Architektura

Architektura

Architektura

22.06.2022

Architektura – Politechnika Wrocławska 2022

Studia na kierunku architektura na Politechnice Wrocławskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku architektura w PWR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 225
 • studia stacjonarne II stopnia: 210

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia budowlana
 • inwentaryzacja architektoniczno- konserwatorska
 • architektura regionalna
 • planowanie przestrzenne
 • detal w architekturze zabytkowej

 

Politechnika Wrocławska to łącznie 48 różnorodnych kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Architektura realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego, budownictwa i technologii budowlanych. Ważne jest zaznajomienie studentów z przepisami techniczno- budowlanymi, a także metodami organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego. Architektura na Politechnice Wrocławskiej to także przedmioty inżynierskie, kursy humanistyczne, a także obszerny blok przedmiotów plastycznych.

Wśród przedmiotów realizowanych w programie nauczania można wyróżnić: chemia budowlana, inwentaryzacja architektoniczno- konserwatorska, architektura regionalna, planowanie przestrzenne, detal w architekturze zabytkowej. Wszystkie przedmioty znajdujące się w bogatej siatce zajęć mają za zadanie przygotować do twórczej pracy projektowej, obejmującej kształtowanie przestrzeni, począwszy od małych form użytkowych, przez budynki o zróżnicowanej funkcji, zespoły urbanistyczne, aż po zagospodarowanie przestrzeni miejskich oraz terenów wiejskich. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwent może wykorzystać będąc asystentem projektanta w pracowni architektonicznej lub urbanistycznej, pracownikiem pomocniczym w biurze inwestycyjnym, urzędnikiem w jednostkach administracji publicznej, pracownikiem studia designu, samodzielnym projektantem lub kierownikiem robót, kierownikiem pracowni, samodzielnych pracownikiem w firmie projektowej w specjalności architektonicznej, urbanistycznej, bądź konserwatorskiej. 

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Mateusz, student drugiego stopnia Architektury mówi:

„Jeśli czyimś idolem jest Antoni Gaudi, to nie ma siły – studia architektoniczne to jedyny wariant na naukę. Wybrałem Architekturę na Politechnice Wrocławskiej z wielu względów, także tych pobocznych, takich jak zwykła sympatia do miasta„

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

ARCHITEKTURA- ważne informacje

Architektura studia Wrocław

Architektura studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania obiektów architektonicznych uwzględniając czynniki społeczne, wymogi środowiskowe i kulturowe,
 • znajomości przepisów techniczno- budowlanych,
 • ochrony zabytków, 
 • rozwiązywania specjalistycznych problemów projektowych w zakresie architektury użyteczności publicznej,
 • tworzenia zasad i wartości obowiązujących we współczesnym kształtowaniu obszarów zurbanizowanych,
 • historii, teorii architektury, urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych,
 • metod organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego w Polsce oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Architektura na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie:

 • jako asystent projektant w pracowni architektonicznej lub urbanistycznej,
 • jako pracownik pomocniczy w biurze inwestycyjnym,
 • jako samodzielny projektant lub kierownik robót w specjalności architektonicznej po przyjęciu do odpowiedniej izby zawodowej,
 • jako kierownik pracowni, bądź osoba zarządzająca pracownią architektoniczną lub urbanistyczną,
 • jako samodzielny pracownik w firmie projektowej,
 • jako pracownik firmy doradczej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Komentarze (0)