Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

13.06.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 2022

Niezależnie od tego jak wiele definicji może posiadać pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna należy stwierdzić, iż jest to jedna z najważniejszych dziedzin, ponieważ zajmuje się rozwojem najmłodszych. Praca w tej przestrzeni nie jest zwykłym zawodem. Jest swego rodzaju misją, do której należy się jak najlepiej przygotować. A przygotowaniem są studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w APS
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do rozumienia i wyjaśniania procesów wychowania, kształcenia i opieki nad dzieckiem oraz budowania własnego profesjonalizmu zawodowego i rozwoju tożsamości zawodowej. Realizowane zajęcia wprowadzają studentów w teoretyczne, metodologiczne i wdrożeniowe perspektywy badawcze w zakresie diagnozy potrzeb dziecka, procesu wychowawczego, jego transformacji i szerokich uwarunkowań środowiskowych procesów wychowawczych. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest kierunkiem nadającym kwalifikacji do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oparte są na bogatym programie nauczania, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • historia wychowania,
 • podstawy psychologii rozwojowej człowieka w cyklu życia,
 • podstawy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym,
 • psychologia społeczna,
 • podstawy diagnostyki edukacyjnej w przedszkolu,
 • modele wspierania rozwoju dziecka,
 • współczesne problemy socjologii edukacji,
 • monitorowanie rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym,
 • praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie analizowania i interpretowania złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i kulturowych, obserwowania procesów uczenia się dzieci i uczniów, rozpoznawania barier i trudności udziału dzieci lub uczniów w różnych formach aktywności, rozpoznawania potrzeb psychospołecznego wsparcia ucznia, organizowania zajęć stymulujących aktywność poznawczą dzieci, projektowania zajęć z wykorzystaniem nauczania sytuacyjnego.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedszkolach, szkolnych schroniskach młodzieżowych, świetlicach szkolnych, szkołach podstawowych.

 

Opinie

Niejeden kandydat zadaje sobie pytanie w jaki sposób poprowadzić swoje kształcenie? Edukacyjna mapa kraju jest bardzo duża, stąd wybór odpowiedniej uczelni wcale nie musi być łatwy. Planując studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna warto skierować uwagę na Warszawę, bo tam kształcenie w tym zakresie prowadzi omawiana przez nas uczelnia. Jakie ma Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie opinie? Justyna, studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mówi:

„Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek wyjątkowy. Dlatego należy studiować go w odpowiedniej uczelni, która zagwarantuje profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu. Taką uczelnią jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Ciekawe zajęcia, dużo umiejętności do zdobycia, świetni wykładowcy. Polecam.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w APS:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • psychologii rozwojowej człowieka w cyklu życia,
 • przygotowania dziecka do nauki w szkole,
 • modeli wspierających rozwój dziecka,
 • alternatywnych i innowacyjnych kierunków w edukacji,
 • prawno- organizacyjnych aspektów pracy przedszkola i szkoły,
 • rozpoznawania potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym,
 • psychologii twórczości,
 • pracy z dzieckiem zdolnym w przedszkolu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedszkolach,
 • szkolnych schroniskach młodzieżowych,
 • świetlicach szkolnych,
 • szkołach podstawowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Komentarze (0)