Architektura - Wrocław

Architektura - Wrocław

Studia na kierunku architektura w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Architektura stopień: (I), czas trwania: 4 lata
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie architektura jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Architektura krajobrazu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku architektura krajobrazu

10.05.2024

Architektura studia Wrocław 2024 | woj. dolnośląskie

Architektura we Wrocławiu to 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 2 różne specjalności. Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej). Próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na PWR wyniósł 627 punktów.

Architektura - Wrocław
Studia na kierunku architektura w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia)

Opis kierunku

Architektura to kierunek studiów oferujący szeroki wachlarz wiedzy teoretycznej i praktycznej. Studenci tego kierunku zdobywają umiejętności projektowania obiektów architektonicznych oraz zespołów urbanistycznych. Poza zdobyciem wiedzy ogólnotechnicznej, kierunek architektura daje możliwość rozwijania predyspozycji artystycznych. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak prawo w procesie inwestycyjnym, komunikacja wizualna czy komputerowe wspomaganie projektowania.

Ukończenie studiów na kierunku architektura daje wiele możliwości zatrudnienia w branży budowlanej i architektonicznej. Absolwenci mogą podjąć pracę w firmach wykonawczych, instytucjach administracji państwowej i pracowniach konserwatorskich. Architekci poszukiwani są także w placówkach artystycznych gdzie mogą pracować jako np. scenograf.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku architektura w mieście Wrocławiu rozpocznie się 1 maja 2024 r. i potrwa do 23 września 2024 r. | Architektura Wrocław - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować architekturę we Wrocławiu

We Wrocławiu architekturę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychPolitechnice Wrocławskiej (Wydział Architektury PWR), Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezcji UPWR) w trybie stacjonarnym (dziennym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Wrocławska oferuje 180 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Kierunek architektura - uczelnie we Wrocławiu:

Sprawdź 

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek architektura we Wrocławiu

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku architektura w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, język obcy, matematyka, fizyka. Dodatkowo przeprawadzany jest egzamin z rysunku oraz rozmowa kwalifikacyjna. l architektura Wrocław - przedmioty maturalne.

 

Architektura Politechnika Wrocławska - przedmioty maturalne

Politechnika Wrocławska w rekrutacji 2024/2025 na kierunek architektura bierze pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów: matematyka, język obcy, język polski oraz fizyka, będąca przedmiotem dodatkowym. Ponadto Politechnika Wrocławska rozpatruje także wyniki z egzaminu praktycznego, skupiającego się na zadaniach rysunkowych. dowiedz się więcej

 

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku architektura we Wrocławiu

Studia na kierunku architektura we Wrocławiu realizowane są w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Studia pierwszego stopnia to studia inżynierskie, które trwają cztery lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające półtora roku.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek architektura:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Wrocławska (Wydział Architektury) stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

W programie kierunku architektura we Wrocławiu przewidywane są przedmioty poświęcone m.in. projektowaniu architektonicznemu czy urbanistycznemu. W trakcie zajęć studenci ćwiczą swoje zdolności matematyczne oraz pogłębiają swoją wiedzę z zakresu np. fizyki czy geografii.

Poznają oni podstawy materiałoznawstwa i budownictwa. Absolwenci architektury rozumieją teoretyczne założenia projektowania przestrzennego i umiejętnie konstruują projekty, z uwzględnieniem międzynarodowych norm architektonicznych.

W programie studiów na kierunku architektura we Wrocławiu znajdują się przedmioty takie jak:

 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Warsztaty rysunkowe i malarskie
 • Statyka i mechanika budowli
 • Historia architektury średniowiecznej
 • Fotografia i kolaż w przestrzeni architektury
 • Komunikacja wizualna, pomiędzy znakiem a znaczeniem
 • Modelowanie kompozycji przestrzennych
 • Rysunek architektoniczny – forma, funkcja, techniki
 • Wizualizacja komputerowa w architekturze
 • Prawo w procesie inwestycyjnym

Studenci architektury przygotowywani są także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub zarządzania inwestycjami projektowymi. W programie tego kierunku znajdują się przedmioty poświęcone m.in. prawu w procesie inwestycyjnym czy organizacji prac projektowych.

Architektura przygotowuje studentów także do pracy twórcze. W trakcie licznych warsztatów i bloków plastycznych studenci rozwijają swoje zdolności z zakresu m.in. fotografii, modelowania, rysunku architektonicznego czy wizualizacji komputerowej.

 

Nabywane umiejętności

Studenci architektury zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie dziedzin nie tylko związanych z szeroko pojętą inżynierią budownictwa, ale również z estetycznymi, funkcjonalnymi i kulturalnymi aspektami tej dziedziny. Ponadto studia na architekturze pozwalają studentom zgłębić tajniki ekologii oraz ekonomii, które związane są z tworzeniem obiektów inwestycyjnych. Celem tych studiów jest przygotowanie kadry specjalistów, gotowych do profesjonalnego rozwiązywania problemów architektonicznych i urbanistycznych współczesnego świata.

Architekci potrafią m.in. projektować, ewaluować oraz wdrażać projekty budynków i elementów budowlanych o różnorodnym zastosowaniu. Ponadto osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, wyróżniają się zdolnościami, które niezbędne są również np. do sprawowania kontroli nad realizacją projektów czy podejmowania działań w zakresie m.in. przebudowy, modernizacji i adaptacji istniejących już budynków.

Absolwenci architektury mogą liczyć na zatrudnienie np. w pracowniach architektonicznych, wydziałach architektury i urbanistyki administracji samorządowej wszystkich szczebli, pracownikach konserwatorskich czy w przedsiębiorstwach budowlanych. Ponadto architekci pracują także m.in. przy organizacji wystaw lub targów, projektowaniu scenografii lub w agencjach reklamowych. Wielu architektów decyduje się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Polecane:

 

Jakie są specjalności na architekturze we Wrocławiu

Współczesne studia z architektury charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku architektura we Wrocławiu: architektura i ochrona zabytkówarchitektura i urbanistyka... 

Sprawdź specjalności na architekturze we Wrocławiu.

 

 

Po jakim profilu na kierunek architektura we Wrocławiu

Na kierunku architektura we Wrocławiu najlepiej odnajdują się absolwenci profili matematyczno-fizycznych i artystycznych. Profil mat-fiz zapewnia zdobycie umiejętności analitycznych i interpretacyjnych. Nauka na profilu artystycznym jest gwarancją rozwoju umiejętności wizualnych i estetycznych niezbędnych na studiach architektonicznych.

Na architekturze studiują również absolwenci szkół technicznych. Wiedza, jaką zdobyli podczas nauki stanowi solidne podłoże matematyczne i fizyczne do realizacji studiów. Warto zaznaczyć, że jednym z etapów rekrutacji na ten kierunek jest egzamin z rysunku, dlatego tak istotne jest, aby każdy kandydat posiadał wysoce rozwinięte zdolności manualne. Podczas kształcenia przydatna będzie również wiedza z zakresu historii, wiedzy o społeczeństwie czy historii sztuki.

Sprawdź 

 

Czy studia na kierunku architektura we Wrocławiu są trudne

Studia na kierunku architektura we Wrocławiu nie należą do najłatwiejszych. Studenci przyswajają szeroki zakres wiedzy i umiejętności, rozwijają także swoją kreatywność i zdolności artystyczne. Warto zaznaczyć, że kierunek ten wykorzystuje również elementy zagadnień z nauk ścisłych: fizyki, inżynierii oraz matematyki. Studia opierają się na umiejętnościach praktycznych, realizowanych w ramach działań projektowych.

W programie kształcenia studenci spotkają się również z licznymi przedmiotami inżynierskimi np. budownictwo, konstrukcje oraz zajęciami komputerowymi. Ten interdyscyplinarny kierunek wymaga nauki również urbanistyki i historii architektury. Kluczem do sukcesu na tych studiach jest systematyczność w nauce, ciężka praca oraz zaangażowanie.

 

 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na architekturze we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu na kierunku architektura mają charakter interdyscyplinarny. Łączą wiedzę z zakresu sztuki, inżynierii oraz zagadnień z matematyki, fizyki, a nawet informatyki. Najtrudniejszym przedmiotem na tych studiach może okazać się analiza matematyczna związana z konstrukcjami i statyką, ponieważ wymaga znajomości niektórych koncepcji nauk ścisłych oraz umiejętności ich zastosowania.

Problematyczne mogą okazać się również zajęcia informatyczne, związane z zaawansowanym projektowaniem komputerowym. Ponadto, studenci studiów architektonicznych będą musieli zmierzyć się z przedmiotami związanymi z inżynierią, historią sztuki, planowaniem przestrzennym czy projektowaniem konserwatorskim. 

 

 

Czy studia na kierunku architektura we Wrocławiu to studia z przyszłością

Studia na kierunku architektura we Wrocławiu oferują perspektywy zawodowe w dynamicznie rozwijającym się świecie. Wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych architektów, rozwój technologii oraz rosnąca świadomość ekologiczna sprawiają, że absolwenci mogą liczyć na atrakcyjne możliwości zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą. Często zajmują stanowiska w firmach deweloperskich, biurach projektowych, a nawet instytucjach rządowych.

Umiejętności zdobyte podczas studiów, takie jak kreatywność, analiza i projektowanie, są cenione także w innych dziedzinach, takich jak urbanistyka czy projektowanie wnętrz. Interdyscyplinarna wiedza zdobywana podczas kształcenia sprawia, że studia na kierunku architektura we Wrocławiu z pewnością można nazwać przyszłościowymi.

Sprawdź 

 

Jak trudno się dostać na studia na architekturze we Wrocławiu

Studia na kierunku architektura we Wrocławiu co roku cieszą się dużą popularnością wśród kandydatów na studia. Podczas rekrutacji panuje stosunkowa wysoka konkurencja, a miejsca są ograniczone, wobec czego dostanie się na te studia, może być nieco problematyczne. Kandydaci powinni solidnie przygotować się do rekrutacji na ten kierunek - wybrać odpowiednie przedmioty rozszerzone oraz doskonalić swoje umiejętności rysunkowe.

W procesie kwalifikacyjnym na studia ważne są nie tylko wysokie wyniki maturalne z przedmiotów na poziomie rozszerzonym takich jak np. matematyka czy język obcy, ale również egzamin praktyczny. To właśnie podczas niego kandydaci będą musieli zaprezentować swoje zdolności manualne. Dodatkowym atutem podczas rekrutacji może być aktywność pozalekcyjna m.in. uczestnictwo w konkursach architektonicznych czy projektach szkolnych.

Sprawdź 

 

Czy na studiach na kierunku architektura we Wrocławiu jest matematyka

Matematyka jest istotnym elementem studiów na kierunku architektura we Wrocławiu. Wiedza matematyczna pozostaje w codziennym użytku każdego architekta, używana jest w zagadnieniach związanych z konstrukcjami, statyką i analizą przestrzenną. Umiejętność posługiwania się tą nauką ścisłą jest niezbędna do zrozumienia wielu technicznych aspektów projektowania architektonicznego.

W programie kształcenia studenci natkną się również na zagadnienia pochodzące z fizyki, informatyki oraz inżynierii. Na tych studiach nauki ścisłe odgrywają bardzo istotną rolę. Towarzyszą im również nauki artystyczne i humanistyczne. Studenci będą musieli zgłębić m.in. tajniki historii architektury czy rysunku ręcznego oraz malarstwa.

 

 

Czy warto iść na architekturę

Architektura jest kierunkiem, który przyciąga osoby o różnorodnych zainteresowaniach. Jest to kierunek szczególny, ponieważ łączy w sobie zagadnienia reprezentujące różne dziedziny. To interesująca mozaika, w programie której spotykają się zagadnienia dotyczące architektury, urbanistyki, budownictwa, fizyki oraz sztuk pięknych. Oznacza to, że jest to praktyczna propozycja kształcenia, której nie można wybrać bez głębszego namysłu, bez określonych planów zawodowych i bez posiadania konkretnych zdolności, zwłaszcza że najistotniejszym elementem postępowania kwalifikacyjnego jest egzaminem sprawdzający.

Sprawdź czy warto iść na studia

 

Architektura studia podyplomowe we Wrocławiu

Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich (dowolnego kierunku studiów) mogą uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje uczęszczając na studia podyplomowe z zakresu architektury i budownictwa. Są to zazwyczaj studia płatne, które trawją od 2 do 4 semestrów.

Sprawdź 

Ile trwają studia na architekturze we Wrocławiu

Studia na kierunku architektura we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Sprawdź

Architektura w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 4 lata inżynier architekt

Jaka praca po architekturze

Architektura to kierunek należący do nauk technicznych. Studia poświęcone są zagadnieniom z zakresu m.in.: architektury, urbanistyki, budownictwa, grafiki inżynierskiej czy planowania przestrzennego. W trakcie nauki studenci poznają także przyrodnicze aspekty tej dziedziny i zdobywają podstawową wiedzę dotyczącą np.: biologii, ekologii czy ochrony środowiska.

Absolwenci architektury mogą liczyć na zatrudnienie w takich miejscach jak np.: pracownie architektoniczne, urbanistyczne lub konserwatorskie; firmy wykonawcze czy biura projektowe. Ponadto zdolności architektów cenione są także w środowisku artystycznym i medialnym.

czytaj dalej jaka praca po architekturze

 

Czy trudno jest znaleźć pracę po architekturze we Wrocławiu

Znalezienie pracy po ukończeniu architektury we Wrocławiu może być dość wymagające ze względu na dużą konkurencyjność. Kluczowe jest posiadanie solidnego portfolio prac oraz doświadczenia zawodowego zdobytego podczas studiów, na przykład poprzez praktyki zawodowe czy udział w projektach badawczych.

Warto także aktywnie uczestniczyć w branżowych wydarzeniach, budować relacje zawodowe oraz rozwijać swoje umiejętności w obszarze nowoczesnych technologii i narzędzi projektowych. Zawód architekta może wymagać stałego doszkalania się i podnoszenia swoich kwalifikacji. Architekci pracują w biurach projektowych, firmach deweloperskich oraz instytucjach rządowych.

 

Ile zarabia się po architekturze

Architektura jest kierunkiem ciekawym, oferującym pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej oraz otwierającym przed absolwentami rozmaite propozycje rozwoju zawodowego. Po ukończeniu kształcenia można pracować między innymi w: biurach projektowych, firmach deweloperskich, czy też urzędach i jednostkach zajmujących się przestrzenią miejską. Oprócz tego, można prowadzić działalność jako freelancer, czyli nie będąc związanym z żadną firmą, a będąc zewnętrznym zleceniobiorcą. Czy warto być absolwentem tego kierunku? Ile zarabia się po ukończeniu nauki?

Średnie zarobki absolwentów Architektury w 2023 roku:

 • konserwator zabytków – 3600 złotych
 • architekt – 5350 złotych
 • architekt planowania przestrzennego – 5100 złotych

 

Jak wygląda rekrutacja na architekturę we Wrocławiu

Jeśli myślisz o studiowaniu architektury, warto wcześniej sprawdzić warunki rekrutacji, które ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie. Pamiętaj, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej.

Architektura - rekrutacja na uczelniach we Wrocławiu:

Sprawdź rekrutacja na studia we Wrocławiu

 

Jakie przedmioty liczą się na architekturze we Wrocławiu

Planowanie ścieżki studiów powinno zacząć się już w momencie wyboru przedmiotów maturalnych, jakie będzie zdawać się na poziomie rozszerzonym. W przypadku chęci podjęcia studiów na kierunku architektura we Wrocławiu, powinno zwrócić uwagę na dwa przedmioty: matematykę i język obcy.

W procesie rekrutacji brane są również pod uwagę wyniki egzaminów zawodowych. Kandydaci mogą być spokojni o swoje szanse na przyjęcie na studia, gdy posiadają tytuł technika np. renowacji elementów architektury lub technika architektury krajobrazu.

Aby dostać się na ten kierunek, poza wynikami egzaminu dojrzałości, istotne jest posiadanie umiejętności manualnych, które przydadzą się do tworzenia rysunków projektowych. Każdy kandydat musi zdać sprawdzian uzdolnień plastycznych, aby pomyślnie przejść rekrutację na uczelnię.

 

Ile osób na miejsce na architekturę we Wrocławiu

Architektura we Wrocławiu należą do jednego z najbardziej popularnych kierunków we Wrocławiu. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Politechnikę Wrocławską aplikowało 569 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się prawie 3 kandydatów.

 

Jakie progi na architekturę we Wrocławiu

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Politechnice Wrocławskiej na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 627 punktów.

czytaj dalej: 

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególne kierunki studiów jest ograniczona. Uczelnie przeprowadzają rekrutację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, przyjmując kandydatów według listy rankingowej.

Limity miejsc na kierunku architektura we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska: 180

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na studia publikowane są w indywidualnie wyznaczonych terminach – szkoły wyższa samodzielnie decydują o tym, kiedy udostępnią informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego. Swoje wyniki kandydaci mogą poznać za pomocą systemu IRK lub ERK. Dane dotyczące list rankingowych na poszczególne kierunki studiów umieszczane są w prywatnych profilach użytkowników.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać można najczęściej osobiście, bezpośrednio do siedziby wybranej uczelni. Czasem jednak niektóre szkoły wyższe umożliwiają kandydatom dostarczenie kompletnych zestawów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Przed dopełnieniem formalności należy upewnić się, którą formę przekazania dokumentów preferuje dana uczelnia.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Osoby, które pomyślnie przeszły proces rekrutacyjny, mogą składać dokumenty zazwyczaj tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Uczelnie najczęściej przyjmują kompletne zestawy przez kilka wyznaczonych dni, w trakcie których kandydaci muszą dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty. Spóźnienie lub niespełnienie któregoś z wymogów rekrutacyjnych może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Gdzie warto studiować Architekturę?

Kandydaci na studia we Wrocławiu, którym marzy się Architektura nie będą mieli poważnego bólu głowy związanego z trudem podjęcia decyzji o wyborze uczelni. W stolicy Dolnego Śląska funkcjonuje jedna uczelnia, która oferuje kształcenie w ramach omawianego przez nas kierunku.

Architektura studia – uczelnie publiczne (państwowe) we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska

dowiedz się więcej

 

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować architekturę we Wrocławiu

Architekturę we Wrocławiu można studiować na Politechnice Wrocławskiej, a także jako specjalność na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. 

Gdzie studiować architekturę bezpłatnie we Wrocławiu

Architekturę we Wrocławiu bezpłatnie można studiować na Politechnice Wrocławskiej, a także na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu jako specjalność. Obie uczelnie oferują tylko tryb stacjonarny (dzienny), gdzie podstawę rekrutacji stanowią wyniki z egzaminu wstępnego. 

Gdzie studiować architekturę niestacjonarnie we Wrocławiu

Wrocławskie uczelnie nie oferują studiów niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku architektura. 

Jakie przedmioty są potrzebne na architekturę w Wrocławiu

Bezpłatne studia stacjonarne w uczelniach publicznych
Proces rekrutacji na architekturę we Wrocławiu na bezpłatne studia stacjonarne na uczelniach publicznych opiera się głównie na egzaminie wstępnym, a także na konkursie świadectw. Przedmioty maturalne, które są najczęściej wymagane na kierunek architektura we Wrocławiu to: język obcy, język polski, matematyka oraz fizyka. Trzeba też pamiętać o egzaminie z dwóch zadań rysunkowych. 
 

Jakie przedmioty na architekturę na Politechnikę Wrocławską

Podstawą kwalifikacji na architekturę na Politechnice Wrocławskiej są takie przedmioty jak: język obcy, język polski, matematyka oraz fizyka. Jednak największe znaczenia ma wynik uzyskany na egzaminie wstępnym, który składa się z dwóch zadań rysunkowych. 

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Architektura Wrocław studia i stopnia

Architektura Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Architektura Wrocław studia stacjonarne

Architektura w mieście Wrocławiu

Aktualności rekrutacyjne

Jakie opinie mają studia na kierunku architektura we Wrocławiu?

Architekci to jednocześnie i artyści i inżynierowie. To bardzo rzadkie, lecz cenne połączenie.

Krystyna, studentka trzeciego roku architektury, mówi:

Od zawsze kochałam rysować, jednak z drugiej strony chciałam dostać się na takie studia, które w przyszłości zapewnią mi dobry zawód. Dlatego moje przygotowania do matury skupiły się przede wszystkim na intensywnej nauce przedmiotów ścisłych. Jednak dziś zupełnie tego nie żałuję. To najlepsza decyzja w moim życiu, a Wrocław jest cudownym miastem dla studentów!

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia