Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2021

Studia na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mikroekonomia
 • finanse
 • statystyka opisowa
 • zachowania organizacyjne
 • badania marketingowe
 • rachunkowość finansowa
 • etyka w zarządzaniu
 • prawo cywilne
 • negocjacje i badania operacyjne

 

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do pracy zarówno w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, menedżera, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczych lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Połączenie wiedzy teoretycznej i wiedzy praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu ma owocować skutecznym rozpoznawaniem, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi. 

Siatka przedmiotów jest bardzo bogata, a wśród przedmiotów, z jakimi należy się zmierzyć, widnieją: mikroekonomia, finanse, statystyka opisowa, zachowania organizacyjne, badania marketingowe, rachunkowość finansowa, etyka w zarządzaniu, prawo cywilne, negocjacje i badania operacyjne.

Każda realizowana specjalność daje możliwość nabycia innych, ciekawych umiejętności. Na przykład, specjalność Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych służy zdobywaniu umiejętności zarządzania marketingowego, rozwiązywania problemów decyzyjnych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach; specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem stwarza możliwość zdobycia umiejętności myślenia i działania strategicznego; specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi to okazja do zbycia umiejętności kreowania liderów, rozwiązywania konfliktów oraz pozyskiwania pracowników do organizacji. Wiedza i kompetencje zdobyte na studiach ekonomicznych mogą zostać przez absolwentów wykorzystane w instytucjach finansowych, działach marketingowych korporacji międzynarodowych, biurach konsultingowych, agencjach badań rynku, instytucjach ubezpieczeniowych. 

Zanim wybierze się konkretny kierunek studiów, warto zapytać jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach opinie? Ania, studentka II- stopnia Zarządzania mówi:

„Wybrałam studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach bo to największa taka uczelnia w regionie i jedna z największych w kraju, więc byłam pewna, że zdobędę tutaj dobre wykształcenie. Poza tym, wiążę swoją przyszłość z tym miastem. Przyjechałam tutaj na studia i tutaj już chciałabym zostać na stałe.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • identyfikowania, projektowania, wdrażania i kontrolowania działań marketingowych,
 • modelowania sytemu informatycznego organizacji,
 • posługiwania się usługami prawnymi, konsultingowymi, oraz usług turystycznych, 
 • tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • myślenia i działania strategicznego, 
 • pozyskiwania pracowników do organizacji, 
 • wdrażania rozwiązań mających na celu rozwój organizacji.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach może znaleźć zatrudnienie:

 • - w instytucjach finansowych,
 • - w działach marketingowych,
 • - w biurach konsultingowych, 
 • - w agencjach badań rynku, 
 • - w instytucjach ubezpieczeniowych,
 • - w agencjach reklamowych. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia przyjmowani są na studia na podstawie wyników pisemnego egzaminu sprawdzającego predyspozycje niezbędne do zrealizowania studiów drugiego stopnia. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o odstąpieniu od owego egzaminu, wówczas kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Katowicach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Komentarze (0)