Logistyka - studia wojskowe

Logistyka - studia wojskowe

Logistyka - studia wojskowe

11.04.2022

Logistyka studia wojskowe – Lotnicza Akademia Wojskowa 2022

Kierunek Logistyka realizowany w ramach studiów wojskowych wydaje się czymś oczywistym, bowiem historia tej dziedziny ściśle powiązana jest z historią wojska. Aby dokładnie ją poznać należy przenieść się do początków X wieku naszej ery, bo właśnie wtedy bizantyjski cesarz Leontos VI napisał „Sumaryczne wyłożenie sztuki wojennej”, w którym termin logistyka wyróżnił jako jedną ze sztuk wojennych, która polegała na wyliczeniu i opracowaniu przemarszu wojsk. Od tamtego czasu zmieniały się definicje i założenia logistyki, aż w końcu zaczęto ją rozumieć jako proces planowania i realizowania przepływu różnego rodzaju surowców, czy materiałów. Na czym polega współczesna logistyka? Czym są nowoczesne systemy logistyczne? Tego dowiedzą się ci, którzy wybiorą studia w Lotniczej Akademii Wojskowej.

Studia na kierunku logistyka - studia wojskowe w LAW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Logistyka w ramach studiów wojskowych w Lotniczej Akademii Wojskowej umożliwia pozyskanie wiedzy ogólnej, na temat szeroko pojmowanej logistyki, ale również na temat logistyki Sił Zbrojnych. Studenci poznają współczesne systemy logistyczne, zasady obsługi statków powietrznych w portach lotniczych, zasady zabezpieczenia logistycznego jednostek wojskowych, czy też procedury związane z procesami decyzyjnymi.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Logistyka w Lotniczej Akademii Wojskowej realizowane są według programu, w którym zawarte są między innymi takie przedmioty jak:

 • projektowanie procesów,
 • ekonomika transportu,
 • lotnictwo państwowe i cywilne,
 • logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • zarządzanie logistyką w sytuacjach kryzysowych,
 • wojskowy system logistyczny,
 • zabezpieczenie techniczne,
 • taktyka działań logistycznych,
 • transport wojskowy poza granicami kraju,
 • eksploatacja sprzętu wojskowego

 

Nabywane umiejętności

Studenci studiów wojskowych na kierunku Logistyka nabywają umiejętności między innymi w zakresie przeprowadzania pomiarów i symulacji komputerowych, projektowania systemów i procesów logistycznych znajdujących zastosowanie w wojsku i lotnictwie, czy posługiwania się urządzeniami pomiarowymi. Studenci zdobywają kwalifikacje zawodowe, dzięki którym możliwe jest działanie w zakresie zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych w kraju, zabezpieczenia logistycznego komponentów wydzielanych do działania poza jego granicami, a także udzielania wsparcia i wzmocnienia siłom sojuszniczym przebywających na terytorium Polski.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci studiów wojskowych na kierunku Logistyka w Lotniczej Akademii Wojskowej otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera oraz, po zdaniu egzaminu oficerskiego, stopień wojskowy podporucznika. Będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach branży lotniczej, instytucjach resortów Obrony Narodowej, instytucjach resortu MSWiA, czy w przedsiębiorstwach współpracujących z lotnictwem.

 

Opinie

Aby podjąć studia wojskowe należy wybrać odpowiednią do tego uczelnię. Na edukacyjnej mapie kraju widnieje kilka miejsc, w których można kształcić się na zawodowego żołnierza. Jednym z nich jest LAW. Jakie ma Lotnicza Akademia Wojskowa opinie? Paweł, student Logistyki mówi:

„Wojsko interesuje mnie od dziecka i nigdy nie zmieniłem pomysłu na swoją zawodową przyszłość. Studiuję w Lotniczej Akademii Wojskowej, ponieważ jest to uczelnia legendarna, kultowa, znana w całej Europie. Studia tutaj to zaszczyt i powód do dumy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Logistykę studia wojskowe w Lotniczej Akademii Wojskowej:

Absolwent kierunku Logistyka studia wojskowe w Lotniczej Akademii Wojskowej posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • mechaniki i właściwości mechanicznych materiałów stosowanych w lotnictwie cywilnym i wojskowym,
 • automatyzacji procesów transportowo- magazynowych,
 • projektowania układów, procesów i systemów logistycznych,
 • zarządzania jakością,
 • eksploatacji i utrzymania środków transportu lotniskowego,
 • organizacji transportu wojskowego,
 • infrastruktury wojskowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Logistyka studia wojskowe w LAW:

Absolwent kierunku Logistyka studia wojskowe w Lotniczej Akademii Wojskowej znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • Siłach Zbrojnych RP,
 • organizacjach i instytucjach resortów Obrony Narodowej i MSWiA,
 • przedsiębiorstwach branży lotniczej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna, analiza wyników maturalnych oraz egzaminy ze sprawności fizycznej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Lotnicza Akademia Wojskowa

Komentarze (0)