Administracja

Administracja

Uniwersytet Opolski - kierunki studiów

Administracja – Uniwersytet Opolski

Celem nauczania jest przekazanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, niezbędnej do podjęcia w przyszłości pracy w zawodzie. Administracja na Uniwersytecie Opolskim to szeroki zakres podstawowych przedmiotów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki współpracy europejskiej. Mają one przygotować absolwenta do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, czy też kompetentnej obsługi petentów.

Na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: system finansowo- budżetowy samorządu terytorialnego, prawna ochrona informacji, prawo handlowe, kryminologia i wiktymologia, współczesne stosunki międzynarodowe, komunikacja społeczna w stosunkach urzędniczych. Dodatkowo, studenci Wydziału Prawa i Administracji mogą rozwijać swoje zainteresowania w różnych kołach naukowych i organizacjach studenckich. Są to, przede wszystkim: Koło Naukowe Prawa Karnego, Koło Naukowe „Wokanda”, Koło Naukowe Prawa Europejskiego „Eurolex”, Koło Naukowe Prawa Administracyjnego. Wszystkie przedmioty, a także działalność w stowarzyszeniach czy kołach naukowych poszerza wiedzę i rozwija kompetencje, które potem mogą być wykorzystane przez absolwentów w administracji samorządowej i rządowej (na przykład: w urzędach gmin, urzędach miast, urzędach skarbowych), administracji służby więziennej, administracji finansowej, administracji służby zdrowia czy administracji sektora prywatnego. 

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Opolski opinie? Paulina, studentka IV- roku Administracji mówi:

„Administracja to niełatwy kierunek studiów. Trzeba zrozumieć mnóstwo różnych czynników, które mają wpływ na przykład na pracę urzędów czy sądów. Ale warto przyłożyć się do nauki, bo pracy dla absolwentów tego kierunku jest coraz więcej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację na Uniwersytecie Opolskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • ochrony konkurencji i konsumenta na jednolitym rynku europejskim, 
  • zarządzania projektami finansowymi w Unii Europejskiej,
  • organizacji pracy sądów i prokuratur, 
  • samodzielnego sporządzania typowych pism procesowych,
  • wygłaszania wystąpień ustnych przedstawiających zagadnienia z zakresu administracji,
  • metodyki pracy urzędnika. 

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Opolskim może znaleźć zatrudnienie:

  • w administracji samorządowej i rządowej,
  • w administracji sądownictwa i prokuratury,
  • administracji służby więziennej, straży pożarnej i policji,
  • administracji służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty i kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Opolski

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Opolu

Uniwersytet Opolski kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Opolu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

 

 

 

Komentarze (0)