Management

Management

Management

10.05.2022

Management – Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi

Anglojęzyczne kierunki studiów cieszą się sporym zainteresowaniem. Wydaje się to w pełni zrozumiałe, szczególnie w przypadku kierunków związanych z szeroko pojmowanym zarządzaniem. Współczesny rynek stawia nie tylko na konkretne umiejętności oraz wiedzę, ale również na kompetencje dotyczące prowadzenia prawidłowej i efektywnej komunikacji. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że nowoczesny biznes nie uznaje granic, rozwija się w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym, a poza tym stosowane słownictwo pochodzi właśnie z języka angielskiego. Przykładem kierunku, który kładzie nacisk zarówno na zdobycie wiedzy oraz umiejętności językowych jest Management, czyli kierunek oferowany przez Wyższą Szkołę Bankową w Łodzi.

Studia na kierunku management w WSB ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Management w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. W toku kształcenia studenci zaznajamiają się między innymi z finansami na rynku globalnym, obsługą logistyczną i prawną łańcuchów dostaw i transakcji w handlu międzynarodowym, zasadami prowadzenia dokumentacji i korespondencji w języku angielskim, zasadami komunikacji w środowisku wielokulturowym, zasadami realizowania działań marketingowych w przestrzeni mediów społecznościowych, jak również zasadami stosowania narzędzi i form wykorzystywania nowoczesnej technologii w procesach innowacyjnego rozwoju inteligentnego miasta.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Management w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi realizowane są w oparciu o program, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • Business Communication,
 • Customer Behaviour,
 • International Finance,
 • Corporate Governance,
 • Communication Skills in Business

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów kierunku Management w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi wyróżniają się wszechstronną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach narzędzi sprzedaży w social mediach, zarządzania marketingowego, gospodarki komunalnej, zarządzania publicznego, współczesnych koncepcji rozwoju miast, komunikacji społecznej. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w jednostkach administracji samorządowej, firmach doradczych i konsultingowych, regionalnych biurach projektowych, korporacjach międzynarodowych, centrach usług outsourcingowych, przedsiębiorstwach zajmujących się marketingiem i promocją miast, ośrodkach badawczo- rozwojowych.

 

Opinie

Studia z zakresu zarządzania od lat cieszą się dużą popularnością. Zainteresowanie kształceniem wynika przede wszystkim z faktu, iż są to studia, które zmieniają się, modyfikują i dostosowują swój program do potrzeb i wymagań rynku. Jednym z miejsc, w których można otrzymać nowoczesne wykształcenie jest łódzka WSB. Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi opinie? Maja, studentka kierunku Management mówi:

„WSB to uczelnia, która wyróżnia się nowoczesnym podejściem do kształcenia. Nie chodzi tylko o programy nauczania, o ciekawe zajęcia, ale model studiowania, który umożliwia łączenie nauki z pracą i stawianiem pierwszych kroków na drodze kariery zawodowej. To największy atut tej uczelni.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Management w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi:

Absolwent kierunku Management w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • finansów na rynku globalnym,
 • zasad komunikacji w środowisku wielokulturowym,
 • modeli strategii marketingowych,
 • zasad budowania marki,
 • współczesnych trendów konsumenckich,
 • zarządzania publicznego inteligentnym miastem.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Management:

Absolwent kierunku Management w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • jednostkach administracji samorządowej,
 • firmach doradczych i konsultingowych,
 • regionalnych biurach projektowych,
 • korporacjach międzynarodowych,
 • centrach usług outsourcingowych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się marketingiem i promocją miast,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi

Komentarze (0)