Zarządzanie - Zielona Góra

Zarządzanie - Zielona Góra

Zarządzanie studia Zielona Góra | woj. lubuskie

Dla kogo ten kierunek?

Według jednych zarządzanie to po prostu podejmowanie decyzji, według innych to kierowanie ludźmi. Jest to sztuka porządkowania, która pomaga absolwentom pełnić jak najlepiej powierzane im obowiązki dotyczące różnych sfer życia w państwie. Zarządzanie skupia się na podejmowaniu decyzji i działaniu w odniesieniu do zasobów i kapitału, jakim dysponuje państwo. Cały proces ma doprowadzić do z góry założonych celów.

Idealny kandydaci na studia zarządzanie w Zielonej Górze powinni odznaczać się odpowiedzialnością, kompetencjami menedżerskimi i kierowniczymi, a także dużą odpornością na stres. Warto, aby matematyka nie była Ci obca, ponieważ wiele przedmiotów bazuje na tej dziedzinie wiedzy. Jeśli odnajdujesz w sobie podobne cechy i zainteresowania, zastanów się nad kierunkiem zarządzanie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak zarządzanie możesz studiować na Wydziale Ekonomii i Zarządzania na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uczelnia pragnie przekazywać swoim studentom rzetelną wiedzę i skłania ich do rozwijania umiejętności niezwykle przydatnych w przypadku obowiązków zawodowych związanych z zarządzaniem.

Program kształcenia oparty jest na przedmiotach związanych z matematyką. W siatce zajęć znajdziesz na przykład: tworzenie zespołów projektowych, zarządzanie zasobami ludzkimi, analizę rynku, dzieje cywilizacji europejskiej, public relations, rachunkowość finansową, ekologiczna ocena wyrobów, zarządzanie operacjami, przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym, zarządzanie i planowanie marketingowe i wiele innych.

Praca po studiach

Absolwenci kierunku zarządzanie w Zielonej Górze mogą z powodzeniem obejmować stanowiska operacyjne, analityczne i menedżerskie średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, sprawnie współpracować z działem strategicznym w jednostkach administracji publicznej, a także w instytucjach non-profit w ramach rynku regionalnego. Posiadają niezwykle cenne umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne czy mediacyjne, a także potrafią współpracować w większych zespołach, co z korzyścią wpływa na wyniki w firmie.

Abiturienci podejmują pracę w przedsiębiorstwach w działach zarządzania zasobami ludzkimi, w firmach konsultingowych, w działach logistyki, jakości, marketingu, public relations, w agencjach marketingowych i reklamowych. Często decydują się na objęcie stanowiska specjalisty do spraw analiz sprawozdawczości, kierownika zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa czy specjalisty do spraw zarządzania i organizacji.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ZIELONEJ GÓRZE JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie w Zielonej Górze?

Studia w Zielonej Górze na kierunku zarządzanie nieustannie zyskują na popularności, zwłaszcza wśród osób, które mają predyspozycje menedżerskie i kierownicze. Właśnie dlatego musisz postarać się o jak najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz podstawowych przedmiotów takich jak język polski, język obcy nowożytny i matematyka, warto pomyśleć o zdawaniu dodatkowych przedmiotów rozszerzonych na przykład z języka obcego nowożytnego, matematyki, geografii, historii czy wiedzy o społeczeństwie. Wysokie miejsca na listach przyjętych może zapewnić Ci także udział w olimpiadach i konkursach.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI ZARZĄDZANIE I MARKETING W ZIELONEJ GÓRZE

KIERUNKI ZARZĄDZANIE I MARKETING W ZIELONEJ GÓRZE

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie w Zielonej Górze?

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak zarządzanie możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiada Ci regularny tryb studiowania i systematyczne spotkania, warto rozważyć studia dzienne. Jeśli jednak z jakichś powodów nie możesz pozwolić sobie na studia w tygodniu, możesz studiować także w sposób zaoczny. Pamiętaj jednak o tym, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne są płatne.
Program kształcenia nastawiony jest na przedmioty, dla których bardzo ważna będzie znajomość języków obcych nowożytnych oraz dobre radzenie sobie z matematyką. W siatce zajęć możesz spodziewać się na przykład:
 • rachunkowości finansowej,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • analizy rynku,
 • zarządzania procesami zmian,
 • tworzenia zespołów projektowych,
 • zarządzania operacjami,
 • zarządzania i planowania marketingowego
 • i wiele innych.
Absolwenci potrafią biegle posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, a także zapoznają się ze słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w języku obcym, który opanowali.
Studenci zdobywają rzetelne wykształcenie w zakresie nauk o zarządzaniu, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Rozwijają umiejętności komunikacyjne, potrafią sprawnie negocjować i przekonywać do swoich racji, a także pracować w grupie i nią zarządzać. Sprawnie zarządzają projektami, mogą prowadzić własną działalność gospodarczą bądź zarządzać firmą, potrafią opracowywać i realizować strategie marketingowe, a także budują pozytywne relacje z klientami. Interdyscyplinarny kierunek wpływa na powodzenie na rynku pracy i stwarza bardzo wiele możliwości rozwoju.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE ZIELONA GÓRA STUDIA STACJONARNE

ZARZĄDZANIE ZIELONA GÓRA STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Zielonej Górze?

Uczelnie w Zielonej Górze studia zarządzanie dzielą na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że kierunek zarządzanie możesz realizować zarówno na pierwszym jak i drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa sześć semestrów, czyli trzy lata i kończy się egzaminem licencjackim. Zapewnia on podstawowe wykształcenie, niezbędne do podjęcia pracy zawodowej tuż po zakończeniu tego etapu.
Studia drugiego stopnia to dwuletnie studia magisterskie, które kończą się egzaminem magisterskim. Cztery semestry dodatkowej edukacji mają za zadanie uzupełnić wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Warto dodać, że studia magisterskie mogą rozpocząć absolwenci także innych pokrewnych zarządzaniu kierunków, takich jak, chociażby finanse i rachunkowość, logistyka, towaroznawstwo, informatyka i ekonometria.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE ZIELONA GÓRA STUDIA I STOPNIA

ZARZĄDZANIE ZIELONA GÓRA STUDIA II STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie w Zielonej Górze?

Studia zarządzanie w Zielonej Górze wzbudzają duże zainteresowanie przyszłych kandydatów. Jest to niezwykle modny, ale także potrzebny kierunek studiów. Pamiętaj jednak o tym, że idealny kandydat musi mieć swego rodzaju predyspozycje, by odnaleźć się wśród przedmiotów, które niejednokrotnie budzą tyle wątpliwości. By uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:
 • Czy masz predyspozycje przywódcze i nie boisz się brać odpowiedzialności za ludzi, za których odpowiadasz?
 • Czy jesteś osobą twórczą i potrafisz radzić sobie w sytuacjach kryzysowych?
 • Czy nie masz problemów z nauką przedmiotów ścisłych?
Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak o tym, że liczba miejsc jest bardzo ograniczona, a kandydatów wciąż przybywa. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych przedmiotów takich jak język polski, język obcy nowożytny czy matematyka, możesz zdawać wybrane przedmioty najlepiej na poziomie rozszerzonym, a tym samym wzmocnić swoją pozycję wśród innych kandydatów. Pomyśl nad dodatkowymi egzaminami z matematyki, fizyki, języka obcego nowożytnego, historii czy geografii. Wysoką pozycję na listach przyjętych zapewnisz sobie poprzez udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Geograficznej lub Olimpiadzie Historycznej.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu płatności pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, świadectwa dojrzałości, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o istotnych osiągnięciach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś/aś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronie uczelni w Zielonej Górze.

Jaka praca po kierunku zarządzanie w Zielonej Górze?

Absolwenci kierunku zarządzanie w Zielonej Górze mają wiedzę niezwykle przydatną w przypadku zarządzania zasobami przedsiębiorstw, rozwiązywania problemów odnoszących się do funkcjonowania przedsiębiorstw oraz rozwijają umiejętności krytycznej analizy, formułowania sądów, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na poszczególne zjawiska oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych i strategicznych. Studenci są przygotowywani do zajmowania funkcji kierowniczych i eksperckich w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach handlowych, przedsiębiorstwach usługowych, w gospodarce w kraju i na arenie międzynarodowej, w sektorze finansów, bankowości, ubezpieczeń, konsultantów. Abiturienci pracują w organizacjach o charakterze gospodarczym i publicznym, a także otwierają własną działalność gospodarczą. Biorą czynny udział w życiu społecznym i gospodarczym na rynku zarówno lokalnym, jak i globalnym. Pracują także w jednostkach dydaktyczno-badawczych.
Absolwenci zatrudnienie znajdują zwłaszcza w agencjach pośrednictwa pracy, agencjach marketingowych i reklamowych, agencjach konsultingowych, firmach szkoleniowych, instytucjach finansowych, bankach, organizacjach pozarządowych, ośrodkach pomocy społecznej, biurach karier, public relations, w przemyśle, usługach, sprzedaży, doradztwie, biznesie, Human Resources, doradztwie konsultingowym.
Perspektywy zatrudnienia i rozwoju są bardzo duże. Absolwenci studiów zarządzanie w Zielonej Górze pracują zarówno w małych, jak i większych firmach lub przedsiębiorstwach, w sektorze prywatnym oraz publicznym. Interdyscyplinarne wykształcenie odnoszące się do zarządzania, marketingu, public relations, reklamy, mediacji czy negocjacji oraz kompetencje językowe wpływają na korzystną prezencję na rynku pracy.

Jakie opinie mają studia na kierunku zarządzanie w Zielonej Górze?

Kierunek zarządzanie w Zielonej Górze to bardzo popularna dziedzina nauki, wiążąca się z wieloma możliwościami pracy.

Krzysztof, student drugiego roku studiów magisterskich, mówi:

Zawsze myślałem o założeniu własnej firmy. Kierunek zarządzanie dostarcza mi wiedzy, która okazuje się niezwykle przydatna w momencie kierowania ludźmi i zarządzania organizacją danego przedsiębiorstwa. Jest bardzo ciekawie. Polecam.

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)