Chemia budowlana

Chemia budowlana

Chemia budowlana

26.01.2022

Chemia budowlana – Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 2022

Chemia budowlana to bardzo szerokie pojęcie, ponieważ zawiera w sobie różnego rodzaju domieszki i dodatki dodawane w trakcie produkcji spoiw, zaczynów, zapraw budowlanych i mieszanek betonowych, a także wszelkiego rodzaju produkty, służące w budownictwie jako materiał izolacyjny, konstrukcyjny, czy wykończeniowy. Chemia budowlana to także kierunek studiów, który odnaleźć można w ofercie edukacyjnej Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Studia na kierunku chemia budowlana w AGH
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Chemia budowlana w Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie stanowi przygotowanie do pracy w szeroko rozumianym przemyśle chemicznym, z ukierunkowaniem na wytwarzanie produktów dla potrzeb przemysłu materiałów budowlanych i branż pokrewnych. Studenci zdobywają wiedzę między innymi w zakresie chemii, fizyki oraz termodynamiki, jak również metod identyfikacji związków chemicznych oraz doboru technik analitycznych, transportu ciepła i masy, realizacji procesów związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i użytkowaniem surowców chemicznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Chemia budowlana w Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie oparte są na bogatym programie kształcenia, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • chemia ogólna i nieorganiczna,
 • termodynamika techniczna,
 • nauka o materiałach,
 • chemia fizyczna,
 • grafika inżynierska,
 • maszynoznawstwo i wytrzymałość materiałów,
 • budownictwo ogólne,
 • przetwórstwo polimerów,
 • polimerowe materiały konstrukcyjne

 

Nabywane umiejętności

Studenci Chemii budowlanej w krakowskiej AGH nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie wykonywania obliczeń chemicznych, rozróżniania typów reakcji chemicznych, dobierania i wykorzystywania aparatury stosowanej w przemyśle materiałów budowlanych, organizowania miejsca pracy w laboratorium badawczym, przeprowadzania analizy danych eksperymentalnych, posługiwania się oprogramowaniem komputerowym stosowanym w technologii i inżynierii chemicznej.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Chemii budowlanej w Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w biurach projektowych, laboratoriach badawczych i jednostkach naukowych, instytutach naukowo- badawczych, działach kontroli jakości, firmach konsultingowych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

 

Opinie

Chemia budowlana to kierunek, który odnaleźć można w ofercie edukacyjnej Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie- uczelni o bogatej historii, szerokiej ofercie dydaktycznej, w której kształci się ponad 23 tysiące studentów. Czy warto do nich dołączyć? Jakie ma Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie opinie? Kamil, student Chemii budowlanej mówi:

„Studia w AGH były moim priorytetem, ponieważ zawsze stawiałem tę uczelnię na pierwszym miejscu. Ciekawe i nowoczesne kierunki, praktyczne kształcenie, dzięki czemu można zdobyć mnóstwo umiejętności, perspektywy zawodowe, dobra atmosfera. Tutaj każdy się odnajdzie.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

CHEMIA BUDOWLANA- ważne informacje

Chemia budowlana studia Kraków

Chemia budowlana studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Chemię budowlaną w Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie:

Absolwent kierunku Chemia budowlana w Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • metod identyfikacji związków chemicznych oraz doboru technik analitycznych,
 • dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych,
 • transportu ciepła i masy oraz podstawowych praw mechaniki płynów,
 • konstrukcji i zasad działania typowych urządzeń stosowanych w procesach technologii chemicznej,
 • realizacji procesów związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i użytkowaniem surowców chemicznych,
 • syntezy chemicznej organicznej i nieorganicznej,
 • projektowania, wytwarzania, badania i stosowania materiałów budowlanych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Chemia budowlana:

Absolwent kierunku Chemia budowlana w Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • biurach projektowych,
 • laboratoriach badawczych i jednostkach naukowych,
 • instytutach naukowo- badawczych,
 • działach kontroli jakości,
 • firmach konsultingowych,
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Komentarze (0)