Niestacjonarne Podyplomowe Studium Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego

Niestacjonarne Podyplomowe Studium Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego

Celem studiów jest oferowanie najwyższej jakości kształcenia z zakresu dietetyki i poradnictwa żywieniowego. Studia podyplomowe mają charakter niezawodowy i są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem tzn. posiadających dyplom ukończenia jednolitych 5 letnich studiów magisterskich lub studiów II stopnia. Główne zagadnienia, zawarte w programie kształcenia, obejmują: wartość odżywczą żywności i ocenę żywienia, podstawy biochemii żywienia, ustawodawstwa żywnościowego, żywienie człowieka zdrowego i chorego, a także poradnictwo żywieniowe. Ukończenie Podyplomowego Studium z zakresu dietetyki i poradnictwa żywieniowego daje absolwentowi gwarancję posiadania wiedzy umożliwiającej sformułowanie adekwatnej diagnozy żywieniowej, będącej podstawą profesjonalnego postępowania dietetycznego. Wykłady, seminaria i ćwiczenia prowadzić będą wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy z zakresu bromatologii, higieny żywności i żywienia, biochemii, bezpieczeństwa żywnościowego, fizjologii żywienia, gastroenterologii, dietetyki, technologii żywności i prawa żywnościowego. Zdobyty przez uczestników kursu zasób wiedzy może być wykorzystany w takich dziedzinach jak:
 • poradnictwo żywieniowe i dietetyczne,
 • planowanie żywienia na poziomie indywidualnym,
 • lekarze różnych specjalności,
 • gabinety dietetyczne,
 • gabinety odnowy biologicznej,
 • kluby sportowe, fitness, kulturystyczne,
 • planowanie żywienia na poziomie zbiorowym:
 • usługi turystyczne (agroturystyka),
 • catering żywności,
 • żywienie różnych grup ludności: dzieci, młodzież, kobiety ciężarne, w wieku podeszłym, osoby o zwiększonym wysiłku fizycznym, zdrowi i chorzy,
 • kontrola jakości żywności, poziomu spożycia i sposobu żywienia:
Zajęcia są prowadzone w soboty i niedziele (tryb weekndowy), w godzinach 8.00 – 18.00. Językiem wykładowym jest język polski. Zajęcia odbywają się na terenie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komentarze (0)