Studia online w Warszawie

Studia online w Warszawie

Studia online w Warszawie

Największy wybór studiów

online w Warszawie

Odkryj kierunki studiów online i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia online w Warszawie 2023

Studia online w Warszawie to studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe, których program kształcenia realizowany jest zdalnie przez internet. Pomimo, że większość zajęć odbywa się na platformach e-learningowych studenci muszą kilka razy fizycznie pojawić się na uczelni, gdyż w tradycyjnej formie odbywają się zaliczenia i egzaminy, bądź spotkania z wykładowcami i konsultacje. 

Studia w formie online w Warszawie zazwyczaj trwją 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończą się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

W przypadku studiów podyplomowych online kształcenie zazwyczaj trwa 2 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Studia online w Warszawie można realizować w 5 uczelniach niepublicznych: Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Społecznej Akademii Nauk, Wyższej Szkole Bankowej, Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji.

Oferta studiów online w Warszawie stale rośnie. Do popularnych kierunków należą między innymi: informatyka, prawo, pedagogika, zarządzanie, administracja oraz ekonomia.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Warszawie

Kierunki studiów - Warszawa: znaleziono 152

Uczelnia
Grupa kierunku
Typ studiów
online
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia, II stopnia online
Administracja - studia online I stopnia, II stopnia online
Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami podyplomowe online
Agile i scrum. zwinne zarządzanie projektami podyplomowe online
Akademia coachingu zespołowego i facylitacji podyplomowe online
Akademia project managera podyplomowe online
Akademia przywództwa kobiet podyplomowe online
Analityk finansowy podyplomowe online
Analityk systemów it podyplomowe online
Architekt rozwiązań it w chmurach obliczeniowych podyplomowe online
Bibliotekoznawstwo podyplomowe online
Biologia w szkole podyplomowe online
Branding i content marketing podyplomowe online
Business studies in english podyplomowe online
Career advisory - managing the development and change of career paths podyplomowe online
Career advisory - zarządzanie rozwojem i zmianą ścieżki kariery podyplomowe online
Computer science I stopnia online
Computer science - studia online I stopnia online
Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy podyplomowe online
Customer experience management podyplomowe online
Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza podyplomowe online
Cybersecurity I stopnia online
Cybersecurity - studia online I stopnia online
Dietetics I stopnia online
Dietetics - studia online I stopnia online
Dietetyka I stopnia online
Dietetyka - studia online I stopnia online
Doradca finansowy podyplomowe online
Doradztwo zawodowe podyplomowe online
Dydaktyka języków obcych podyplomowe online
Edukacja dla bezpieczeństwa podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) - dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podyplomowe online
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Edukacja włączająca podyplomowe online
Ekonomia I stopnia online
Ekonomia - studia online I stopnia online
Employer branding podyplomowe online
English philology I stopnia online
English philology - studia online I stopnia online
Etyka dla nauczycieli podyplomowe online
Etyka i filozofia dla nauczycieli podyplomowe online
Executive master of business administration emba podyplomowe online
Filologia angielska I stopnia online
Filologia angielska - studia online I stopnia online
Filologia germańska I stopnia online
Filologia germańska - studia online I stopnia online
Finance and accounting I stopnia, II stopnia online
Finance and accounting - studia online I stopnia, II stopnia online
Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia online
Finanse i rachunkowość - studia online I stopnia, II stopnia online
Frontend development z react podyplomowe online
Geografia w szkole podyplomowe online
German philology I stopnia online
German philology - studia online I stopnia online
Gft & google cloud  - rozwiązania chmurowe w praktyce podyplomowe online
Grafika komputerowa podyplomowe online
Headhunter podyplomowe online
Home staging i aranżacja wnętrz - nowy wymiar sprzedaży nieruchomości podyplomowe online
Informatyka I stopnia, II stopnia online
Informatyka - studia online I stopnia, II stopnia online
Inspektor ochrony danych dla zaawansowanych podyplomowe online
Integracja sensoryczna podyplomowe online
Inżynieria oprogramowania dla sap erp i programowanie w abap podyplomowe online
Konsultant rozwiązań microsoft power platform podyplomowe online
Konsultant rozwoju organizacji podyplomowe online
Logistyka I stopnia online
Logistyka - studia online I stopnia online
Logopedia dla nauczycieli podyplomowe online
Management I stopnia, II stopnia online
Management - studia online I stopnia, II stopnia online
Marketing kultury podyplomowe online
Master in big data science II stopnia online
Master in big data science - studia online II stopnia online
Master in management II stopnia online
Master in management - studia online II stopnia online
Mediacje w oświacie podyplomowe online
Menadżer ds. eksportu podyplomowe online
Menedżer bezpieczeństwa biznesu z elementami whistleblowing podyplomowe online
Menedżerska akademia analizy transakcyjnej podyplomowe online
Nauczanie języka polskiego jako obcego podyplomowe online
Neurobiznes podyplomowe online
Neurodydaktyka podyplomowe online
Neurologopedia podyplomowe online
Ochrona środowiska podyplomowe online
Organizacja i zarządzanie oświatą podyplomowe online
Pedagogika I stopnia online
Pedagogika - studia online I stopnia, II stopnia online
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) podyplomowe online
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite online
Pedagogika resocjalizacyjna podyplomowe online
Pedagogika resocjalizacyjna - dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Planowanie produkcji - nowoczesne narzędzia: sap, simatic it preactor aps podyplomowe online
Podatki i doradztwo podatkowe podyplomowe online
Political science I stopnia online
Political science - studia online I stopnia online
Politologia I stopnia online
Politologia - studia online I stopnia online
Praktyczny marketing internetowy podyplomowe online
Prawo jednolite online
Prawo - studia online jednolite online
Programista python developer podyplomowe online
Programowanie aplikacji java podyplomowe online
Projektowanie interfejsów graficznych podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne - do nauczania przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne - do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów podyplomowe online
Psychologia I stopnia, jednolite online
Psychologia - studia online I stopnia, jednolite online
Psychologia reklamy i komunikacji podyplomowe online
Psychologia relacji z uczniem. edukacyjna analiza transakcyjna podyplomowe online
Psychology I stopnia, II stopnia online
Psychology - studia online I stopnia, II stopnia online
Psychosomatyka podyplomowe online
Roczne studia menedżerskie podyplomowe online
Sap s/4 hana - nowoczesny system erp podyplomowe online
Skuteczny employer branding podyplomowe online
Social media i influencer marketing podyplomowe online
Socjoterapia podyplomowe online
Stosunki międzynarodowe I stopnia, II stopnia online
Stosunki międzynarodowe - studia online I stopnia, II stopnia online
Studia marketingu internetowego - online podyplomowe online
Studia menedżersko-finansowe podyplomowe online
Studium coachingu podyplomowe online
Tester oprogramowania - online podyplomowe online
Transport i spedycja podyplomowe online
Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych podyplomowe online
Wczesne wspomaganie rozwoju podyplomowe online
Wczesne wspomaganie rozwoju - dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Wiedza o społeczeństwie podyplomowe online
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami podyplomowe online
Wycena nieruchomości podyplomowe online
Wychowanie do życia w rodzinie podyplomowe online
Wychowanie fizyczne podyplomowe online
Zamówienia publiczne podyplomowe online
Zarządzanie I stopnia, II stopnia online
Zarządzanie - studia online I stopnia, II stopnia online
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem podyplomowe online
Zarządzanie flotą samochodową podyplomowe online
Zarządzanie jakością w branży automotive podyplomowe online
Zarządzanie oświatą podyplomowe online
Zarządzanie projektami - z gfkm podyplomowe online
Zarządzanie strategiczne i marketing w czasach vuca podyplomowe online
Zarządzanie w podmiotach leczniczych - online podyplomowe online
Zintegrowany system informatyczny sap erp podyplomowe online
Zmiana i dialog podyplomowe online
 

Uczelnie w Warszawie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie

Kierunki studiów: 7 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 15 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Warszawski

Kierunki studiów: 131 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 62 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 22 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 94 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 18 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 53 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Kierunki studiów: 6 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 14 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Kierunki studiów: 5 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 83 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Kierunki studiów: 14 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 19 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Kierunki studiów: 12 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 47 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 16 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 9 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Kierunki studiów w Warszawie - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Studia online w Warszawie

Studia online to forma kształcenia, która być może jeszcze nie zaznaczyła w wyraźny sposób swojej obecności, ale oferowana jest coraz częściej, coraz szerszemu gronu zainteresowanych nauką.

Za podjęciem kształcenia w trybie zdalnym stoi jeden istotny argument – wygoda. Studia online powstały bowiem po to, aby każdy miał szansę zdobywać wiedzę, nawet wtedy, kiedy sytuacja prywatna, czy zawodowa nie sprzyja łatwej realizacji planów.

Studia online skierowane są przede wszystkim do osób, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w tradycyjnym procesie kształcenia. Zdalna formuła wychodzi naprzeciw tym, dla których wybór między trybem stacjonarnym a niestacjonarnym nie jest żadnym wyborem.

Nieprawdą jest, że forma kształcenia, która wymaga odpowiedniego sprzętu i dostępu do Internetu nie wymusza na studentach żadnej dyscypliny. Studia online bazują na dużej samodzielności studentów, którzy muszą nauczyć się nie tylko dawkowania przyswajanych wiadomości, lecz również zarządzania czasem i energią potrzebną do efektywnej pracy.

Warto także podkreślić, że kształcenie w formie zdalnej nie oznacza całkowitego odcięcia się od społeczności akademickiej i aktywności w tradycyjnej formie. Studenci uczący się w trybie online również muszą pojawiać się w murach uczelni, choć naturalnie czynią to rzadziej niż koledzy ze studiów dziennych i zaocznych.

 

Studia online 2023 / 2024 w Warszawie

Studia online to propozycja kształcenia, która w każdym mieście może wyglądać inaczej i oferować różne zakresy wiedzy. Istnieje natomiast jedna cecha wspólna. Kształcenie w trybie zdalnym jest domeną uczelni niepublicznych i pod tym względem Warszawa nie stanowi wyjątku.

Łatwo też zauważyć, że oferty studiowania przez Internet najczęściej dotyczą zagadnień związanych z zarządzaniem, administracją, czasami finansów, czy ekonomii.

Mogłoby się wydawać, że w czasach, w których Internet stanowi bardzo istotną pomoc naukową studia online zajmują wysokie miejsce w edukacyjnej hierarchii i traktowane są jako równorzędna forma kształcenia. Tymczasem bywają traktowane jako ciekawostka, pewien dodatek, czy też dopiero rozwijająca się forma, która zyska na znaczeniu za jakiś czas.

Nie trzeba być dobrze poinformowanym, aby zdawać sobie sprawę z tego, że miasto stołeczne jest największym ośrodkiem akademickim. Oznacza to, że w funkcjonuje w nim wiele uczelni, szkół wyższych o różnych profilach, a co za tym idzie każdy student otrzymuje również wybór formy zdobywania wykształcenia.

Studia- olbrzymi, różnorodny i złożony obszar musi podlegać pewnym definicjom, aby kandydat, a potem student mógł swobodnie się w nim poruszać. Dobrze wiemy, że studia, niezależnie od formy nauki, dzielimy na stopnie. Możemy kształcić się na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich. Nasza nauka może trwać 3 lata, 3, 5 roku, 4 lata…itp.

Czy ten fundamentalny podział również funkcjonuje w przestrzeni studiów online? Oczywiście, że tak. Studia online to forma odbywania zajęć. Forma dochodzenia do ostatecznego etapu, jakim jest otrzymanie dyplomu. Bez podziału moglibyśmy nawet nie wiedzieć, że rzeczywiście studiujemy.

 

Podział studiów online ze względu na zainteresowania

Podział na stopnie dlatego możemy nazwać fundamentalnym, ponieważ nie tylko określa poziom naszego wykształcenia i zakres zdobywanej wiedzy, ale jest również efektem postanowień międzynarodowych.

Istnieje natomiast jeszcze inny podział, który niekoniecznie bazuje na regulacjach i przepisach, a bardziej wprowadza ład i porządek. Dobrze wiemy, że istnieją studia humanistyczne, studia medyczne, studia rolnicze, studia artystyczne, czy studia techniczne.

Nie będąc nawet studentem dość łatwo zgadnąć, jaką wiedzę oferuje każdy z tych obszarów. A czy podział ten funkcjonuje również w przestrzeni studiów online? Otóż, może funkcjonować, choć wcale nie musi. Dlaczego? Ponieważ studia online to zagadnienie stosunkowo wąskie, a w niektórych miastach nawet hermetyczne i jednolite, toteż niepotrzebujące żadnych dodatkowych określeń podpowiadających. W przypadku studiów online rzadziej wymówimy o obszarach czy dyscyplinach. Częściej mówimy o konkretnych kierunkach kształcenia.

 

Kierunki studiów online w Warszawie

Wspomnieliśmy o tym, że zdarza się, iż oferty studiów online bywają zbliżone. I tak faktycznie jest. Bardzo często możemy odnaleźć punkty wspólne pomiędzy miastami i uczelniami, choć naturalnie niektóre wychodzą poza pewien szablon, proponując więcej od innych. I tak jest właśnie w Warszawie.

W ofertach dydaktycznych studiów online najczęściej występują takie kierunki jak Zarządzanie, czy Administracja, nawet z większą przewagą tego pierwszego. Naturalnie, w mieście stołecznym również możemy je studiować, ale oprócz nich odnajdziemy także inne kierunki, takie jak chociażby Pedagogika, Logistyka, Ekonomia, czy Stosunki międzynarodowe.

Co zrozumiałe, wybór kierunków kształcenia zależy od uczelni. W jednej odnajdziemy kilka kierunków, w drugiej dwa kierunki, a w trzeciej jeden, choć zazwyczaj z rozbudowaną propozycją specjalności.

 

Gdzie studiować online w Warszawie?

Niezależnie od tego, jaką formę kształcenia wybieramy istotne jest to, który kierunek pragniemy obrać. W Warszawie funkcjonuje bardzo wiele uczelni, które posiadają różne profile nauczania. Trzeba zatem najpierw wiedzieć, w jakim kierunku planujemy się rozwijać.

Jak już wspomnieliśmy na początku, studia online dają pewną swobodę i możliwość samodzielnego ustalania planu nauki. Pozwalają też – jak przemawiają do nas foldery i broszury szkół wyższych – uczyć się w dowolnym miejscu na świecie.

Czy można podobne zdania rozumieć dosłownie? Przede wszystkim nie powinno być nam obojętne gdzie studiujemy. Dlaczego? Ponieważ studia online to forma kształcenia, a zatem podejmując zdalny tryb nauczania stajemy się studentami konkretnej uczelni i po zakończeniu kształcenia otrzymujemy odpowiedni dyplom.

Ponadto, musimy pamiętać o tym, że studia online również posiadają pewne ograniczenia, a dokładniej rzecz ujmując istnieją kierunki, których nie da się prowadzić w takiej formie.

 

Jak wybrać studia, aby mieć dobrą pracę?

Należy pamiętać o tym, że ukończenie studiów i posiadanie dyplomu nie oznacza od razu ciekawej i dobrze płatnej pracy. Przekonanie, że studia dają pracę to mit, który już dawno powinien odejść do lamusa. Dlaczego? Ponieważ to nie studia dają pracę. Pracę daje rynek, a ten miewa różne zapotrzebowania. Pomimo że nie ma studiów lepszych i gorszych, to jednak istnieją obszary wiedzy i umiejętności, na które jest większe i mniejsze zapotrzebowanie.

Na szczęście studia online coraz częściej oferują kierunki, z których płynie wiedza chętnie wykorzystywana. Dodając do niej umiejętności językowe oraz różnego rodzaju kompetencje miękkie można otrzymać szansę na zawodowy sukces.

 

Jak wybrać uczelnię w Warszawie?

Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że znacznie większy wybór posiadają ci, którzy planują podjąć kształcenie w tradycyjnej formie. Kierunków realizowanych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym jest bez liku i kształcenie w takich formach oferuje praktycznie każda uczelnia.

Oznacza to, że pragnąc studiować w trybie zdalnym możemy mieć znacznie zawężony obszar wyboru. Tym bardziej, że studia online oferowane są najczęściej przez uczelnie niepubliczne.

Oczywiście, wszystko zależy od tego, jaki kierunek nas interesuje. Jeśli chcemy studiować Zarządzanie, Administrację, czy Ekonomię – nie będziemy mieli kłopotu ze znalezieniem odpowiedniej szkoły wyższej. Zwłaszcza, że nie wszystkie proponują taki sam zestaw kierunków.

 

Czy warto iść na studia online w Warszawie?

Studia online w Warszawie oferują nie tylko kierunki prowadzone na studiach pierwszego, czy drugiego stopnia, lecz również kierunki realizowane w ramach studiów podyplomowych. Dają zatem okazję do pozyskania wiedzy, pogłębiania wiadomości, czy uzupełniania zakresu informacji.

Jeśli chcemy kształcić się w zakresie dostępnych dyscyplin, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby z edukacyjnych propozycji skorzystać. Wystarczy tylko wiedzieć co nas interesuje w jakim obszarze pragniemy się rozwijać.

czytaj dalej

Studia online w Polsce

studia online w Łodzi

studia online w Poznaniu

studia online w Trójmieście

studia online w Szczecinie

 

Komentarze (1)

Mona odpowiedz

Wybrałam kierunek administracja na WSKZ, na studiach pierwszego stopnia. Pracuję i sama opłacam sobie studia, więc okazało się dla mnie idealnym rozwiązaniem to, że decyduję jaka pora nauki będzie dla mnie odpowiednia i skąd będę studiować. Studia są bardzo fajnie opracowane, łatwo przyswaja się wiedzę.