Zarządzanie studia online

Zarządzanie studia online

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie - kierunki studiów

Zarządzanie studia online – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Bez dwóch zdań Zarządzanie należy do grona najbardziej perspektywicznych kierunków kształcenia. Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne, które można pozyskać na studiach wydają się niezbędne do funkcjonowania na globalnym rynku. A czy kierunek ten można studiować w formie online? Oczywiście, że tak. Kształcenie w tym trybie realizuje Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Kształcenie na kierunku Zarządzanie studia online w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie umożliwia zrozumienie procesów biznesowych zachodzących na poziomie lokalnym, a także na arenie europejskiej i światowej. Kierunek dostarcza wiedzy na temat podstawowych narzędzi i instrumentów zarządzania, służących między innymi do analizy organizacji i otoczenia rynkowego, jak również wykorzystywanych w działaniach związanych z takimi obszarami, jak: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie projektami czy marketing.

Studenci otrzymują bogaty wybór specjalności. Należą do nich: Marketing, Przedsiębiorczość, Zarządzanie przedsiębiorstwem (na studiach pierwszego stopnia), Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie marką i strategie marketingowe, Zarządzanie projektami, HR TECH Biznes Partner (na studiach drugiego stopnia).

sprawdź wszystkie kierunki: studia online w Warszawie

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Zarządzanie studia online w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • podstawy finansów,
 • profesjonalna komunikacja,
 • zarządzanie projektami,
 • strategie organizacji,
 • prawo gospodarcze,
 • współczesne koncepcje organizacji i zarządzania,
 • globalne procesy integracji ekonomicznej,
 • etyka w biznesie,
 • badania marketingowe

 

Nabywane umiejętności

Studenci Zarządzania realizowanego w formie online w Akademii Leona Koźmińskiego nabywają licznych umiejętności, które dotyczą między innymi tworzenia projektów i biznesplanów, prowadzenia komunikacji wewnątrz organizacji oraz z otoczeniem, przygotowywania przedsięwzięcia biznesowego, rozwiązywania konkretnych problemów związanych z konceptualizacją pomysłu, pozyskiwaniem środków finansowych, tworzeniem biznesplanu, rejestracją i uruchomieniem działalności gospodarczej.

sprawdź wszystko o: studia online

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci Zarządzania studia online w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach państwowych, przedsiębiorstwach prywatnych, agencjach reklamowych, firmach public relations, działach sprzedaży firm, firmach konsultingowych, firmach logistycznych, departamentach planowania i rozwoju strategicznego.

 

Opinie

Studia w Warszawie to niezwykle obszerne zagadnienie. W stolicy każdy kandydat odnajdzie interesującą ofertę dydaktyczną, zarówno w przestrzeni studiów realizowanych w formie tradycyjnej, jak i studiów realizowanych w formie online. Planując studia na kierunku Zarządzanie i to właśnie w trybie zdalnym, warto zaznajomić się z propozycją omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie opinie? Patrycja, studentka Zarządzania studia online mówi:

„Akademia Koźmińskiego to jedna z najlepszych uczelni w kraju, i nie trzeba nikogo do tego przekonywać. To uczelnia, w której każdy może zdobyć wysokie kwalifikacje, dzięki którym bez trudu odnajdzie się na wymagającym rynku pracy.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ZARZĄDZANIE STUDIA ONLINE - ważne informacje

Zarządzanie studia online

Zarządzanie studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie online w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie:

Absolwent kierunku Zarządzanie studia online w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • tworzenia projektów i biznesplanów,
 • prowadzenia komunikacji wewnątrz organizacji oraz z otoczeniem,
 • mechanizmów wdrażania innowacyjnych projektów w organizacjach i kierowania nimi,
 • przygotowywania przedsięwzięcia biznesowego,
 • marketingu produktów konsumpcyjnych, zaopatrzeniowych i inwestycyjnych,
 • transakcji eksportowych,
 • zasad funkcjonowania i budowania przewagi strategicznej na rynkach międzynarodowych,
 • rozwiązywania konkretnych problemów związanych z konceptualizacją pomysłu, pozyskiwaniem środków finansowych, tworzeniem biznesplanu, rejestracją i uruchomieniem działalności gospodarczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie studia online:

Absolwent kierunku Zarządzanie studia online w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach państwowych,
 • przedsiębiorstwach prywatnych,
 • agencjach reklamowych,
 • firmach public relations,
 • działach sprzedaży firm,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach logistycznych,
 • departamentach planowania i rozwoju strategicznego.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Komentarze (0)