Zarządzanie - Zielona Góra

Zarządzanie - Zielona Góra

Zarządzanie studia - Zielona Góra

Metody badań marketingowych, planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, techniki informacyjno- komunikacyjne, zbieranie i przetwarzanie informacji, źródła zagrożeń bezpieczeństwa. Wszystkie wymienione zagadnienia składają się na jeden kierunek kształcenia. Jest nim Zarządzanie. Niektórym wyda się dziwne, że jedna dziedzina zawiera w sobie tak wiele, nierzadko odmiennych treści. Jak to możliwe? W dzisiejszych czasach, zarządzanie to jedna z najważniejszych dyscyplin, niezależnie od branży w jakiej się poruszamy. 
Kierunek Zarządzanie w Zielonej Górze zakłada dokładne przekazanie wiedzy z obszarów nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. I znów ktoś może zadać pytanie: „jak się w tym nie zagubić?”. Odpowiedź jest prosta. Jedną z umiejętności, jakie nabywają studenci w toku nauki jest zdolność analizowania. 
Kierunek Zarządzanie w Zielonej Górze to przygotowanie do czynnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym na rynku lokalnym i międzynarodowym, do zajmowania funkcji kierowniczych i eksperckich w gospodarce w kraju i za granicą, czy też podejmowania wyzwań badawczych. Kierunek realizowany jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ZIELONEJ GÓRZE JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzanie w Zielonej Górze?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Zarządzanie w Zielonej Górze? W gronie najważniejszych przedmiotów, branych pod uwagę w konkursie świadectw, znajdują się: język obcy nowożytny i język polski. Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Wymagania na Zarządzanie w Zielonej Górze są dość szerokie także dlatego, że w toku nauki student musi zmierzyć się z różnymi zagadnieniami. Są to, na przykład: kierowanie w systemach bezpieczeństwa, podstawy prawa, zarządzanie innowacjami, podstawy marketingu, rachunkowość zarządcza, społeczna odpowiedzialność biznesu, organizacja systemów produkcyjnych, zarządzanie wiedzą.

 

Jaka praca po studiach na kierunku Zarządzanie w Zielonej Górze?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie w Zielonej Górze? Absolwenci znajdą zatrudnienie w korporacjach krajowych i międzynarodowy działach personalnych, organizacyjnych i projektowych przedsiębiorstw, administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem personalnym.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie w Zielonej Górze?

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma kierunek Zarządzanie w Zielonej Górze opinie? Dominika, studentka Zarządzania mówi:
„Zarządzanie to bardzo ciekawy kierunek, bo jest jak mozaika. Składa się z różnych dyscyplin, dziedzin, zagadnień, a zdobytą wiedzę możesz wykorzystać w różnych miejscach. A studiuję ten kierunek akurat w Zielonej Górze, bo zawsze chciałam rozpocząć w niej dorosłe życie; najpierw studia, no a potem karierę zawodową. Liczę na to, że mój plan się powiedzie. „
 

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI ZARZĄDZANIE I MARKETING W ZIELONEJ GÓRZE

Komentarze (0)