Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie – Uniwersytet Zielonogórski 2021

Studia na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Zielonogórskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • kierowanie w systemach bezpieczeństwa
 • podstawy prawa
 • zarządzanie innowacjami
 • podstawy marketingu
 • rachunkowość zarządcza
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • organizacja systemów produkcyjnych

 

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Zarządzanie na Uniwersytecie Zielonogórskim to wyposażenie studenta w umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce, w tym zdolność analizowania. 

Program nauczania w swoich strukturach posiada następujące przedmioty: kierowanie w systemach bezpieczeństwa, podstawy prawa, zarządzanie innowacjami, podstawy marketingu, rachunkowość zarządcza, społeczna odpowiedzialność biznesu, organizacja systemów produkcyjnych, zarządzanie wiedzą. Realizowane przedmioty mają za zadanie przekazać wiedzę oraz rozwinąć umiejętności tak, aby absolwent kierunku został jak najlepiej przygotowany do czynnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym na rynku lokalnym i międzynarodowym, do zajmowania funkcji kierowniczych i eksperckich w gospodarce w kraju i za granicą, czy też podejmowania wyzwań badawczych. Wszystko to składa się na Zarządzanie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Okres rekrutacji na studia to czas poszukiwań, porównań, zbierania informacji. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję o miejscu naszej edukacji, chcemy wiedzieć o nim jak najwięcej. Zatem, jakie ma Uniwersytet Zielonogórski opinie? Wojtek, student II- roku Zarządzania mówi:

„Wybrałem Zarządzanie bo zawsze wydawało mi się, że świetnie liczę, potrafię zwrócić na siebie uwagę,  umiem planować i mam zmysł organizacyjny. Z takimi cechami chyba nie mogłem nie wybrać tego kierunku. Można powiedzieć, że życie zadecydowało za mnie i bardzo się z tego cieszę, bo Zarządzanie to fajny kierunek, a Uniwersytet Zielonogórski to fajna uczelnia.” 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie na Uniwersytecie Zielonogórskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wiedzy niezbędnej do sprawnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa,
 • sprawnego formułowania opinii na temat problemów zarządzania,
 • przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych oraz strategicznych. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Zielonogórskim może znaleźć zatrudnienie:

 • w korporacjach krajowych i międzynarodowych,
 • w działach personalnych, organizacyjnych i projektowych przedsiębiorstw,
 • w administracji rządowej i samorządowej,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem personalnym,

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za: przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Zielonej Górze

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego

Komentarze (0)