku Chemia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie umożliwia pozyskanie umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień chemii i technologii chemicznej, która oparta jest na szerokich podstawach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych.

Studenci zdobywają wiedzę w zakresie otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami, zagrożeń ekologicznych, toksykologii środowiskowej, bezpośrednich i odległych skutków zanieczyszczeń środowiskowych, ochrony środowiska przed skażeniami.

Oprócz tego, zaznajamiają się z technologią materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, zagadnieniami związanymi z prognozą zagrożeń i oceną skutków oddziaływania wybuchu na otoczenie, jak również możliwościami zastosowania energii wybuchu i procesów spalania w inżynierii materiałowej.

sprawdź wszystkie kierunki: studia wojskowe w Warszawie

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Chemia studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • chemia analityczna,
 • chemia stosowana i gospodarowanie chemikaliami,
 • elementy analizy numerycznej,
 • inżynieria chemiczna,
 • materiałoznawstwo chemiczne,
 • ochrona wojsk przed skażeniami,
 • technologia chemiczna,
 • prognozowanie skutków wybuchu,
 • taktyka wojsk chemicznych

 

Nabywane umiejętności

Studenci Chemii na studiach wojskowych w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie nabywają umiejętności w zakresie kształcenia wojskowego oraz kształcenia kierunkowego. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie planowania i wykonywania badań doświadczalnych i obserwacji, mierzenia i obliczania istotnych parametrów materiałów, zjawisk i procesów chemicznych, wykonywania analizy jakościowej i ilościowej.

 

Sprawdź

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kierunki studiów

Wojskowa Akademia Techniczna rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Ponadto, nabywają umiejętności w zakresie kierowania i dowodzenia podległym pododdziałem, organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowej, udzielania pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

sprawdź wszystko o: studia wojskowe

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci studiów wojskowych na kierunku Chemia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

Opinie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kształci podchorążych i studentów, a zatem oferuje studia wojskowe i studia cywilne. Niezależnie od charakteru nauki kandydaci otrzymują szeroki wybór kierunków, głównie nastawionych na kształcenie politechniczne. A jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Paweł, student Chemii na studiach wojskowych mówi:

„WAT to prestiż, wynikający z bogatej historii. Studia tutaj to także wyróżnienie, wyzwanie, ale przede wszystkim spełnienie marzeń. To uczelnia dla ludzi, którzy mają na siebie konkretny pomysł.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

CHEMIA STUDIA WOJSKOWE - ważne informacje

Chemia studia wojskowe studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Chemię na studiach wojskowych w WAT:

Absolwent kierunku Chemia studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • planowania i wykonywania badań doświadczalnych i obserwacji,
 • klasyfikacji, nazewnictwa i sposobów zapisywania wzorów związków organicznych,
 • mierzenia i obliczania istotnych parametrów materiałów,
 • zjawisk i procesów chemicznych,
 • wykonywania analizy jakościowej i ilościowej,
 • spektroskopowego określania struktury związków chemicznych,
 • podstaw chemii kwantowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Chemia studia wojskowe:

Absolwent kierunku Chemia studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie w:

 • Siłach Zbrojnych RP.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku chemia - studia wojskowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)