Informatyka

Informatyka

Informatyka

05.07.2022

Informatyka – Politechnika Łódzka rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku Informatyka na Politechnice Łódzkiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku informatyka w PŁ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 180
 • studia niestacjonarne I stopnia: 40

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 7570 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Informatyka nastawiony jest na pozyskanie wiedzy i umiejętności, które umożliwiają poruszanie się po przestrzeni nowoczesnych technologii. Dzięki realizowanym zajęciom studenci zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi algorytmów i struktur danych, programowania, baz danych, systemów operacyjnych i architektury komputerów, czy sztucznej inteligencji. Niemała część prowadzonego programu dotyczy również problemów związanych z przetwarzaniem, składowaniem, przesyłaniem i bezpieczeństwem informacji w formie elektronicznej. Informatyka to kierunek o charakterze praktycznym, dlatego oprócz wiedzy studenci rozwijają umiejętności, na które czeka współczesny rynek. Do tych umiejętności zaliczyć można między innymi projektowanie, wdrażanie, zarządzanie i konserwację systemów informatycznych, sieci komputerowych, czy systemów przetwarzania informacji.

Absolwenci studiów na kierunku Informatyka stają się specjalistami przygotowanymi do wejścia na rynek. Stają się specjalistami, którzy mogą pochwalić się nie tylko obszerną wiedzą, ale i umiejętnościami pozwalającymi na samodzielne poszukiwanie rozwiązań problemów spotykanych w zakresie szeroko pojętej informatyki, jak również specjalistami, którzy odnajdą się w różnych środowiskach, przede wszystkim za sprawą umiejętności z zakresu języka angielskiego.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Teoretyczne podstawy informatyki
 • Podstawy programowania 
 • Programowanie skryptowe
 • Oprogramowanie użytkowe
 • Prawo inżynierskie i ochrona własności intelektualnej
 • Aspekty normalizacji, bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Wstęp do analizy matematycznej
 • Analiza matematyczna
 • Algebra liniowa

 

Politechnika Łódzka w programie kształcenia oferuje 61 kierunków studiów, na 10 wydziałach. Jednym z nich jest kierunek Informatyka, prowadzony na studiach I i II stopnia.

Politechnika Łódzka należy do grona dwunastu polskich uczelni, które znalazły się w międzynarodowym rankingu „Times Higher Education World University Ranking”, a także jest czwartą najchętniej wybieraną uczelnią w kraju według raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wybierając studia informatyczne na Politechnice Łódzkiej, wybierasz studia na jednej z najbardziej innowacyjnych i kreatywnych uczelni.

Łódzka uczelnia techniczna oferuje studia w języku angielskim, w Centrum Kształcenia Międzynarodowego – International Faculty of Engineering.

 

Nabywane Umiejętności

Informatyka na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej to możliwość nabycia umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych oraz praktycznego zaznajomienia się z sieciami komputerowymi, bazami danych oraz grafiką komputerową. Wydział współpracuje z wiodącymi producentami oprogramowania Microsoft Academy i Oracle Academy, dzięki którym studenci uczą się z materiałami szkoleniowymi i uzyskują znaczące w branży certyfikaty.

 

Sprawdź

Politechnika Łódzka kierunki studiów

Politechnika Łódzka rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Z tak szerokim wykształceniem, absolwenci zatrudniani są jako: programiści, analitycy i inżynierowie systemowi, administratorzy baz danych, graficy komputerowi, projektanci i programiści gier komputerowych, testerzy oprogramowania, testerzy systemów informatycznych i teleinformatycznych, administratorzy i projektanci sieci komputerowych, specjaliści w systemach instalacji i systemów IT.

Informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki to druga opcja zdobycia bogatej wiedzy i umiejętności. Wydział współpracuje z wieloma znaczącymi firmami branży ICT, które biorą udział w przygotowaniu i aktualizowaniu programu studiów, a także – co ważne dla każdego studenta – oferują wiele atrakcyjnych praktyk i staży. Wśród specjalności znajdują się: Bazy danych i systemy ekspertowe, Inżynieria oprogramowania, Systemy sieciowe, Technologie internetowe.

 

Opinie

Kandydaci na studia bardzo często zadają wiele pytań, związanych z wybraną uczelnią. Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Krzysiek, absolwent Informatyki mówi: „Studia informatyczne na Politechnice łódzkiej otworzyły mi wiele drzwi, ale też pokazały że w tej materii trzeba się bez przerwy rozwijać, żeby nie zostać w tyle. Zdobyłem wykształcenie w zawodzie, który chyba bez cienia wątpliwości można nazwać obecnie najlepiej opłacanym.”

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

INFORMATYKA - ważne informacje

Informatyka studia Łódź

Informatyka studia

Informatyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy matematycznej i algebry liniowej,
 • podstaw programowania,
 • architektury systemów komputerowych,
 • systemów operacyjnych,
 • technologii sieciowych,
 • baz danych,
 • sztucznej inteligencji,
 • inżynierii oprogramowania,
 • systemów wbudowanych,
 • systemów rozproszonych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka:

Absolwent Politechniki Łódzkiej, kierunku Informatyka może znaleźć zatrudnienie jako:

 • programista,
 • analityk i inżynier systemowy,
 • administrator baz danych,
 • grafik komputerowy,
 • projektant i programista gier komputerowych,
 • tester oprogramowania,
 • administrator i projektant sieci komputerowych,
 • specjalista w systemach instalacji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie: 1. oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych 2. oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Rekrutacja na studia to w dzisiejszych czasach dziecinnie prosta procedura, ponieważ niemal wszystkie działania z nią związane prowadzone są przez Internet, zatem bez wychodzenia z domu kandydat może zgłosić chęć ubiegania się o przyjęcie na pierwszy rok. Od czego należy zacząć?

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Czym są dokumenty rekrutacyjne? To zestaw niezbędnych dokumentów, które składają wyłącznie osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia. Dokumenty te można dostarczyć osobiście, bądź wysłać je pocztą. 

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłaty rekrutacyjne to nic innego jak przepustka do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, zatem musi ją ponieść każdy kandydat na studia. 

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Fundamentem każdego kierunku na Politechnice Łódzkiej jest matematyka. Oprócz niej należy poradzić sobie jak najlepiej z językiem obcym oraz przedmiotem do wyboru z grona: fizyka, chemia, informatyka.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne na podstawie egzaminu maturalnego, będzie prowadzona na podstawie liczby punktów uzyskanych z poziomu podstawowego lub rozszerzonego. W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający największą liczbę punktów. Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Bycie finalistą, bądź zwycięzcą olimpiad i konkursów wiąże się nie tylko z nagrodami i poszerzoną dzięki uczestnictwu wiedzą. To także spore ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym. Jakie konkursy brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na Informatykę? 

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)