• ANALITYKA Z DIAGNOSTYKĄ MOLEKULARNĄ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów analityka z diagnostyką molekularną

  DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KIERUNEK?
  Analityk w dziedzinie biologii i chemii to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Jeśli możesz o sobie powiedzieć, że jesteś sumienny, precyzyjny, lubisz nauki matematyczne i przyrodnicze, polecamy Twojej uwadze ten kierunek. Studiując tu:

  • poznasz metody stosowania analizy chemicznej i diagnostyki molekularnej oraz problematykę branżową
  • nauczysz się posługiwać nowymi i innowacyjnymi technikami, a to sprawi, że staniesz się kompletnym potencjalnym pracownikiem i z pewnością wyróżnisz się na rynku pracy
  • będziesz badać m.in. materiał: kliniczny, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz żywność.

  Po studiach będziesz przygotowany do studiów II stopnia albo znajdziesz pracę w:

  • laboratoriach biotechnologicznych, medycznych, weterynaryjnych, środowiskowych, przemysłowych,
  • laboratoriach wykonujących analizy żywności, kosmetyków, farmaceutyków, pestycydów,
  • prywatnych firmach świadczących usługi eksperckie z zakresu analityki i diagnostyki molekularnej.

  Jeśli swoją przyszłość wiążesz z pracą w laboratorium to jest to idealny kierunek dla Ciebie!

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku analityka z diagnostyką molekularną brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów biologia

  Absolwent kierunku biologia II stopnia otrzymuje dyplom magisterski. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu m. in.: ekologii, ochrony środowiska, biotechnologii, mikrobiologii. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego pogłębiania wiedzy, kształcenia umiejętności praktycznych niezbędnych w organizowaniu samodzielnej  i zespołowej pracy badawczej. Studia drugiego stopnia na kierunku biologia umożliwiają doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranej specjalności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biologia z analityką
  • Biologia środowiska z ekoturystyką
  • Biologia sądowa
  • Biologia nauczycielska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Biologia z analityką
  • Biologia środowiska z ekoturystyką
  • Biologia sądowa
  • Biologia nauczycielska

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą rekrutacji jest: ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku biologia - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOLOGIA NAUCZYCIELSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów biologia nauczycielska

  Absolwent kierunku biologia nauczycielska po zakończeniu trzyletnich studiów I stopnia otrzymuje dyplom licencjacki. Posiada szeroką wiedzę ogólną z zakresu nauk podstawowych: botaniki, zoologii, biochemii, biologii  komórki, genetyki, mikrobiologii, fizjologii roślin i zwierząt, ekologii, immunologii, ochrony środowiska i ewolucjonizmu opartą na solidnych podstawach nauk ścisłych (matematyki, fizyki, chemii, statystyki i informatyki) oraz nauk społecznych (pedagogika, psychologia).

  Podczas studiów zdobywa szeroką wiedzę biologiczną oraz teoretyczne i praktyczne umiejętności w posługiwaniu się technikami laboratoryjnymi i analitycznymi oraz w prowadzeniu badań terenowych. Absolwent zdobywa kwalifikacje do nauczania przedmiotów przyroda i biologia w szkole podstawowej.

  Zdobywa przygotowanie merytoryczne w zakresie przyrody i biologii, psychologiczno-pedagogiczne, z podstaw dydaktyki i emisji głosu, przygotowanie dydaktyczne do nauczenia przedmiotu przyroda i biologia w szkole podstawowej, w tym także w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami oraz przygotowanie w ramach nauczycielskiej praktyki zawodowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia nauczycielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOLOGIA SĄDOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów biologia sądowa

  Jeśli pasjonuje Cię rozwiązywanie zagadek biologicznych, a nawet kryminalnych, to jest kierunek dla Ciebie! Po ukończeniu biologii sądowej będziesz miał ugruntowaną szeroką wiedzę ogólnobiologiczną ze szczególnym ukierunkowaniem na umiejętność wykonywania ekspertyz sądowych.

  Wszelkie techniki, narzędzia i sprzęt badawczy stosowany w postępowaniu dowodowym nie będzie miał przed Tobą tajemnic. Studia na tym kierunku łączą wiedzę z wielu dziedzin, co sprawia, że jest to unikatowy kierunek!

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia sądowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów chemia

  Studia pierwszego stopnia na kierunku chemia przygotowują do pracy zawodowej, dalszego kształcenia w kraju i za granicą oraz ułatwiają mobilność.
  Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

  Tytuł licencjata po ukończeniu studiów na kierunku chemia gwarantuje:

  • wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień chemii opartej na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych;
  • wiedzę i umiejętności z przedmiotów kierunkowych m.in.: chemia nieorganiczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, chemia analityczna i analiza instrumentalna;
  • podstawową wiedzę i umiejętności obejmujące przygotowanie zawodowe;
  • wiedzę i umiejętności pozwalające na prawidłowe rozumienie procesów chemicznych zachodzących w gospodarce i przyrodzie, tak aby w pracy zawodowej kierować się zasadami zrównoważonego rozwoju, a także bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych i postępowania z odpadami;
  • umiejętności praktyczne zdobyte podczas zajęć laboratoryjnych i praktyki zawodowej;
  • umiejętność samokształcenia, wyszukiwania informacji ich krytycznej oceny i przetwarzania;
  • znajomość technologii informacyjnej i jej zastosowanie w chemii;
  • umiejętność komunikowania się w słowie i w piśmie w co najmniej jednym obcym języku europejskim na poziomie biegłości B2 ESOKIRE, a także posługiwania się językiem specjalistycznym w zakresie chemii;
  • przygotowanie do kontynuowanie nauki na studiach II stopnia w uczelniach w kraju i za granicą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityka chemiczna
  • Nauczanie chemii i przyrody

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKOLOGIA I ŚRODOWISKO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów ekologia i środowisko

  Żyjemy w przełomowych czasach, w obliczu zmian klimatycznych oraz kryzysu środowiskowego. W najbliższej przyszłości poszukiwani będą specjaliści zdolni do podejmowania działań minimalizujących skutki tych zagrożeń. Studiując ekologię i środowisko (jedyny taki kierunek w Polsce!) zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce.

  Będziesz umiał analizować procesy zachodzące w przyrodzie oraz wpływ różnych czynników naturalnych i antropogenicznych na całe środowisko przyrodnicze, będziesz wiedział że „ekologia” to nie trend w modzie, ale poważna nauka o zależnościach między organizmami i procesach zachodzących w świecie przyrody ożywionej i nieożywionej. 

  Studiując u nas nauczysz się jak mieć realny wpływ na planowanie rozwoju społeczeństw w ich naturalnym środowisku z korzyścią dla obu stron i poznasz sposoby zapobiegania degradacji środowiska.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekologia i środowisko brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, język angielski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów informatyka

  Absolwent studiów inżynierskich na kierunku informatyka posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu projektowania, implementacji i administrowania systemami informatycznymi. Zna i rozumie na gruncie elektroniki, techniki cyfrowej i miernictwa elektronicznego zasady budowy komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych.

  Potrafi posługiwać się nowoczesnymi językami programowania komputerów i zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę zarówno indywidualnie jak i w zespołach programistycznych. Ma także podstawową wiedzę w zakresie baz danych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, technik internetowych, sztucznej inteligencji i grafiki komputerowej. Swoją wiedzę umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Programowanie systemów i baz danych
  • Mobilne systemy komputerowe
  • Grafika komputerowa
  • Systemy i sieci komputerowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Programowanie systemów i baz danych
  • Mobilne systemy komputerowe
  • Grafika komputerowa
  • Systemy i sieci komputerowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów inżynieria procesów technologicznych

  Absolwent studiów I stopnia o profilu praktycznym (dualnych) na kierunku inżynieria procesów technologicznych posiada podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu projektowania i zarządzania procesami technologicznymi. Posiada umiejętności korzystania z technologii informatycznych wspomagających procesy produkcji lub organizację i zarządzanie procesami produkcji

  Absolwent jest w szczególności przygotowany do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji konstrukcji, prac wspomagających projektowanie konstrukcji, doboru materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy konstrukcji oraz nadzoru nad ich eksploatacją, zarządzania pracą w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi.

  Absolwent studiów inżynierskich na kierunku inżynieria procesów technologicznych może podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i elementów konstrukcyjnych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Technologie informatyczne wspomagające procesy produkcji
  • Technologie informatyczne wspomagające organizację i zarządzanie procesami produkcji

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria procesów technologicznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach- kierunek studiów matematyka

  Absolwent kierunku matematyka zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Posiada umiejętności przedstawiania treści matematycznych i przeprowadzania krótkich dowodów, formułowania problemów w sposób matematyczny, dokonywania złożonych obliczeń, posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu różnych problemów matematycznych, korzystania z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Matematyka finansowa i aktuarialna
  • Matematyka w finansach i ekonomii
  • Statystyczna analiza danych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityka danych
  • Matematyka stosowana
  • Matematyka finansowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą rekrutacji jest: ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku matematyka - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATHEMATICS

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

   A graduate of applied mathematics acquires the basic knowledge in theoretical and applied mathematics. He is enabled to do mathematical proofs, present and formulate mathematical problems, investigate mathematical models necessary in the field of applications, apply IT knowledge. The graduates are prepared to work in commercial and financial companies, computing centers and statistical offices.

   A graduate of financial mathematics acquires the basic knowledge in theoretical and applied mathematics in economy and finance. He is enabled to do mathematical proofs, present and formulate mathematical problems, investigate mathematical models and estimate, predict and simulate economical processes. He is prepared to financial management and apply  IT knowledge. The graduates can work in financial companies, banks, stock markets, insurance and commercial industry.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  The procedure includes: diploma results - in the case of graduates of the same or related field of study; or an interview covering major subjects appropriate for the undergraduate course of the Department of national security -in the case of candidates with a degree in other fields of study (sample topics are posted below - as ADDITIONAL INFORMATION).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Opinie (0)