Mechanika i budowa maszyn studia wojskowe

Mechanika i budowa maszyn studia wojskowe

Mechanika i budowa maszyn studia wojskowe

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunki studiów

Mechanika i budowa maszyn studia wojskowe – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie oferuje kształcenie w ramach studiów cywilnych i studiów wojskowych. Studia wojskowe mają na celu kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych według potrzeb Sił Zbrojnych RP w korpusach i grupach osobowych zgodnie z zapotrzebowaniem Ministra Obrony Narodowej. Jednym z kierunków, który realizowany jest w ramach tych studiów jest Mechanika i budowa maszyn.

Kształcenie na kierunku Mechanika i budowa maszyn w ramach studiów wojskowych w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy niezbędnej do zrozumienia zagadnień budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.

Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi między innymi: matematyki i statystyki inżynierskiej, fizyki, wytrzymałości materiałów i mechaniki płynów z hydrauliką, podstaw zarządzania i dynamiki maszyn, bezpieczeństwa ruchu drogowego, geometrii wykreślnej i maszynoznawstwa. Ponadto, zgłębiają technologie przeróbki ropy naftowej, właściwości i metody kontroli jakości paliw, czy nowoczesne układy mechatroniczne stosowane w samochodach.

sprawdź wszystkie kierunki: studia wojskowe w Warszawie

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w ramach studiów wojskowych w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • podstawy grafiki inżynierskiej,
 • mechanika techniczna,
 • mechanika płynów,
 • metrologia wielkości geometrycznych,
 • techniki wytwarzania,
 • termodynamika techniczna,
 • standaryzacja i normalizacja w budowie maszyn,
 • budowa silników spalinowych,
 • budowa pojazdów gąsienicowych,
 • technologia produkcji pojazdów wojskowych,
 • eksploatacja pojazdów wojskowych

 

Nabywane umiejętności

Studenci Mechaniki i budowy maszyn w ramach studiów wojskowych w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie posługiwania się metodami i narzędziami oraz modelami matematycznymi, planowania i przeprowadzania eksperymentów, planowania i przeprowadzania symulacji komputerowych zjawisk fizycznych, wykonywania zadań inżynierskich.

sprawdź wszystko o: studia wojskowe

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci studiów wojskowych na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

Opinie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kształci podchorążych i studentów, a zatem oferuje studia wojskowe i studia cywilne. Niezależnie od charakteru nauki kandydaci otrzymują szeroki wybór kierunków, głównie nastawionych na kształcenie politechniczne. A jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Krzysiek, student Mechaniki i budowy maszyn mówi:

„Wojskowa Akademia Techniczna to chyba jedna z niewielu uczelni, która daje studentom gwarancję. Zdobywasz wysokiej jakości wykształcenie, nie martwisz się o swoją przyszłość, nie interesują cię zawirowania na rynku pracy. Nie trzeba wcale być na studiach wojskowych, aby to docenić.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Mechanikę i budowę maszyn na studiach wojskowych w WAT:

Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • opisu i analizy działania podstawowych układów, maszyn i urządzeń w systemach mechanicznych,
 • syntezy elementów, układów i systemów mechanicznych i mechatronicznych,
 • grafiki inżynierskiej,
 • modelowania układów mechanicznych,
 • analizy wytrzymałościowej konstrukcji mechanizmów, maszyn i urządzeń,
 • projektowania, budowy, konstrukcji i zasad funkcjonowania części maszyn,
 • płynów eksploatacyjnych stosowanych w budowie maszyn,
 • techniki samochodowej, mechaniki i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • inżynierii wytwarzania elementów i zespołów maszyn,
 • programów komputerowych służących do analizy obciążeń pojazdów i maszyn.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Mechanika i budowa maszyn studia wojskowe:

Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie w:

 • Siłach Zbrojnych RP.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)