Uniwersytet w Siedlcach - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet w Siedlcach - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet w Siedlcach - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2024/2025 w Uniwersytecie w Siedlcach odbędzie się w terminie od 24 maja do 12 lipca 2024 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2024 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na irk.uws.edu.pl

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Uniwersytecie w Siedlcach

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu w Siedlcach powiększyła się o 2 nowe kierunki studiów. Na kandydatów czeka: zarządzanie i produkcja żywności oraz finanse i rachunkowość.

 

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 24 maja do 12 lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

18 lipca 2024

Składanie dokumentów - I tura

od 19 do 27 lipca 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od lipca do sierpnia 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

sierpień 2024

Składanie dokumentów - II tura

sierpień 2024
Elektroniczna rejestracja - III tura od sierpnia do września 2024
Ogłoszenie wyników - III tura wrzesień 2024
Składanie dokumentów - III tura wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 24 maja do 26 lipca 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji - I tura 2 sierpnia 2024
Składanie dokumentów - I tura od 19 do 26 lipca 2024
Elektroniczna rejestracja - II tura od lipca do sierpnia 2024
Składanie dokumentów - II tura sierpień 2024
Ogłoszenie wyników - II tura sierpień 2024
Elektroniczna rejestracja - III tura od sierpnia do września 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji - III tura wrzesień 2024
Składanie dokumentów - III tura wrzesień 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na irk.uws.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Uniwersytecie w Siedlcach znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

kierunki studiów w Siedlcach

uczelnie i studia w Siedlcach

 

Uniwersytet w Siedlcach kierunki - rekrutacja 2024/2025

Uniwersytet w Siedlcach w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 40 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (39 kierunków) i drugiego (25 kierunków) stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (4 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UWS mogą aplikować na 47 kierunków studiów stacjonarnych oraz 18 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet w Siedlcach kierunki 2024/2025

 

Uniwersytet w Siedlcach kierunki studiów - rekrtuacja 2024/2025

 • Administracja - Wydział Nauk Społecznych
 • Analityka z diagnostyką molekularną - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Analiza danych - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Bezpieczeństwo informacyjne - Wydział Nauk Społecznych
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe - Wydział Nauk Społecznych
 • Bezpieczeństwo narodowe - Wydział Nauk Społecznych
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wydział Nauk Społecznych
 • Biologia - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Biologia sądowa - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Biology - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Chemia - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Dietetyka - Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
 • Filologia - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Filologia polska - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Finanse i rachunkowość - Wydział Nauk Społecznych
 • Gospodarka odpadami i recykling - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Nauk Rolniczych
 • Historia - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Infobrokerstwo i nowoczesna biurowość - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Information security - Wydział Nauk Społecznych
 • Informatyka - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Instrumentalna analityka chemiczna - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Inżynieria procesów technologicznych - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Kierunek lekarski - Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
 • Kosmetologia - Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
 • Kryminologia - Wydział Nauk Społecznych
 • Logistics - Wydział Nauk Społecznych
 • Logistyka - Wydział Nauk Społecznych
 • Logopedia - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Logopedia z audiologią - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Management - Wydział Nauk Społecznych
 • Matematyka - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Mathematics - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • National security - Wydział Nauk Społecznych
 • Pedagogika - Wydział Nauk Społecznych
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Nauk Społecznych
 • Pedagogika specjalna - Wydział Nauk Społecznych
 • Pielęgniarstwo - Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
 • Prawo - Wydział Nauk Społecznych
 • Ratownictwo medyczne - Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
 • Rolnictwo - Wydział Nauk Rolniczych
 • Sztuki plastyczne - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Turystyka i rekreacja - Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
 • Zarządzanie - Wydział Nauk Społecznych
 • Zarządzanie i produkcja żywności - Wydział Nauk Rolniczych
 • Zoopsychologia z animaloterapią - Wydział Nauk Rolniczych
 • Zootechnika - Wydział Nauk Rolniczych

Dowiedz się więcej: irk.uws.edu.pl

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 24.05.2024 do 12.07.2024 od 24.05.2024 do 12.07.2024
Studia II stopnia od 24.05.2024 do 26.07.2024 od 24.05.2024 do 26.07.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 24.05.2024 do 12.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 24.05.2024 do 26.07.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 24.05.2024 do 12.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 24.05.2024 do 26.07.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet w Siedlcach

Uniwersytet w Siedlcach - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet w Siedlcach: znaleziono 47

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Analityka z diagnostyką molekularną
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Analiza danych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo informacyjne
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

niestacjonarne, stacjonarne

Biologia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia sądowa
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Biology
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Chemia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Dietetyka
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia angielska
Wydział Nauk Humanistycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia polska
Wydział Nauk Humanistycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Finanse i rachunkowość
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka odpadami i recykling
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Nauk Rolniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia
Wydział Nauk Humanistycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Infobrokerstwo i nowoczesna biurowość
Wydział Nauk Humanistycznych

I stopnia

stacjonarne

Information security
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Instrumentalna analityka chemiczna
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria procesów technologicznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna)
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

jednolite

stacjonarne

Kosmetologia
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

I stopnia

stacjonarne

Kryminologia
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistics
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Logistyka
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logopedia
Wydział Nauk Humanistycznych

II stopnia

stacjonarne

Logopedia z audiologią
Wydział Nauk Humanistycznych

I stopnia

stacjonarne

Management
Wydział Nauk Społecznych

II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mathematics
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

II stopnia

stacjonarne

National security
Wydział Nauk Społecznych

II stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Prawo
Wydział Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Ratownictwo medyczne
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

I stopnia

stacjonarne

Rolnictwo
Wydział Nauk Rolniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Sztuki plastyczne
Wydział Nauk Humanistycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Turystyka i rekreacja
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i produkcja żywności
Wydział Nauk Rolniczych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zoopsychologia z animaloterapią
Wydział Nauk Rolniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zootechnika
Wydział Nauk Rolniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Siedlcach

Komentarze (0)