Management

Management

Management

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Management – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2022

Kto podejmuje studia z zakresu zarządzania w języku angielskim? Osoby, które zdają sobie sprawę z tego, że bardzo dobra znajomość języka angielskiego stanowi dodatkowy atut, ponieważ współczesny biznes i administracja publiczna posługują się tym właśnie językiem. Gdzie zatem można zdobyć solidną wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnego zarządzania oraz rozwinąć umiejętności językowe? W Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, oferującej studia na kierunku Management.

Kształcenie na anglojęzycznym kierunku Management w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami oraz instytucjami publicznymi i organizacjami non- profit. Program prowadzi studentów przez podstawowe kursy, a następnie przedmioty zawodowe i oferuje możliwość wyboru jednego z czterech obszarów specjalizacji.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Management w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oparte są na programie, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • Basic Computing,
 • World Political Systems,
 • Marketing,
 • Foundations of Law,
 • Basic Accounting,
 • Organizational Behavior,
 • Foundations of Finance,
 • Busines Statistics,
 • Managerial Economics,
 • Human Resources Management,
 • Entrepreneurship and Innovations,
 • International Management

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Management w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nabywają umiejętności między innymi w zakresie analizowania i podejmowania decyzji gospodarczych, zbierania i systematyzowania informacji z zakresu zarządzania, marketingu i finansów oraz dokonywania samodzielnej analizy zjawisk gospodarczych, stosując metody statystyczne i ekonometryczne. Oprócz tego, studenci poznają zasady wspierania procesów innowacyjnych oraz zarządzania jakością w produkcji, jak również mechanizmy rozwoju przedsiębiorstwa. Ponadto, otrzymują przygotowanie do zarządzania finansami przedsiębiorstw, opracowania, wdrażania i kontroli programów operacyjnych.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci kierunku Management w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach, agencjach konsultingowych, instytucjach publicznych, organizacjach non- profit.

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

MANAGEMENT - ważne informacje

Management studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Management w KAAFM:

Absolwent kierunku Management w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • mikroekonomii i makroekonomii,
 • finansów,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • rozwiązań IT dla biznesu,
 • rynków finansowych,
 • analizowania i podejmowania decyzji gospodarczych,
 • zbierania i systematyzowania informacji z zakresu zarządzania, marketingu i finansów,
 • dokonywania samodzielnej analizy zjawisk gospodarczych, stosując metody statystyczne i ekonometryczne.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Management:

Absolwent kierunku Management w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach,
 • agencjach konsultingowych,
 • instytucjach publicznych,
 • organizacjach non- profit.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Komentarze (0)