Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

23.06.2022

Zdrowie publiczne – Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Zdrowie publiczne to termin, który pojawia się coraz częściej, jak również kierunek kształcenia, którego popularność stale rośnie. Po raz pierwszy określenia „zdrowie publiczne” użyto w 1848 roku i zawierało w sobie zagadnienia dotyczące przede wszystkim higieny środowiskowej i zwalczania chorób zakaźnych. Z czasem termin ten poszerzał swoje znaczenie, aż w końcu zaczął obejmować problematykę zdrowia populacji, stanu zdrowotnego ludności, usług zdrowotnych oraz administrowania opieką zdrowotną. W której uczelni można dokładnie zgłębić tematykę zdrowia publicznego? W Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie.

Studia na kierunku zdrowie publiczne w WSR
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Zdrowie publiczne w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, czyli złożonej z wielu elementów, wśród których wymienić można między innymi zagadnienia dotyczące zarządzania, administracji, promocji zdrowia, czy funkcjonowania sektora medycznego. Studenci zaznajamiają się z metodami stosowanymi w profilaktyce i edukacji zdrowotnej, organizacją i zarządzaniem podmiotami związanymi z ochroną zdrowia, zagrożeniami zdrowia ludzkości związanymi z jakością środowiska, stylem życia, czy sposobem odżywiania się, jak również z funkcją organów państwa oraz organizacji społecznych w kształtowaniu i realizowaniu założeń ochrony zdrowia.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Zdrowie publiczne w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie realizowane są w oparciu o program, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • prawo w ochronie zdrowia,
 • demografia,
 • choroby cywilizacyjne,
 • nadzór sanitarno- epidemiologiczny,
 • zdrowie środowiskowe,
 • polityka społeczna i zdrowotna

Studenci Zdrowia publicznego otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań oraz zdobywania wiedzy szczegółowej i specjalistycznej, dzięki realizowanym specjalnościom. Należą do nich: Organizacja systemu ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego, Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, Inspekcja sanitarna i epidemiologiczna, Edukacja zdrowotna i profilaktyka zdrowia.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na kierunku Zdrowie publiczne w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach zarządzania jakością usług w ochronie zdrowia, profilaktyki uzależnień, higieny środowiskowej, organizacji podmiotów leczniczych, czy bezpieczeństwa żywności i kosmetyków. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w podmiotach ochrony zdrowia, placówkach inspekcji sanitarno- epidemiologicznych, jednostkach leczniczych, jednostkach świadczących usługi zdrowotne.

 

Opinie

Zdrowie publiczne jest kierunkiem, który cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród kandydatów, dlatego ofert edukacyjnych nieustannie przybywa. Na którą się zdecydować? Planując studia w Warszawie warto zapoznać się z propozycją omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie opinie? Kamila, studentka Zdrowia publicznego mówi:

„WSR to nowoczesna uczelnia z fantastyczną atmosferą, dlatego odnajdzie się w niej każdy, kto chce zdobyć wykształcenie odpowiadające wymaganiom dzisiejszego rynku.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Zdrowie publiczne w Wyższej Szkole Rehabilitacji:

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • marketingu usług zdrowotnych,
 • polityki społecznej i polityki zdrowotnej,
 • socjologii zdrowia,
 • zarządzania w wypadkach masowych i katastrofach,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
 • higieny pracy,
 • edukacji zdrowotnej i programów promocji zdrowia.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zdrowie publiczne:

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • podmiotach ochrony zdrowia,
 • placówkach inspekcji sanitarno- epidemiologicznych,
 • jednostkach leczniczych,
 • jednostkach świadczących usługi zdrowotne.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Komentarze (0)