umk w Toruniu

Warunki studiowania

Główny kampus uniwersytecki znajduje się w północno-zachodniej części Torunia na Bielanach, gdzie mieszczą się siedziby dziewięciu wydziałów oraz budynek Biblioteki Uniwersyteckiej, jednej z największych w Polsce. Oferuje ona studentom i pracownikom około 3 mln wolumenów książek, czasopism i jednostek zbiorów specjalnych, a za pośrednictwem sieci informatycznej dostęp do ponad 132 tys. książek i tytułów czasopism elektronicznych. Działająca w strukturze Biblioteki Uniwersyteckiej Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa prowadzi systematyczne prace nad digitalizacją zasobów uniwersyteckich, co umożliwia korzystanie z elektronicznych kopii jej unikalnych zbiorów i coraz szerszy dostęp do nich bez konieczności wychodzenia z domu. 
Na Bielanach mieści się także Rektorat i Aula Uniwersytecka. Po zbudowaniu Collegium Humanisticum i Uniwersyteckiego Centrum Sportowego jest to jeden z największych kompleksów akademickich w kraju, miejsce codziennej pracy i nauki ponad 20 tys. studentów. Znajduje się tu sześć spośród 11 akademików UMK w Toruniu, w których do dyspozycji studentów jest 3300 miejsc w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych, z bezpłatnym dostępem do Internetu i telefonami. 
Dzięki nowo powstałej linii tramwajowej toruński kampus jest doskonale skomunikowany z gotycką starówką Torunia oraz osiedlami we wschodniej części miasta.
Uczelnia posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę informatyczną. Jako pierwsza w kraju zainicjowała tworzenie stref bezprzewodowego dostępu do Internetu w ramach europejskiego systemu eduroam. Sieć bezprzewodowa jest dostępna we wszystkich budynkach dydaktycznych, bibliotekach, a strefy dostępności sieci są cały czas poszerzane. 
Również w bydgoskiej części Uniwersytetu, Collegium Medicum, warunki studiowania są coraz lepsze. Najnowocześniejszy, dobrze wyposażony budynek należy do Wydziału Farmaceutycznego. Studenci kierunków związanych z naukami medycznymi mają do dyspozycji trzy akademiki. W 2013 r. otwarta została nowa część Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza z nowoczesnym blokiem operacyjnym i lądowiskiem dla śmigłowców. Znajdują się tu Oddział Ratunkowy, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej oraz sterylizatornia. Rozbudowa lecznicy to jedna z największych inwestycji w historii UMK.
Uniwersytet coraz szerzej otwiera swoje drzwi dla studentów innych uczelni kraju i Europy. Uczelnia bierze udział w krajowej i międzynarodowej wymianie studenckiej (np. w ramach programów MOST i ERASMUS+).
UMK jest uczelnią przyjazną dla studentów niepełnosprawnych. Naukę może tu podjąć osoba z każdym rodzajem niepełnosprawności, niezależnie od jej stopnia. Systematycznie eliminowane są bariery architektoniczne na wydziałach i w domach studenckich. Uczelnia udziela niepełnosprawnym studentom wsparcia, ułatwia udział w zajęciach, zapewnia opiekę, rehabilitację, transport i specjalnie dostosowane pokoje w akademiku. Dzięki tym działaniom liczba studentów niepełnosprawnych wzrosła do blisko 700, co stawia UMK w pozycji lidera wśród polskich uczelni.
Studenci i absolwenci UMK mogą liczyć na pomoc na początku swojej kariery zawodowej. Znajdują ją w Biurze Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów, zwanym powszechnie Biurem Karier. Powstało ono jako pierwsza tego rodzaju placówka na polskich uczelniach. Pionierski charakter ma również najstarszy w Polsce Program „Absolwent UMK”, którego celem jest kształtowanie i utrzymywanie więzi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z absolwentami. Program obejmuje już ponad 27 tys. uczestników.
Wiele osób wybiera Toruń jako miejsce studiów nie tylko ze względu na renomę Uniwersytetu czy urodę miasta, ale również z powodu stosunkowo niskich kosztów utrzymania. To miejsce gwarantuje wysoką jakość kształcenia za mniejsze pieniądze.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Komentarze (0)