Uniwersytet w Siedlcach

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

ul. 3 Maja 54,

08-110 Siedlce

tel. 25 643 10 67

e-mail: wns@uws.edu.pl

https://wnsp.uws.edu.pl/

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytet w Siedlcach

ul. 3 Maja 54,

08-110 Siedlce

tel. 25 643 10 67

e-mail: wns@uws.edu.pl

https://wnsp.uws.edu.pl/

 • ANALITYKA Z DIAGNOSTYKĄ MOLEKULARNĄ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów analityka z diagnostyką molekularną

  DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK?
  Analityk w dziedzinie biologii i chemii to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Jeśli możesz o sobie powiedzieć, że jesteś sumienny, precyzyjny, lubisz nauki matematyczne i przyrodnicze, polecamy Twojej uwadze ten kierunek. Studiując tu:

  • poznasz metody stosowania analizy chemicznej i diagnostyki molekularnej oraz problematykę branżową
  • nauczysz się posługiwać nowymi i innowacyjnymi technikami, a to sprawi, że staniesz się kompletnym potencjalnym pracownikiem i z pewnością wyróżnisz się na rynku pracy
  • będziesz badać m.in. materiał: kliniczny, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz żywność.

  Po studiach będziesz przygotowany do studiów II stopnia albo znajdziesz pracę w:

  • laboratoriach biotechnologicznych, medycznych, weterynaryjnych, środowiskowych, przemysłowych,
  • laboratoriach wykonujących analizy żywności, kosmetyków, farmaceutyków, pestycydów,
  • prywatnych firmach świadczących usługi eksperckie z zakresu analityki i diagnostyki molekularnej.

  Jeśli swoją przyszłość wiążesz z pracą w laboratorium to jest to idealny kierunek dla Ciebie!

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku analityka z diagnostyką molekularną brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ANALIZA DANYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów analiza danych

  DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK?

  • Nowoczesna technologia umożliwia tworzenie i przechowywanie coraz większej ilości informacji. Na pytanie, jak wyłuskać istotne dane, odpowiedzi dostarczają analitycy danych. Zadaniem badaczy danych (data scientist) jest dokonywanie odkryć w zalewie danych i przekazywanie ich w zrozumiały sposób osobom podejmującym strategiczne decyzje.
  • Zawód analityka danych staje się coraz bardziej popularny i pożądany wśród pracodawców. Bez wątpienia skanowanie rynku przy wykorzystaniu najnowszych technik matematycznych i informatycznych w oparciu o analizę danych eksperymentalnych jest przyszłością.
  • Analitycy danych posiadają nieograniczone możliwości rozwoju kariery zawodowej. Są to obecnie jedni z najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy.
  • Kończąc ten kierunek będziesz przygotowany do podjęcia pracy jako programista, projektant baz danych, analityk danych finansowych, czy biznesowych lub ekspert ds. eksploracji danych we wszelkiego rodzaju firmach z branży IT, instytucjach naukowo-badawczych, finansowych, instytucjach administracji publicznej i państwowej, średnich i dużych zakładach produkcyjnych ze wszystkich branż i dziedzin gospodarki, a także ośrodkach badania opinii publicznej. Twoje umiejętności znajdą zastosowanie nawet w polityce, gdzie analizuje się dane sondażowe i wyciąga wnioski na podstawie badań opinii publicznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku analiza danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów biologia

  Absolwent kierunku biologia II stopnia otrzymuje dyplom magisterski. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu m. in.: ekologii, ochrony środowiska, biotechnologii, mikrobiologii. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego pogłębiania wiedzy, kształcenia umiejętności praktycznych niezbędnych w organizowaniu samodzielnej  i zespołowej pracy badawczej. Studia drugiego stopnia na kierunku biologia umożliwiają doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranej specjalności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biologia z analityką
  • Biologia środowiska z ekoturystyką
  • Biologia sądowa
  • Biologia nauczycielska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Biologia z analityką
  • Biologia środowiska z ekoturystyką
  • Biologia sądowa
  • Biologia nauczycielska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą rekrutacji jest: ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku biologia - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOLOGIA SĄDOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów biologia sądowa

  Jeśli pasjonuje Cię rozwiązywanie zagadek biologicznych, a nawet kryminalnych, to jest kierunek dla Ciebie! Po ukończeniu biologii sądowej będziesz miał ugruntowaną szeroką wiedzę ogólnobiologiczną ze szczególnym ukierunkowaniem na umiejętność wykonywania ekspertyz sądowych.

  Wszelkie techniki, narzędzia i sprzęt badawczy stosowany w postępowaniu dowodowym nie będzie miał przed Tobą tajemnic. Studia na tym kierunku łączą wiedzę z wielu dziedzin, co sprawia, że jest to unikatowy kierunek!

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia sądowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów biology

  Studies in biology are aimed at people interested in discovering the secrets of life at all levels of the organization. During the three years of studies ending with obtaining a bachelor's degree, the undergraduate will acquire knowledge in the field of basic biological sciences: botany, zoology, ecology, biochemistry, microbiology, molecular biology, genetics, animal physiology, plant physiology.

  Students learn the legal basis of nature protection in Poland and Europe, including the principles of the operation of the network of nature protection Natura 2000 as well as the methods and techniques of biodiversity protection. They also will learn to identify and inventory important habitats in European Community and threatened as well as invasive species of plants, animals, and fungi. They will use various methods and techniques used in field and laboratory research and will become familiar with the operation of advanced research equipment.

  The acquired knowledge, skills and competences will allow the undergraduate to work in research laboratories, in state and local administration offices, in institutions and enterprises whose activities are related to the protection and shaping of the natural environment. After obtaining a bachelor's degree, it will be possible to deepen your knowledge in the second degree of biology studies.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Candidate’s final result is a sum of points obtained during secondary school final examinations in two subjects chosen from the following list: biology, chemistry, physics, geography, IT, foreign language, Polish, maths. On registering in the IRK system (the Internet Recruitment for Candidates System) the candidate indicates subjects which should be considered for calculating points.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: licencjat magister inżynier

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów chemia

  Studia pierwszego stopnia na kierunku chemia przygotowują do pracy zawodowej, dalszego kształcenia w kraju i za granicą oraz ułatwiają mobilność.
  Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

  Tytuł licencjata po ukończeniu studiów na kierunku chemia gwarantuje:

  • wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień chemii opartej na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych;
  • wiedzę i umiejętności z przedmiotów kierunkowych m.in.: chemia nieorganiczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, chemia analityczna i analiza instrumentalna;
  • podstawową wiedzę i umiejętności obejmujące przygotowanie zawodowe;
  • wiedzę i umiejętności pozwalające na prawidłowe rozumienie procesów chemicznych zachodzących w gospodarce i przyrodzie, tak aby w pracy zawodowej kierować się zasadami zrównoważonego rozwoju, a także bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych i postępowania z odpadami;
  • umiejętności praktyczne zdobyte podczas zajęć laboratoryjnych i praktyki zawodowej;
  • umiejętność samokształcenia, wyszukiwania informacji ich krytycznej oceny i przetwarzania;
  • znajomość technologii informacyjnej i jej zastosowanie w chemii;
  • umiejętność komunikowania się w słowie i w piśmie w co najmniej jednym obcym języku europejskim na poziomie biegłości B2 ESOKIRE, a także posługiwania się językiem specjalistycznym w zakresie chemii;
  • przygotowanie do kontynuowanie nauki na studiach II stopnia w uczelniach w kraju i za granicą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityka chemiczna
  • Nauczanie chemii i przyrody

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GOSPODARKA ODPADAMI I RECYKLING

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów gospodarka odpadami i recykling

  DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK?

  Kierunek Gospodarka odpadami i recykling powstał w odpowiedzi na rosnące problemy współczesnego świata związane z generowaniem przez społeczeństwo odpadów komunalnych i przemysłowych. Jeśli zostaniesz studentem tego kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoznawania, diagnozowania i definiowania zasadniczych problemów związanych z gospodarowaniem odpadami, ich składowaniem, transportem, utylizacją i metodami przetwarzania ich w zasoby możliwe do wykorzystania.

  Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych w charakterze specjalisty w obszarze gospodarki odpadami, w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, w organach administracji, zwłaszcza samorządowych, a także do prowadzenia własnej działalności w zakresie gospodarki odpadami.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka odpadami i recykling brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów informatyka

  Absolwent studiów inżynierskich na kierunku informatyka posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu projektowania, implementacji i administrowania systemami informatycznymi. Zna i rozumie na gruncie elektroniki, techniki cyfrowej i miernictwa elektronicznego zasady budowy komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych.

  Potrafi posługiwać się nowoczesnymi językami programowania komputerów i zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę zarówno indywidualnie jak i w zespołach programistycznych. Ma także podstawową wiedzę w zakresie baz danych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, technik internetowych, sztucznej inteligencji i grafiki komputerowej. Swoją wiedzę umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Programowanie systemów i baz danych
  • Mobilne systemy komputerowe
  • Grafika komputerowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Programowanie systemów i baz danych
  • Mobilne systemy komputerowe
  • Grafika komputerowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INSTRUMENTALNA ANALITYKA CHEMICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów instrumentalna analityka chemiczna

  DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK?

  Kierunek Instrumentalna analityka chemiczna jest kierowany do wszystkich, którzy chcą zdobyć gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych metod instrumentalnych wykorzystywanych do badania składu różnych wyrobów: chemicznych, spożywczych, farmaceutycznych, kosmetycznych, próbek środowiskowych i innych.

  Jeśli chcesz być poszukiwanym na rynku pracy specjalistą przygotowanym do pracy w laboratoriach kontroli jakości w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, petrochemicznego, kosmetycznego, spożywczego, energetycznego oraz w budownictwie, w instytucjach zajmujących się zdrowiem publicznym, w laboratoriach kryminalistycznych, środowiskowych, w rolnictwie i wszędzie tam gdzie funkcjonują laboratoria wykonujące analizy fizykochemiczne, to ten kierunek jest dla Ciebie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku instrumentalna analityka chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów inżynieria procesów technologicznych

  Absolwent studiów I stopnia o profilu praktycznym (dualnych) na kierunku inżynieria procesów technologicznych posiada podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu projektowania i zarządzania procesami technologicznymi. Posiada umiejętności korzystania z technologii informatycznych wspomagających procesy produkcji lub organizację i zarządzanie procesami produkcji

  Absolwent jest w szczególności przygotowany do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji konstrukcji, prac wspomagających projektowanie konstrukcji, doboru materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy konstrukcji oraz nadzoru nad ich eksploatacją, zarządzania pracą w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi.

  Absolwent studiów inżynierskich na kierunku inżynieria procesów technologicznych może podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i elementów konstrukcyjnych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Technologie informatyczne wspomagające procesy produkcji
  • Technologie informatyczne wspomagające organizację i zarządzanie procesami produkcji

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria procesów technologicznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów matematyka

  Absolwent kierunku matematyka zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Posiada umiejętności przedstawiania treści matematycznych i przeprowadzania krótkich dowodów, formułowania problemów w sposób matematyczny, dokonywania złożonych obliczeń, posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu różnych problemów matematycznych, korzystania z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Matematyka finansowa i aktuarialna
  • Matematyka w finansach i ekonomii
  • Statystyczna analiza danych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityka danych
  • Matematyka stosowana
  • Matematyka finansowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest: - ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów; albo - ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku matematyka - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATHEMATICS

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

   A graduate of applied mathematics acquires the basic knowledge in theoretical and applied mathematics. He is enabled to do mathematical proofs, present and formulate mathematical problems, investigate mathematical models necessary in the field of applications, apply IT knowledge. The graduates are prepared to work in commercial and financial companies, computing centers and statistical offices.

   A graduate of financial mathematics acquires the basic knowledge in theoretical and applied mathematics in economy and finance. He is enabled to do mathematical proofs, present and formulate mathematical problems, investigate mathematical models and estimate, predict and simulate economical processes. He is prepared to financial management and apply  IT knowledge. The graduates can work in financial companies, banks, stock markets, insurance and commercial industry.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  The selection of candidates is conducted based on: - a diploma grade in the case of graduates of the same or related field of study; or - an interview covering major subjects appropriate for the undergraduate degree programme in Mathematics in the case of candidates with a degree in other fields of study. The following grading scale is applied: very good (5), good plus (4+), good (4), satisfactory plus (3+), satisfactory (3), unsatisfactory (a failing grade) (2). The candidate who gets a failing grade in the interview cannot be admitted.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Siedlcach.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (6)

Wiktoria Ocena odpowiedz

Aby studiować ciekawy kierunek i otrzymać świetne wykształcenie nie trzeba wyjeżdżać do innego, większego miasta. Można zostać u siebie i rozwijać zainteresowania. Taką możliwość daje właśnie Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach.

Patryk Ocena odpowiedz

Wybrałem uczelnię, która proponuje zdobycie wiedzy praktycznej i nowoczesnej. Wybrałem uczelnię, która daje możliwość rozwijania zainteresowań, na dodatek pod okiem prawdziwych doświadczonych specjalistów. Czyli wybrałem Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach.

Rafał Ocena odpowiedz

Największą zaletą studiów na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym jest to, że podczas zajęć rozwija się umiejętności praktyczne i podnosi kwalifikacje, które potem będą naszą przepustką do dobrej pracy.

Paulina Ocena odpowiedz

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach daje studentom wiele możliwości rozwoju. Każdy z nas może kształcić się w dowolnym kierunku i przygotowywać się do pracy w wybranym zawodzie.

Weronika Ocena odpowiedz

Żeby zdobyć wysokiej jakości wykształcenie nie trzeba wcale wyjeżdżać do największych miast. Wystarczy wybrać po prostu dobrą uczelnię, która gwarantuje pozyskanie poszukiwanych na rynku umiejętności. Taką uczelnią jest Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach.

Patrycja Ocena odpowiedz

Jeśli komuś marzy się praca w laboratorium, to Analityka z diagnostyką molekularną będzie świetnym wyborem. To ciekawy kierunek, na dodatek prowadzony w nowoczesnej uczelni, stawiającej na kształcenie praktyczne.