Matematyka i analiza danych

Matematyka i analiza danych

Matematyka i analiza danych

21.03.2022

Matematyka i analiza danych – Politechnika Warszawska rekrutacja 2022/2023

Analiza danych jest procesem, który polega na sprawdzaniu, porządkowaniu, przekształcaniu i modelowaniu danych. Jest procesem, podczas którego suche dane stają się użytecznymi informacjami, dzięki którym możliwe jest wyciąganie wniosków i wspieranie procesu decyzyjnego. Analiza danych posiada wiele aspektów i znajduje zastosowanie w wielu obszarach, między innymi w biznesie, czy działalności naukowej. Kierunki studiów związane z analizą danych cieszą się rosnącą popularnością, zatem coraz łatwiej odnaleźć je w katalogach edukacyjnych uczelni. Przykład stanowi Politechnika Warszawska, która oferuje kształcenie na kierunku Matematyka i analiza danych.

Studia na kierunku matematyka i analiza danych w PW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Matematyka i analiza danych na Politechnice Warszawskiej umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu matematyki, z naciskiem położonym na zagadnienia dotyczące statystyki i analizy danych. Studenci zaznajamiają się między innymi z teorią miary i funkcji mierzalnych, podstawami rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych, czy podstawowymi własnościami przestrzeni wektorowej. Nabywają umiejętności, dzięki którym będą mogli tworzyć oryginalne narzędzia analizy danych, jak również programować w różnych językach oraz stosować pakiety matematyczne i statystyczne w zadaniach analizy danych, modelowania i prognozy.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Matematyka i analiza danych na Politechnice Warszawskiej realizowane są według programu, w którym zawarte są między innymi takie przedmioty jak:

 • algebra liniowa z geometrią,
 • podstawy programowania i przetwarzania danych,
 • analiza matematyczna,
 • elementy logiki i teorii mnogości,
 • metody numeryczne,
 • rachunek prawdopodobieństwa,
 • pakiety matematyczne,
 • równania różniczkowe zwyczajne,
 • metody optymalizacji,
 • procesy stochastyczne

 

Nabywane umiejętności

Studenci Matematyki i analizy danych na Politechnice Warszawskiej nabywają umiejętności w zakresie badania zbieżności ciągów oraz szeregów liczbowych i funkcyjnych, przeprowadzania analizy funkcji wielu zmiennych, posługiwania się metodami zliczania do wyznaczania prawdopodobieństw, badania własności przestrzeni unormowanych i operatorów w tych przestrzeniach, rozwiązywania różnorodnych zagadnień optymalizacyjnych, posługiwania się współczesnymi pakietami matematycznymi i statystycznymi.

 

Sprawdź

Politechnika Warszawska kierunki studiów

Politechnika Warszawska rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci kierunku Matematyka i analiza danych na Politechnice Warszawskiej będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach IT, instytucjach finansowych, firmach ubezpieczeniowych, instytutach naukowych i badawczych.

 

Opinie

Warszawa należy do największych ośrodków akademickich, w którym każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia odnajdzie swoje miejsce. Kandydaci na Matematykę i analizę danych powinni dowiedzieć się jak najwięcej o Politechnice Warszawskiej, która realizuje tej kierunek. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Patryk, student Matematyki i analizy danych mówi:

„Ważne jest to, aby studiować kierunek dostosowany do potrzeb rynku. Ważne jest to, aby zdobyć wykształcenie, które rzeczywiście się wykorzysta. Dlatego studiuję Matematykę i analizę danych, ponieważ umiejętności z tych dziedzin są bardzo często poszukiwane, a poza tym otwierają drogę do różnych zawodów.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Matematykę i analizę danych na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Matematyka i analiza danych na Politechnice Warszawskiej posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • badania zbieżności ciągów oraz szeregów liczbowych i funkcyjnych,
 • przeprowadzania analizy funkcji wielu zmiennych,
 • posługiwania się metodami zliczania do wyznaczania prawdopodobieństw,
 • badania własności przestrzeni unormowanych i operatorów w tych przestrzeniach,
 • rozwiązywania różnorodnych zagadnień optymalizacyjnych,
 • posługiwania się współczesnymi pakietami matematycznymi i statystycznymi.
 • konstruowania prognozy w problemie regresyjnym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Matematyka i analiza danych:

Absolwent kierunku Matematyka i analiza danych na Politechnice Warszawskiej znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach IT,
 • instytucjach finansowych,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • instytutach naukowych i badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)