Informatyka

Informatyka

Informatyka – Politechnika Łódzka 2021

Studia na kierunku Informatyka na Politechnice Łódzkiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Teoretyczne podstawy informatyki
 • Podstawy programowania 
 • Programowanie skryptowe
 • Oprogramowanie użytkowe
 • Prawo inżynierskie i ochrona własności intelektualnej
 • Aspekty normalizacji, bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Wstęp do analizy matematycznej
 • Analiza matematyczna
 • Algebra liniowa

 

Politechnika Łódzka w programie kształcenia oferuje 61 kierunków studiów, na 10 wydziałach. Jednym z nich jest kierunek Informatyka, prowadzony na studiach I i II stopnia.

Politechnika Łódzka należy do grona dwunastu polskich uczelni, które znalazły się w międzynarodowym rankingu „Times Higher Education World University Ranking”, a także jest czwartą najchętniej wybieraną uczelnią w kraju według raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wybierając studia informatyczne na Politechnice Łódzkiej, wybierasz studia na jednej z najbardziej innowacyjnych i kreatywnych uczelni.

Łódzka uczelnia techniczna oferuje studia w języku angielskim, w Centrum Kształcenia Międzynarodowego – International Faculty of Engineering.

Informatyka na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej to możliwość nabycia umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych oraz praktycznego zaznajomienia się z sieciami komputerowymi, bazami danych oraz grafiką komputerową. Wydział współpracuje z wiodącymi producentami oprogramowania Microsoft Academy i Oracle Academy, dzięki którym studenci uczą się z materiałami szkoleniowymi i uzyskują znaczące w branży certyfikaty.

Z tak szerokim wykształceniem, absolwenci zatrudniani są jako: programiści, analitycy i inżynierowie systemowi, administratorzy baz danych, graficy komputerowi, projektanci i programiści gier komputerowych, testerzy oprogramowania, testerzy systemów informatycznych i teleinformatycznych, administratorzy i projektanci sieci komputerowych, specjaliści w systemach instalacji i systemów IT.

Informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki to druga opcja zdobycia bogatej wiedzy i umiejętności. Wydział współpracuje z wieloma znaczącymi firmami branży ICT, które biorą udział w przygotowaniu i aktualizowaniu programu studiów, a także – co ważne dla każdego studenta – oferują wiele atrakcyjnych praktyk i staży. Wśród specjalności znajdują się: Bazy danych i systemy ekspertowe, Inżynieria oprogramowania, Systemy sieciowe, Technologie internetowe.

Kandydaci na studia bardzo często zadają wiele pytań, związanych z wybraną uczelnią. Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Krzysiek, absolwent Informatyki mówi: „Studia informatyczne na Politechnice łódzkiej otworzyły mi wiele drzwi, ale też pokazały że w tej materii trzeba się bez przerwy rozwijać, żeby nie zostać w tyle. Zdobyłem wykształcenie w zawodzie, który chyba bez cienia wątpliwości można nazwać obecnie najlepiej opłacanym.”

 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • samodzielnie rozwiązuje problemy typowe dla interdyscyplinarnych projektów inżynierskich,
 • pracuje indywidualnie i zespołowo realizując przedsięwzięcia programistyczne,
 • posiada wiedzę w zakresie systemów rozproszonych i platform mobilnych,
 • posiada wiedzę na temat środowiska aplikacyjnego dla platformy Java EE,
 • rozwiązuje różnorodne problemy związane z nowoczesnymi technologiami informatycznymi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka:

Absolwent Politechniki Łódzkiej, kierunku Informatyka może znaleźć zatrudnienie jako:

 • programista,
 • analityk i inżynier systemowy,
 • administrator baz danych,
 • grafik komputerowy,
 • projektant i programista gier komputerowych,
 • tester oprogramowania,
 • administrator i projektant sieci komputerowych,
 • specjalista w systemach instalacji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie: 1. oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych 2. oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Rekrutacja na studia to w dzisiejszych czasach dziecinnie prosta procedura, ponieważ niemal wszystkie działania z nią związane prowadzone są przez Internet, zatem bez wychodzenia z domu kandydat może zgłosić chęć ubiegania się o przyjęcie na pierwszy rok. Od czego należy zacząć?

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Czym są dokumenty rekrutacyjne? To zestaw niezbędnych dokumentów, które składają wyłącznie osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia. Dokumenty te można dostarczyć osobiście, bądź wysłać je pocztą. 

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłaty rekrutacyjne to nic innego jak przepustka do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, zatem musi ją ponieść każdy kandydat na studia. 

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Fundamentem każdego kierunku na Politechnice Łódzkiej jest matematyka. Oprócz niej należy poradzić sobie jak najlepiej z językiem obcym oraz przedmiotem do wyboru z grona: fizyka, chemia, informatyka.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne na podstawie egzaminu maturalnego, będzie prowadzona na podstawie liczby punktów uzyskanych z poziomu podstawowego lub rozszerzonego. W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający największą liczbę punktów. Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Bycie finalistą, bądź zwycięzcą olimpiad i konkursów wiąże się nie tylko z nagrodami i poszerzoną dzięki uczestnictwu wiedzą. To także spore ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym. Jakie konkursy brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na Informatykę? 

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia informatyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stowosowanej Politechniki Łódzkiej

Studia na Wydziale IFE Politechniki Łódzkiej

Studia na Wydziale Eletrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 

Komentarze (0)