Studia online w Warszawie

Studia online w Warszawie

Studia online w Warszawie

Największy wybór studiów

online w Warszawie

Odkryj kierunki studiów online i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia online w Warszawie 2023

Studia online w Warszawie to studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe, których program kształcenia realizowany jest zdalnie przez internet. Pomimo, że większość zajęć odbywa się na platformach e-learningowych studenci muszą kilka razy fizycznie pojawić się na uczelni, gdyż w tradycyjnej formie odbywają się zaliczenia i egzaminy, bądź spotkania z wykładowcami i konsultacje. 

Studia w formie online w Warszawie zazwyczaj trwją 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończą się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

W przypadku studiów podyplomowych online kształcenie zazwyczaj trwa 2 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Studia online w Warszawie można realizować w 5 uczelniach niepublicznych: Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Społecznej Akademii Nauk, Wyższej Szkole Bankowej, Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji.

Oferta studiów online w Warszawie stale rośnie. Do popularnych kierunków należą między innymi: informatyka, prawo, pedagogika, zarządzanie, administracja oraz ekonomia.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Warszawie

Kierunki studiów - Warszawa: znaleziono 270

Uczelnia
Grupa kierunku
Poziom studiów
online
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja I stopnia, II stopnia online
Administracja - studia online I stopnia, II stopnia online
Administracja – zarządzanie i organizacja podyplomowe online
Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami podyplomowe online
Agile i scrum. zwinne zarządzanie projektami podyplomowe online
Akademia coachingu zespołowego i facylitacji podyplomowe online
Akademia profesjonalnego coacha podyplomowe online
Akademia przywództwa kobiet podyplomowe online
Akademia zarządzania zmianą i strategią podyplomowe online
Analityk finansowy podyplomowe online
Analityk i konsultant salesforce podyplomowe online
Analityk systemów it podyplomowe online
Architekt rozwiązań it w chmurach obliczeniowych podyplomowe online
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - studia podpylomowe podyplomowe online
Audyt wewnętrzny i kontrola w organizacji podyplomowe online
Audytor energetyczny podyplomowe online
Bankowość cyfrowa podyplomowe online
Bezpieczeństwo I stopnia, II stopnia online
Bezpieczeństwo - studia online I stopnia, II stopnia online
Bezpieczeństwo korporacyjne podyplomowe online
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia online
Bezpieczeństwo narodowe - studia online I stopnia, II stopnia online
Bezpieczeństwo publicznej infrastruktury krytycznej podyplomowe online
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych podyplomowe online
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia online
Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia online I stopnia, II stopnia online
Bhp podyplomowe online
Bhp i audytor wewnętrzny podyplomowe online
Bibliotekoznawstwo podyplomowe online
Biologia w szkole podyplomowe online
Biznes i marketing fotografa podyplomowe online
Branding i content marketing podyplomowe online
Business studies in english podyplomowe online
Coaching zdrowia podyplomowe online
Coaching, mentoring i psychologia podyplomowe online
Cognitive science I stopnia online
Cognitive science - studia online I stopnia online
Computer science I stopnia, II stopnia online
Computer science - studia online I stopnia, II stopnia online
Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy podyplomowe online
Criminology and forensic science I stopnia, II stopnia online
Criminology and forensic science - studia online I stopnia, II stopnia online
Customer experience management podyplomowe online
Cyberbezpieczeństwo I stopnia online
Cyberbezpieczeństwo - studia online I stopnia online
Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza podyplomowe online
Data driven content marketing & digital storytelling podyplomowe online
Dietetics I stopnia online
Dietetics - studia online I stopnia online
Dietetyka I stopnia online

Forma studiów na uczelniach

Uczelnie w Warszawie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie

Kierunki studiów: 7 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 19 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Warszawski

Kierunki studiów: 135 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 74 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Kierunki studiów: 5 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 97 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 45 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 24 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 104 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Kierunki studiów: 6 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 22 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Kierunki studiów: 80 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 50 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 142 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Kierunki studiów: 14 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 18 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 46 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 18 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Kierunki studiów w Warszawie - Uczelnie

Grupa kierunków
Poziom studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Studia online w Warszawie

Studia online to forma kształcenia, która być może jeszcze nie zaznaczyła w wyraźny sposób swojej obecności, ale oferowana jest coraz częściej, coraz szerszemu gronu zainteresowanych nauką.

Za podjęciem kształcenia w trybie zdalnym stoi jeden istotny argument – wygoda. Studia online powstały bowiem po to, aby każdy miał szansę zdobywać wiedzę, nawet wtedy, kiedy sytuacja prywatna, czy zawodowa nie sprzyja łatwej realizacji planów.

Studia online skierowane są przede wszystkim do osób, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w tradycyjnym procesie kształcenia. Zdalna formuła wychodzi naprzeciw tym, dla których wybór między trybem stacjonarnym a niestacjonarnym nie jest żadnym wyborem.

Nieprawdą jest, że forma kształcenia, która wymaga odpowiedniego sprzętu i dostępu do Internetu nie wymusza na studentach żadnej dyscypliny. Studia online bazują na dużej samodzielności studentów, którzy muszą nauczyć się nie tylko dawkowania przyswajanych wiadomości, lecz również zarządzania czasem i energią potrzebną do efektywnej pracy.

Warto także podkreślić, że kształcenie w formie zdalnej nie oznacza całkowitego odcięcia się od społeczności akademickiej i aktywności w tradycyjnej formie. Studenci uczący się w trybie online również muszą pojawiać się w murach uczelni, choć naturalnie czynią to rzadziej niż koledzy ze studiów dziennych i zaocznych.

 

Studia online 2023 / 2024 w Warszawie

Studia online to propozycja kształcenia, która w każdym mieście może wyglądać inaczej i oferować różne zakresy wiedzy. Istnieje natomiast jedna cecha wspólna. Kształcenie w trybie zdalnym jest domeną uczelni niepublicznych i pod tym względem Warszawa nie stanowi wyjątku.

Łatwo też zauważyć, że oferty studiowania przez Internet najczęściej dotyczą zagadnień związanych z zarządzaniem, administracją, czasami finansów, czy ekonomii.

Mogłoby się wydawać, że w czasach, w których Internet stanowi bardzo istotną pomoc naukową studia online zajmują wysokie miejsce w edukacyjnej hierarchii i traktowane są jako równorzędna forma kształcenia. Tymczasem bywają traktowane jako ciekawostka, pewien dodatek, czy też dopiero rozwijająca się forma, która zyska na znaczeniu za jakiś czas.

Nie trzeba być dobrze poinformowanym, aby zdawać sobie sprawę z tego, że miasto stołeczne jest największym ośrodkiem akademickim. Oznacza to, że w funkcjonuje w nim wiele uczelni, szkół wyższych o różnych profilach, a co za tym idzie każdy student otrzymuje również wybór formy zdobywania wykształcenia.

Studia- olbrzymi, różnorodny i złożony obszar musi podlegać pewnym definicjom, aby kandydat, a potem student mógł swobodnie się w nim poruszać. Dobrze wiemy, że studia, niezależnie od formy nauki, dzielimy na stopnie. Możemy kształcić się na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich. Nasza nauka może trwać 3 lata, 3, 5 roku, 4 lata…itp.

Czy ten fundamentalny podział również funkcjonuje w przestrzeni studiów online? Oczywiście, że tak. Studia online to forma odbywania zajęć. Forma dochodzenia do ostatecznego etapu, jakim jest otrzymanie dyplomu. Bez podziału moglibyśmy nawet nie wiedzieć, że rzeczywiście studiujemy.

 

Podział studiów online ze względu na zainteresowania

Podział na stopnie dlatego możemy nazwać fundamentalnym, ponieważ nie tylko określa poziom naszego wykształcenia i zakres zdobywanej wiedzy, ale jest również efektem postanowień międzynarodowych.

Istnieje natomiast jeszcze inny podział, który niekoniecznie bazuje na regulacjach i przepisach, a bardziej wprowadza ład i porządek. Dobrze wiemy, że istnieją studia humanistyczne, studia medyczne, studia rolnicze, studia artystyczne, czy studia techniczne.

Nie będąc nawet studentem dość łatwo zgadnąć, jaką wiedzę oferuje każdy z tych obszarów. A czy podział ten funkcjonuje również w przestrzeni studiów online? Otóż, może funkcjonować, choć wcale nie musi. Dlaczego? Ponieważ studia online to zagadnienie stosunkowo wąskie, a w niektórych miastach nawet hermetyczne i jednolite, toteż niepotrzebujące żadnych dodatkowych określeń podpowiadających. W przypadku studiów online rzadziej wymówimy o obszarach czy dyscyplinach. Częściej mówimy o konkretnych kierunkach kształcenia.

 

Kierunki studiów online w Warszawie

Wspomnieliśmy o tym, że zdarza się, iż oferty studiów online bywają zbliżone. I tak faktycznie jest. Bardzo często możemy odnaleźć punkty wspólne pomiędzy miastami i uczelniami, choć naturalnie niektóre wychodzą poza pewien szablon, proponując więcej od innych. I tak jest właśnie w Warszawie.

W ofertach dydaktycznych studiów online najczęściej występują takie kierunki jak Zarządzanie, czy Administracja, nawet z większą przewagą tego pierwszego. Naturalnie, w mieście stołecznym również możemy je studiować, ale oprócz nich odnajdziemy także inne kierunki, takie jak chociażby Pedagogika, Logistyka, Ekonomia, czy Stosunki międzynarodowe.

Co zrozumiałe, wybór kierunków kształcenia zależy od uczelni. W jednej odnajdziemy kilka kierunków, w drugiej dwa kierunki, a w trzeciej jeden, choć zazwyczaj z rozbudowaną propozycją specjalności.

 

Gdzie studiować online w Warszawie?

Niezależnie od tego, jaką formę kształcenia wybieramy istotne jest to, który kierunek pragniemy obrać. W Warszawie funkcjonuje bardzo wiele uczelni, które posiadają różne profile nauczania. Trzeba zatem najpierw wiedzieć, w jakim kierunku planujemy się rozwijać.

Jak już wspomnieliśmy na początku, studia online dają pewną swobodę i możliwość samodzielnego ustalania planu nauki. Pozwalają też – jak przemawiają do nas foldery i broszury szkół wyższych – uczyć się w dowolnym miejscu na świecie.

Czy można podobne zdania rozumieć dosłownie? Przede wszystkim nie powinno być nam obojętne gdzie studiujemy. Dlaczego? Ponieważ studia online to forma kształcenia, a zatem podejmując zdalny tryb nauczania stajemy się studentami konkretnej uczelni i po zakończeniu kształcenia otrzymujemy odpowiedni dyplom.

Ponadto, musimy pamiętać o tym, że studia online również posiadają pewne ograniczenia, a dokładniej rzecz ujmując istnieją kierunki, których nie da się prowadzić w takiej formie.

 

Jak wybrać studia, aby mieć dobrą pracę?

Należy pamiętać o tym, że ukończenie studiów i posiadanie dyplomu nie oznacza od razu ciekawej i dobrze płatnej pracy. Przekonanie, że studia dają pracę to mit, który już dawno powinien odejść do lamusa. Dlaczego? Ponieważ to nie studia dają pracę. Pracę daje rynek, a ten miewa różne zapotrzebowania. Pomimo że nie ma studiów lepszych i gorszych, to jednak istnieją obszary wiedzy i umiejętności, na które jest większe i mniejsze zapotrzebowanie.

Na szczęście studia online coraz częściej oferują kierunki, z których płynie wiedza chętnie wykorzystywana. Dodając do niej umiejętności językowe oraz różnego rodzaju kompetencje miękkie można otrzymać szansę na zawodowy sukces.

 

Jak wybrać uczelnię w Warszawie?

Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że znacznie większy wybór posiadają ci, którzy planują podjąć kształcenie w tradycyjnej formie. Kierunków realizowanych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym jest bez liku i kształcenie w takich formach oferuje praktycznie każda uczelnia.

Oznacza to, że pragnąc studiować w trybie zdalnym możemy mieć znacznie zawężony obszar wyboru. Tym bardziej, że studia online oferowane są najczęściej przez uczelnie niepubliczne.

Oczywiście, wszystko zależy od tego, jaki kierunek nas interesuje. Jeśli chcemy studiować Zarządzanie, Administrację, czy Ekonomię – nie będziemy mieli kłopotu ze znalezieniem odpowiedniej szkoły wyższej. Zwłaszcza, że nie wszystkie proponują taki sam zestaw kierunków.

 

Czy warto iść na studia online w Warszawie?

Studia online w Warszawie oferują nie tylko kierunki prowadzone na studiach pierwszego, czy drugiego stopnia, lecz również kierunki realizowane w ramach studiów podyplomowych. Dają zatem okazję do pozyskania wiedzy, pogłębiania wiadomości, czy uzupełniania zakresu informacji.

Jeśli chcemy kształcić się w zakresie dostępnych dyscyplin, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby z edukacyjnych propozycji skorzystać. Wystarczy tylko wiedzieć co nas interesuje w jakim obszarze pragniemy się rozwijać.

czytaj dalej

Studia online w Polsce

studia online w Łodzi

studia online w Poznaniu

studia online w Trójmieście

studia online w Szczecinie

 

Opinie (1)

Mona Ocena odpowiedz

Wybrałam kierunek administracja na WSKZ, na studiach pierwszego stopnia. Pracuję i sama opłacam sobie studia, więc okazało się dla mnie idealnym rozwiązaniem to, że decyduję jaka pora nauki będzie dla mnie odpowiednia i skąd będę studiować. Studia są bardzo fajnie opracowane, łatwo przyswaja się wiedzę.