Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - rekrutacja na studia 2023/2024

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2023/2024 w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbędzie się w terminie nie później niż od 31 maja do 29 września 2023 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2023 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na irk.uph.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od kwietnia do lipca 2023

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2023

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2023

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od lipca do sierpnia 2023

Ogłoszenie wyników - II tura

sierpień 2023

Składanie dokumentów - II tura

sierpień 2023
Elektroniczna rejestracja - III tura od sierpnia do września 2023
Ogłoszenie wyników - III tura wrzesień 2023
Składanie dokumentów - III tura wrzesień 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od kwietnia do lipca 2023
Ogłoszenie wyników rekrutacji - I tura lipiec 2023
Składanie dokumentów - I tura lipiec 2023
Elektroniczna rejestracja - II tura od lipca do sierpnia 2023
Składanie dokumentów - II tura sierpień 2023
Ogłoszenie wyników - II tura sierpień 2023
Elektroniczna rejestracja - III tura od sierpnia do września 2023
Ogłoszenie wyników rekrutacji - III tura wrzesień 2023
Składanie dokumentów - III tura wrzesień 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na irk.uph.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

kierunki studiów w Siedlcach

uczelnie i studia w Siedlcach

 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach kierunki - rekrutacja 2023/2024

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 40 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (37 kierunków) i drugiego (24 kierunki) stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (3 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UPH mogą aplikować na 44 kierunków studiów stacjonarnych oraz 17 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach kierunki 2023/2024

 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach kierunki studiów - rekrtuacja 2023/2024

 • Administracja - Wydział Nauk Społecznych
 • Agroleśnictwo - Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
 • Analityka z diagnostyką molekularną - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Analiza danych - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Bezpieczeństwo informacyjne - Wydział Nauk Społecznych
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe - Wydział Nauk Społecznych
 • Bezpieczeństwo narodowe - Wydział Nauk Społecznych
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wydział Nauk Społecznych
 • Biologia - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Biologia sądowa - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Biology - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Chemia - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Dietetyka - Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
 • Filologia - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Filologia polska - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Gospodarka odpadami i recykling - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
 • Historia - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Information security - Wydział Nauk Społecznych
 • Informatyka - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Instrumentalna analityka chemiczna - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Inżynieria procesów technologicznych - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Kosmetologia - Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
 • Kryminologia - Wydział Nauk Społecznych
 • Logistics - Wydział Nauk Społecznych
 • Logistyka - Wydział Nauk Społecznych
 • Logopedia - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Logopedia z audiologią - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Management - Wydział Nauk Społecznych
 • Matematyka - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Mathematics - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • National security - Wydział Nauk Społecznych
 • Pedagogika - Wydział Nauk Społecznych
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Nauk Społecznych
 • Pedagogika specjalna - Wydział Nauk Społecznych
 • Pielęgniarstwo - Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
 • Prawo - Wydział Nauk Społecznych
 • Ratownictwo medyczne - Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
 • Rolnictwo - Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
 • Sztuki plastyczne - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Turystyka i rekreacja - Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
 • Zarządzanie - Wydział Nauk Społecznych
 • Zoopsychologia z animaloterapią - Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
 • Zootechnika - Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

Dowiedz się więcej: irk.uph.edu.pl

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - studia 2023

Kierunki studiów - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: znaleziono 44

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Agroleśnictwo
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Analityka z diagnostyką molekularną
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Analiza danych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo informacyjne
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

niestacjonarne, stacjonarne

Biologia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia sądowa
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Biology
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Chemia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Dietetyka
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia
Wydział Nauk Humanistycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia polska
Wydział Nauk Humanistycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Gospodarka odpadami i recykling
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia
Wydział Nauk Humanistycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Information security
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Instrumentalna analityka chemiczna
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria procesów technologicznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Kosmetologia
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

I stopnia

stacjonarne

Kryminologia
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistics
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Logistyka
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logopedia
Wydział Nauk Humanistycznych

II stopnia

stacjonarne

Logopedia z audiologią
Wydział Nauk Humanistycznych

I stopnia

stacjonarne

Management
Wydział Nauk Społecznych

II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mathematics
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

II stopnia

stacjonarne

National security
Wydział Nauk Społecznych

II stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Prawo
Wydział Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Ratownictwo medyczne
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

I stopnia

stacjonarne

Rolnictwo
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Sztuki plastyczne
Wydział Nauk Humanistycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Turystyka i rekreacja
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zoopsychologia z animaloterapią
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zootechnika
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Komentarze (0)