Logistyka

Logistyka

Logistyka

31.01.2022

Logistyka – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 2022

W haśle: „logistyka” zawiera się cały przebieg procesu planowania, realizowania i kontrolowania wszystkich etapów przepływu materiałów, zasobów oraz informacji niezbędnych do osiągnięcia celu, czyli wykonania usługi i zaspokojenia potrzeby klienta. Czy oznacza to, że chodzi o dostarczenie danego produktu z punktu A do punktu B? Otóż, to tylko część tego, czym logistyka się zajmuje, bowiem można ją podzielić na obszary zainteresowania, wśród których wymienić można między innymi: logistykę produkcji, logistykę zaopatrzenia, logistykę dystrybucji, czy e- logistykę. Logistyka to także popularny kierunek studiów, który odnaleźć można w ofercie dydaktycznej Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Studia na kierunku logistyka w WSB POZNAŃ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy szerokiej, na którą składają się zagadnienia dotyczące między innymi funkcjonowania współczesnego transportu, projektowania i zarządzania infrastrukturą logistyczną, magazynowania, funkcjonowania łańcuchów dostaw. Ponadto, studenci poznają umowy stosowane w handlu międzynarodowym, narzędzia analizy kosztów funkcjonowania transportu, zasady organizacji transportu intermodalnego, informatyczne narzędzia modelowania procesów i projektów biznesowych.

 

Program kształcenia na kierunku Logistyka skonstruowany jest w taki sposób, aby pozyskać obszerną i złożoną wiedzę oraz liczne umiejętności praktyczne, na czele z umiejętnością projektowania i zarządzania infrastrukturą logistyczną. W toku studiów studenci poznają działanie współczesnego transportu, zasady magazynowania, jak również zasady wyznaczania celów logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Zaznajamiają się logistyką zaopatrzenia, zarządzaniem produkcją i usługami, organizacją i ekonomiką transportu, systemami informatycznymi w logistyce, zarządzaniem jakością, czy zarządzaniem zapasami. Ponadto, otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań i zdobywania wiedzy szczegółowej i specjalistycznej między innymi w zakresie logistyki i spedycji międzynarodowej, zarządzania flotą i spedycją drogową, czy logistyki w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Absolwenci studiów na kierunku Logistyka wyróżniają się obszerną i złożoną wiedzą oraz licznymi umiejętnościami. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach zarządzania łańcuchami dostaw, zarządzania przedsiębiorstwem transportowym, prowadzenia negocjacji biznesowych, czy zarządzania flotą pojazdów.

 

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu realizowane są na podstawie programu, w którym zawarte są między innymi takie przedmioty jak:

 • podstawy ekonomii,
 • towaroznawstwo i materiałoznawstwo,
 • zarządzanie cyklem życia wyrobu,
 • statystyka i elementy badań operacyjnych,
 • logistyka zaopatrzenia,
 • infrastruktura logistyczna,
 • organizacja i ekonomika transportu,
 • systemy informatyczne w logistyce,
 • logistyka dystrybucji,
 • magazynowanie i zarządzanie zapasami

 

Nabywane umiejętności

Studenci Logistyki w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie eksploatowania systemów kontrolingu w logistyce, stosowania narzędzi informatycznych w zarządzaniu logistyką i procesami logistycznymi, organizowania spedycji w transporcie drogowym, organizowania spedycji międzynarodowej, dokonywania analizy procesów spedycyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Praca po studiach

Jak przedstawiają się perspektywy zawodowe? Absolwenci studiów na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi jako specjaliści do spraw projektowania systemów logistycznych, specjaliści do spraw planowania produkcji, specjaliści do spraw zakupów i zaopatrzenia, koordynatorzy procesów transportowych, specjaliści do spraw zarządzania flotą, spedytorzy międzynarodowi, konsultanci w zakresie prowadzenia procesów logistycznych.

 

Opinie

Logistyka jest kierunkiem, który cieszy się bardzo dużą popularnością wśród kandydatów. Popularność ta sprawia, że ofert edukacyjnych w jej zakresie jest bardzo wiele, a to może prowadzić do niezdecydowania i problemów z podjęciem decyzji o wyborze odpowiedniej uczelni. Planując studia w Poznaniu warto dowiedzieć się co proponuje omawiana przez nas szkoła wyższa. Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu opinie? Kamil, student Logistyki mówi:

„Do studiów w WSB przekonała mnie ilość specjalności. Każdy może wybrać coś dla siebie, rozwijać się w tym, w czym czuje się dobrze i przygotowywać się do realizacji zawodowych planów.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu:

Absolwent kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • logistyki i spedycji międzynarodowej,
 • narzędzi informatycznych stosowanych w zarządzaniu procesami logistycznymi,
 • procesów i technik produkcyjnych,
 • konwencji i umów stosowanych w handlu międzynarodowych,
 • zarządzanie czasem pracy kierowców,
 • zarządzania sprzedażą,
 • zasad magazynowania i obrotu zapasami,
 • zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • specjalista w działach logistyki i działach transportu różnego rodzaju przedsiębiorstw,
 • specjalista do spraw optymalizacji procesów logistycznych,
 • kierownik magazynu,
 • specjalista do spraw planowania produkcji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Komentarze (0)