administracja Uniwersytet Opolski studia

Administracja – Uniwersytet Opolski

Kierunek Administracja na Uniwersytecie Opolskim realizowany jest na Wydziale Prawa i Administracji i prowadzony w dwustopniowym systemie kształcenia. Celem nauczania jest przekazanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, niezbędnej do podjęcia w przyszłości pracy w zawodzie. Administracja na Uniwersytecie Opolskim to szeroki zakres podstawowych przedmiotów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki współpracy europejskiej. Mają one przygotować absolwenta do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, czy też kompetentnej obsługi petentów.

Studia na kierunku Administracja na Uniwersytecie Opolskim dzielą się na następujące specjalności: Administracja publiczna, Administracja gospodarczo- finansowa, Administracja specjalna ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, Administracja w stosunkach międzynarodowych, Administracja organów ochrony prawnej. Na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: system finansowo- budżetowy samorządu terytorialnego, prawna ochrona informacji, prawo handlowe, kryminologia i wiktymologia, współczesne stosunki międzynarodowe, komunikacja społeczna w stosunkach urzędniczych. Dodatkowo, studenci Wydziału Prawa i Administracji mogą rozwijać swoje zainteresowania w różnych kołach naukowych i organizacjach studenckich. Są to, przede wszystkim: Koło Naukowe Prawa Karnego, Koło Naukowe „Wokanda”, Koło Naukowe Prawa Europejskiego „Eurolex”, Koło Naukowe Prawa Administracyjnego. Wszystkie przedmioty, a także działalność w stowarzyszeniach czy kołach naukowych poszerza wiedzę i rozwija kompetencje, które potem mogą być wykorzystane przez absolwentów w administracji samorządowej i rządowej (na przykład: w urzędach gmin, urzędach miast, urzędach skarbowych), administracji służby więziennej, administracji finansowej, administracji służby zdrowia czy administracji sektora prywatnego. 

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Opolski opinie? Paulina, studentka IV- roku Administracji mówi:

„Administracja to niełatwy kierunek studiów. Trzeba zrozumieć mnóstwo różnych czynników, które mają wpływ na przykład na pracę urzędów czy sądów. Ale warto przyłożyć się do nauki, bo pracy dla absolwentów tego kierunku jest coraz więcej.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Administrację na Uniwersytecie Opolskim:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • ochrony konkurencji i konsumenta na jednolitym rynku europejskim, 
  • zarządzania projektami finansowymi w Unii Europejskiej,
  • organizacji pracy sądów i prokuratur, 
  • samodzielnego sporządzania typowych pism procesowych,
  • wygłaszania wystąpień ustnych przedstawiających zagadnienia z zakresu administracji,
  • metodyki pracy urzędnika. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Opolskim znajdzie zatrudnienie:

  • w administracji samorządowej i rządowej,
  • w administracji sądownictwa i prokuratury,
  • administracji służby więziennej, straży pożarnej i policji,
  • administracji służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty i kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

 

Aby dostać się na studia, na kierunek Administracja na Uniwersytecie Opolskim trzeba uzyskać bardzo wynik z języka polskiego, języka obcego oraz przedmiotu do wyboru spośród: historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, geografii, chemii, biologii lub fizyki. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Opolu

Uniwersytet Opolski kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Opolu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

 

 

 

Komentarze (0)