Socjologia

Socjologia

Socjologia

27.01.2022

Socjologia – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2022

Socjologia to kierunek dla osób, które interesują się współczesnym społeczeństwem i procesami jakie w nim zachodzą, a także pragną wyjaśniać kwestie nierówności społecznej, struktury społeczeństwa, czy zróżnicowania klasowego lub etnicznego. Studia dają możliwość pogłębienia zainteresowań problematyką społeczną, a jednocześnie tworzą szansę zdobycia atrakcyjnej pracy. Gdzie można studiować Socjologię? Na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Studia na kierunku socjologia w UPJP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Kształcenie na kierunku Socjologia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie umożliwia pozyskanie wiedzy o strukturach i więziach, jakie panują w instytucjach społecznych. Studenci poznają metody i techniki, tak ilościowe, jak i jakościowe, którymi posługuje się socjologia jako nauka społeczna, jak również uczą się samodzielnie prowadzić badania począwszy od formułowania problemów badawczych poprzez stawianie hipotez, dobór wskaźników, konstruowania narzędzi badawczych, do wyprowadzania wniosków i ich zastosowania do badań problemów współczesnych społeczeństw.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Socjologia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • metodologia badań społecznych,
 • przetwarzanie i analiza statystyczna danych,
 • współczesne społeczeństwo polskie a inne społeczeństwa UE,
 • socjologia stylów życia,
 • socjologia pracy,
 • socjologia komunikacji i mediów,
 • społeczeństwo obywatelskie,
 • globalne procesy społeczne,
 • socjologia życia publicznego,
 • metody badań ilościowych,
 • regionalne i lokalne procesy przemian,
 • opinia publiczna,
 • edukacja obywatelska

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Socjologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji rządowej i samorządowej, firmach marketingowych, ośrodkach badań opinii społecznej i rynku, sztabach wyborczych, agencjach doradztwa personalnego, poradniach życia rodzinnego, organizacjach pozarządowych.

 

Opinie

Kraków to jeden z największych i najważniejszych ośrodków akademickich, w którym kandydaci na studia odnajdą wiele różnorodnych propozycji kształcenia. Osoby zainteresowane problematyką społeczną powinny skierować uwagę na omawianą przez nas uczelnię, która realizuje studia na kierunku Socjologia. Jakie ma Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie opinie? Klaudia, studentka Socjologii mówi:

„Uniwersytet Papieski Jana Pawła II przyciąga do siebie nie tylko bogatą ofertą dydaktyczną i ciekawymi kierunkami studiów, ale również atmosferą, dzięki której nauka sprawia przyjemność i daje dużo satysfakcji. „

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

SOCJOLOGIA - ważne informacje

Socjologia studia

Socjologia studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Socjologię na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie:

Absolwent kierunku Socjologia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • przetwarzania i analizy statystycznej danych,
 • socjologii komunikacji i mediów,
 • metod badań ilościowych i jakościowych,
 • socjologii polityki,
 • ilościowych i jakościowych metod badań rynku i opinii publicznej,
 • socjologicznych aspektów bezpieczeństwa,
 • badań sondażowych,
 • marketingu politycznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Socjologia:

Absolwent kierunku Socjologia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • firmach marketingowych,
 • ośrodkach badań opinii społecznej i rynku,
 • sztabach wyborczych,
 • agencjach zatrudnienia,
 • agencjach doradztwa personalnego,
 • poradniach życia rodzinnego,
 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • organizacjach pozarządowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Komentarze (0)