Architektura - Wrocław
Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Architektura studia Wrocław 2022 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku architektura we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku  (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta).

Studia na kierunku architektura w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku architektura w mieście Wrocławiu rozpocznie się 1 maja 2022 r. i potrwa do 30 września 2022 r. | Architektura Wrocław - terminy rekrutacji >

Uczelnie

We Wrocławiu architekturę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznych: Politechnice Wrocławskiej (Wydział Architektury PWR) oraz Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezcji UPWR) w trybie stacjonarnym (dziennym).
 
Opis kierunku
Architektura to kierunek należący do nauk technicznych. Studia poświęcone są zagadnieniom z zakresu m.in.: architektury, urbanistyki, budownictwa, grafiki inżynierskiej czy planowania przestrzennego. W trakcie nauki studenci poznają także przyrodnicze aspekty tej dziedziny i zdobywają podstawową wiedzę dotyczącą np.: biologii, ekologii czy ochrony środowiska.
Studenci architektury podczas studiowania rozwijają swoje zdolności artystyczne oraz zmysł estetyczny. W programie kierunku przewidywane są przedmioty poświęcone sztukom pięknym. Uczestnicy zajęć w trakcie praktycznych zajęć wykonują m.in.: rysunki odręczne, grafiki komputerowe czy rzeźby.
We Wrocławiu najwięcej kandydatów (ponad 600 osób) chciało studiować architekturę w Politechnice Wrocławskiej.
 
Specjalności
Współczesne studia z architektury charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku architektura we Wrocławiu: architektura i ochrona zabytków, architektura i urbanistyka ... specjalności na architekturze we Wrocławiu >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku architektura w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, język obcy, matematyka, fizyka. Dodatkowo przeprawadzany jest egzamin z rysunku oraz rozmowa kwalifikacyjna. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku architektura w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

Praca po studiach

Absolwenci architektury mogą liczyć na zatrudnienie w takich miejscach jak np.: pracownie architektoniczne, urbanistyczne lub konserwatorskie; firmy wykonawcze czy biura projektowe. Ponadto zdolności architektów cenione są także w środowisku artystycznym i medialnym.

czytaj dalej wszystko o Architektura - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek architektura

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku architektura

Uczelnie, gdzie architektura jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Architektura krajobrazu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku architektura krajobrazu

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Architektura we Wrocławiu?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Studia architektoniczne, które należą do nauk technicznych, wymagają od studentów znajomości fizyki i matematyki. Poza obowiązkowymi przedmiotami maturalnymi kandydaci na architekturę powinni przygotować się także do egzaminu praktycznego.

Przyszli studenci architektury muszą udowodnić swoje zdolności plastyczne. W trakcie obowiązkowego egzaminu wstępnego tworzyć będą rysunki techniczne.

Uczelnie niepubliczne we Wrocławiu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architektura w mieście Wrocławiu

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować architekturę we Wrocławiu

Architekturę we Wrocławiu można studiować na Politechnice Wrocławskiej, a także jako specjalność na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. 

Gdzie studiować architekturę bezpłatnie we Wrocławiu

Architekturę we Wrocławiu bezpłatnie można studiować na Politechnice Wrocławskiej, a także na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu jako specjalność. Obie uczelnie oferują tylko tryb stacjonarny (dzienny), gdzie podstawę rekrutacji stanowią wyniki z egzaminu wstępnego. 

Gdzie studiować architekturę niestacjonarnie we Wrocławiu

Wrocławskie uczelnie nie oferują studiów niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku architektura. 

Jakie przedmioty są potrzebne na architekturę w Wrocławiu

Bezpłatne studia stacjonarne w uczelniach publicznych
Proces rekrutacji na architekturę we Wrocławiu na bezpłatne studia stacjonarne na uczelniach publicznych opiera się głównie na egzaminie wstępnym, a także na konkursie świadectw. Przedmioty maturalne, które są najczęściej wymagane na kierunek architektura we Wrocławiu to: język polski, język obcy, matematyka oraz fizyka. Trzeba też pamiętać o egzaminie z dwóch zadań rysunkowych. 
 

Jakie przedmioty na architekturę na Politechnikę Wrocławską

Podstawą kwalifikacji na architekturę na Politechnice Wrocławskiej są takie przedmioty jak: język polski, język obcy, matematyka oraz fizyka. Jednak największe znaczenia ma wynik uzyskany na egzaminie wstępnym, który składa się z dwóch zadań rysunkowych. 

POKAŻ WSZYSTKIE

Jak wyglądają studia na kierunku architektura we Wrocławiu?

 

 

 

 

Studia na kierunku architektura przygotowują studentów do prowadzenia działań, które mają na celu m.in. kształtowanie przestrzeni użytkowej człowieka lub krajobrazu. Absolwenci architektury umiejętnie modelują otoczenie, czyniąc je bardziej harmonijnym i funkcjonalnym. W trakcie studiów studenci nabywają kompleksową wiedzę z zakresu architektury oraz dziedzin pokrewnych (urbanistyki, budownictwa, planowania przestrzennego itp.), a także sztuk pięknych. Specjaliści architektury wykorzystują w swojej pracy profesjonalne narzędzia oraz oprogramowania informatyczne.

 

Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku architektura możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku architektura we Wrocławiu realizowane są w ramach studiów I stopnia (inżynierskich) lub studiów II stopnia (magisterskich). Studia inżynierskie trwają 4 lata, magisterskie – 1,5 roku. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Studia stacjonarne sprzyjają realizowaniu projektów zespołowych. W trakcie stacjonarnych zajęć studenci pracują bezpośrednio pod okiem doświadczonych specjalistów. Ponadto studenci stacjonarni mogą uczestniczyć w życiu uczelnianym, dołączając do kół naukowych oraz organizacji studenckich.

Tryb studiów stacjonarnych przewiduje zajęcia, które odbywają się w godzinach porannych i popołudniowych. Oznacza to, że niektórzy studenci zmuszeni będą zrezygnować z możliwości pracy na pełnym etacie.
 


Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Studenci niestacjonarnie bez problemu mogą połączyć domowe obowiązki lub pracę na pełnym etacie ze studiami. Ten tryb skierowany jest do tych studentów, którym zależy na wykształceniu wyższym, jednak nie chcą oni rezygnować z innych czynności.

Niestacjonarna nauka wiąże się z ograniczonym kontaktem z prowadzącymi oraz innymi członkami grupy. Ważne jest więc to, by studenci niestacjonarni systematycznie pojawiali się na zajęciach oraz samodzielnie uzupełniali swoją wiedzę.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

Program studiów i przedmioty

W programie kierunku architektura we Wrocławiu przewidywane są przedmioty poświęcone m.in. projektowaniu architektonicznemu czy urbanistycznemu. W trakcie zajęć studenci ćwiczą swoje zdolności matematyczne oraz pogłębiają swoją wiedzę z zakresu np. fizyki czy geografii.

Poznają oni podstawy materiałoznawstwa i budownictwa. Absolwenci architektury rozumieją teoretyczne założenia projektowania przestrzennego i umiejętnie konstruują projekty, z uwzględnieniem międzynarodowych norm architektonicznych.

 

W programie studiów na kierunku architektura we Wrocławiu znajdują się przedmioty takie jak:

 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Warsztaty rysunkowe i malarskie
 • Statyka i mechanika budowli
 • Historia architektury średniowiecznej
 • Fotografia i kolaż w przestrzeni architektury
 • Komunikacja wizualna, pomiędzy znakiem a znaczeniem
 • Modelowanie kompozycji przestrzennych
 • Rysunek architektoniczny – forma, funkcja, techniki
 • Wizualizacja komputerowa w architekturze
 • Prawo w procesie inwestycyjnym

 

Studenci architektury przygotowywani są także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub zarządzania inwestycjami projektowymi. W programie tego kierunku znajdują się przedmioty poświęcone m.in. prawu w procesie inwestycyjnym czy organizacji prac projektowych.

Architektura przygotowuje studentów także do pracy twórcze. W trakcie licznych warsztatów i bloków plastycznych studenci rozwijają swoje zdolności z zakresu m.in. fotografii, modelowania, rysunku architektonicznego czy wizualizacji komputerowej.

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na kierunek architektura powinni wykazywać się zdolnościami analitycznymi i matematycznymi. Studentom architektury niezbędne będą umiejętności plastyczne i wyobraźnia przestrzenna. Architekci muszą być odpowiedzialni i doskonale zorganizowani – powinni umiejętnie pracować w grupie oraz przejawiać zdolności zarządzania zespołem.

Dobrze, by kandydaci na architekturę byli komunikatywni i kreatywni. Studenci tego kierunku powinni znać podstawowe programy graficzne stosowane w projektowaniu oraz cechować się zmysłem estetycznym.

 

Predyspozycje kandydatów na studia na kierunku architektura we Wrocławiu:

 • zdolności analityczne i matematyczne
 • umiejętności plastyczne
 • wyobraźnia przestrzenna
 • odpowiedzialność, zorganizowanie
 • komunikatywność, kreatywność
 • znajomość podstawowych programów graficznych
 • zmysł estetyczny

 

Wiedza i umiejętności:

Studenci architektury zdobywają szereg kompetencji, które pozwolą im później rozwijać się w zawodach związanych m.in. z projektowaniem i konserwacją przestrzeni czy zarządzaniem projektami inwestycyjnymi. Studia te przygotowują także przyszłych specjalistów do pełnienia funkcji kierowniczych np. w środowiskach budowniczych, architektonicznych czy urbanistycznych.

 

Wiedza

Studenci architektury zyskują ugruntowaną wiedzę z zakresu m.in. historii i teorii architektury oraz urbanistyki. W trakcie zajęć uczestnicy zgłębiać będą takie zagadnienia, jak np.: matematyka, geometria wykreślna, biologia, geodezja czy gleboznawstwo. Studenci poznają zasady projektowania przestrzennego i funkcje użytkowe poszczególnych typów budowli. Absolwenci architektury rozumieją społeczne i przyrodnicze czynniki kształtujące współczesną architekturę czy urbanistykę, a także znają sposoby gospodarowania krajobrazem.

Architektura przygotowuje specjalistów także z zakresu dziedzin artystycznych – studenci tego kierunku poznają historię sztuk pięknych oraz najważniejsze założenia określonych stylów architektonicznych czy podstawy kształtowania terenów miejskich i wiejskich. Absolwenci architektury stosują się do znormalizowanych wymogów estetycznych, które powszechne są zarówno w Polsce, jak i Europie. Ponadto działają oni zgodnie z ograniczeniami ekologicznymi, technologicznymi czy finansowymi.

 

Wiedza, którą mają absolwenci architektury:

 • znają historię i teorię architektury, urbanistyki i sztuk pięknych
 • znają zasady projektowania przestrzennego
 • znają funkcje użytkowe poszczególnych typów budowli
 • wykorzystują matematyczne rozwiązania
 • rozumieją społeczne i przyrodnicze czynniki kształtujące architekturę i urbanistykę
 • poprawnie gospodarują krajobrazem
 • kształtują tereny miejskie i wiejskie zgodnie z określonymi założeniami teoretycznymi
 • stosują się do znormalizowanych wymogów estetycznych
 • stosują się do ograniczeń ekologicznych, technicznych i finansowych

 


Umiejętności

Architektura kładzie duży nacisk na kursy projektowo-architektoniczne i urbanistyczne. Jako nauka techniczna kierunek ten umożliwia studentom indywidualny rozwój przy jednoczesnym wzmocnieniu umiejętności pracy w zespołach projektowych. Uczestnicy zajęć zajmują się projektowaniem zarówno pojedynczych budowli o zróżnicowanej funkcji i skali, jak i całych zespołów mieszkalno-usługowych.

Studenci rozwijają zdolności manualne, plastyczne, informatyczne i analityczne w trakcie zróżnicowanych warsztatów czy przedmiotów praktycznych poświęconych m.in. inżynierii budownictwa i konstrukcji czy komputerowemu wspomaganiu projektowania.

Absolwenci architektury szkolą się w zakresie technik cyfrowych czy zarządzania projektami inwestycyjnymi. Projektują oni nie tylko krajobrazy lub przestrzeń miejską, ale także elementy użytkowe jak np. meble czy detale, a nawet elementy scenografii i wystaw. Ponadto studenci architektury szkolą się do pełnienia funkcji kierowniczych w środowiskach architektonicznych, urbanistycznych czy budowlanych lub prowadzenia współpracy ze specjalistami dziedzin pokrewnych. Architekci rozwijają także swoje zdolności twórcze.

 

Umiejętności, które mają absolwenci architektury:

 • skutecznie pracują w zespołach lub indywidualnie
 • projektują pojedyncze budowle i zróżnicowanej funkcji i skali
 • projektują zespoły mieszkalno-usługowe
 • wykorzystują nowoczesne technologie wspomagające projektowanie
 • zarządzają projektami inwestycyjnymi
 • tworzą projekty np. krajobrazu, przestrzeni użytkowej człowieka, mebli i detalu, scenografii, wystaw
 • kierują działaniami zespołu projektowego
 • prowadzą współpracę ze specjalistami dziedzin pokrewnych
 • działają twórczo
Ile trwają studia na kierunku architektura we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku architektura we Wrocławiu?

Studia na kierunku architektura we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Przez 8 semestrów studiów I stopnia studenci poszerzają swoją wiedzę z zakresu podstawowych dziedzin architektonicznych, urbanistycznych i budowlanych. Ponadto w czasie nauki studenci poznają także artystyczne aspekty współczesnej architektury i rozwijają swoje zdolności techniczne oraz plastyczne. Absolwenci studiów I stopnia na kierunku architektura mogą otrzymać tytuł inżyniera.

Niektórzy inżynierowie decydują się na kontynuowanie nauki na studiach II stopnia.

Studia II stopnia poświęcone są szczegółowemu przygotowaniu przyszłych architektów m.in. do projektowania elementów przestrzeni użytkowej człowieka (budynków, mebli, detali itp.), zarządzania inwestycjami, koordynowania prac budowlanych lub prowadzenia działań doradczych w zakresie np. designu. Absolwenci studiów II stopnia mogą zawalczyć o tytuł magistra inżyniera architekta.

Architektura w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 4 lata inżynier architekt
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier architekt

Jaka praca po studiach na kierunku architektura we Wrocławiu?

Absolwenci architektury mogą szukać zatrudnienia w profesjonalnych pracowniach i biurach architektonicznych lub urbanistycznych. Specjaliści architektury mają szansę wykorzystać nabyte w trakcie studiów kompetencje w takich działaniach jak m.in.: design, projektowanie przestrzenne czy koordynowanie prac budowlanych. Specjalistyczna wiedza umożliwia studentom architektury późniejsze podjęcie zatrudnienia także w instytucjach administracji państwowej i samorządowej lub firmach wykonawczych.

 

Absolwent architektury może rozpocząć pracę m.in. w:

 • biurach projektowych,
 • firmach wykonawczych,
 • pracowniach związanych z projektowaniem wnętrz,
 • własnej działalności gospodarczej,
 • instytucjach administracji państwowej i samorządowej,
 • pracowniach konserwatorskich.

 

Architekci cenieni są na różnorodnych stanowiskach, które związane są nie tylko z projektowaniem, ale także zarządzaniem zespołem oraz projektami inwestycyjnymi czy prowadzeniem działań doradczych. Ponadto absolwenci architektury mogą szukać pracy w środowiskach artystycznych, związanych np. z teatrem, kinem czy telewizją. Pasjonaci architektury mogą także otworzyć własną działalność gospodarczą.

 

Funkcje, które może pełnić absolwent architektury:

 • architekt
 • projektant
 • kierownik budowy w zakresie architektury
 • kreślarz
 • inspektor
 • asystent architekta
 • scenograf

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Architektura?

Absolwenci kierunku studiów Architektura mają przed sobą szerokie perspektywy zawodowe. Najczęściej wybieranymi stanowiskami pracy są: architekt, asystent architekta, urbanista oraz inspektor budowy. Co należy do ich obowiązków i jak wyglądają ich średnie zarobki?

 

Architekt

Architekt może podjąć pracę w biurach architektonicznych, deweloperskich lub nieruchomości. Czym właściwie zajmuje się architekt poza projektowaniem? Konroluje on przebieg prac i czy są one wykonywane zgodnie z planami. Na architekcie spoczywa również odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji i zdobywanie wszelkich pozwoleń. Mediana zarobków wynosi około 5480 zł brutto miesięcznie.

 

Asystent architekta

Asystent architekta pracuje zwykle w biurach architektonicznych i pomaga architektowi w wykonywaniu projektów oraz ich wizualizacji. Sprawuje również pieczę nad dokumentami i procedurami. Może także nadzorować prace w imieniu architekta. Mediana zarobków asystenta architekta wynosi około 4280 zł brutto miesięcznie.

 

Inspektor nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego pracuje na budowach i nadzoruje pracę kierownika budowy, a także jemu podległych pracowników. Sprawdza czy budowa przebiega zgodnie z planem, czy materiały są zgodne z założeniami oraz czy praca jest wykonywana zgodnie ze sztuką budowlaną. Jakość prac i materiałów jest niezwykle istotna na budowie, ponieważ popełnione błędy mogą skutkować na całym późniejszym budynku. Mediana zarobków inspektora budowy wynosi około 6000 zł brutto.

 

Urbanista

Urbanista pracuje zazwyczaj w urzędach lub biurach, które zajmują się modernizacją miast, ich budynków oraz zielenią. Urbanista zajmuje si projektowaniem i remontem np. kamienic, które muszą zostać dopasowane kolorystycznie do pozostałej zabudowy w mieście. Projekty muszą również spełniać oczekiwania mieszkańców, a także współcześnie obowiązujące normy. Mediana zarobków urbanisty wynosi 4160 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (marzec 2022)

 

*Musisz pamiętać, że wynagrodzenia mogą się różnić pomiędzy sobą, na co wpływa wiele czynników. Wahania w stawkach uzależnione są od wykształcenia, ukończonych dodatkowych kursów, stażu pracy, doświadczenia, wielkości firmy czy miejsca pracy – wynagrodzenia często różnią się w zależności od województwa, a nawet miasta.

Gdzie studiować na kierunku architektura we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim oraz jako specjalność na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura, w roku akademickim 2022/2023, Politechnika Wrocławska oferuje 225 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Architektura studia we Wrocławiu - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególne kierunki studiów jest ograniczona. Uczelnie przeprowadzają rekrutację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, przyjmując kandydatów według listy rankingowej.

Limity miejsc na kierunku architektura we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska: 225

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Bezpłatną naukę na studiach można podjąć tylko w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych. Studia niestacjonarne w publicznych szkołach wyższych oraz studia w prywatnych uczelniach są zazwyczaj płatne.

Architekturę we Wrocławiu można studiować tylko w ramach studiów stacjonarnych w uczelniach publicznych. Oznacza to, ze studia na tym kierunku są w tym mieście bezpłatne.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na studia publikowane są w indywidualnie wyznaczonych terminach – szkoły wyższa samodzielnie decydują o tym, kiedy udostępnią informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego. Swoje wyniki kandydaci mogą poznać za pomocą systemu IRK lub ERK. Dane dotyczące list rankingowych na poszczególne kierunki studiów umieszczane są w prywatnych profilach użytkowników.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska – 11.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać można najczęściej osobiście, bezpośrednio do siedziby wybranej uczelni. Czasem jednak niektóre szkoły wyższe umożliwiają kandydatom dostarczenie kompletnych zestawów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Przed dopełnieniem formalności należy upewnić się, którą formę przekazania dokumentów preferuje dana uczelnia.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Osoby, które pomyślnie przeszły proces rekrutacyjny, mogą składać dokumenty zazwyczaj tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Uczelnie najczęściej przyjmują kompletne zestawy przez kilka wyznaczonych dni, w trakcie których kandydaci muszą dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty. Spóźnienie lub niespełnienie któregoś z wymogów rekrutacyjnych może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska – od 12.07.2022 do 16.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek architektura:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Wrocławska (Wydział Architektury) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek architektura we Wrocławiu?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek architektura we Wrocławiu?

Jeżeli marzysz o zostaniu architektem, to zapewne zdajesz sobie sprawę z tego, że nie są to studia łatwe. Oczywiście rekompensatą wszystkich trudów będzie znalezienie stabilnego i atrakcyjnego zatrudnienia w przyszłości, jednak najpierw czeka cię wiele lat intensywnej nauki. Zanim zdecydujesz się na podjęcie kształcenia na studiach architektonicznych we Wrocławiu, zastanów się, czy odnajdujesz w sobie tego typu cechy:

 • łatwość nauki przedmiotów ścisłych, takich jak: matematyka i fizyka;
 • zdolności plastyczne;
 • wysoko rozwinięty zmysł estetyczny;
 • umiejętność działania pod presją;
 • odpowiedzialność.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Przyszli architekci powinni dysponować zdecydowanie większym aparatem predyspozycji, jednak te są absolutnie niezbędne w przypadku chęci podjęcia studiów na tym kierunku. Zamiłowanie do nauk ścisłych i talent plastyczny nie idą w parze zbyt często, więc kształcenie architektoniczne zarezerwowane jest tylko dla nielicznych. Dlatego kierunek ten jest elitarny. Jeżeli chcesz na nim studiować, to już dziś zacznij przygotowania do matury i egzaminów wstępnych, które mają decydujące znaczenie. Spośród przedmiotów maturalnych musisz wybrać:

 • matematykę;
 • fizykę.

 

Oprócz tego musisz perfekcyjnie przygotować się do dwuetapowego egzaminu wstępnego. Jego celem jest szczegółowe sprawdzenie twoich uzdolnień plastycznych, bowiem na studiach architektonicznych nie mogą się znaleźć przypadkowe osoby. Taki sprawdzian ma dwuetapowy charakter. Kandydaci muszą zapewnić sobie podstawowe materiały takie jak ołówki, gumki oraz deskę rysunkową. Pierwszy etap egzaminu obejmuje rysowanie modela lub modelki, a druga część zakłada wykonanie rysunku z wyobraźni.

Jeżeli jesteś bardzo ambitną osobą, możesz pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Bycie jej laureatem lub finalistą może znacznie ułatwić twój przyszły start na studiach oraz znalezienie na liście osób przyjętych, jednak w przypadku studiów architektonicznych i tak największe znaczenie mają zdolności artystyczne. Zawsze możesz zastanowić się nad:

 • Olimpiadą Matematyczną;
 • Olimpiadą Fizyczną.

 

Nie zapomnij także o terminowym uiszczeniu wszystkich opłat rekrutacyjnych. Jeżeli już znajdziesz się na liście osób przyjętych, to pamiętaj, by dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty do dziekanatu – w pierwszej kolejności będą to na ogół zdjęcia do legitymacji, skany dowodu oraz oczywiście świadectwo maturalne.

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

ARCHITEKTURA - ważne informacje

architektura studia

studia architektura i budownictwo we Wrocławiu

studia architektura i budownictwo w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku architektura we Wrocławiu?

Architekci to jednocześnie i artyści i inżynierowie. To bardzo rzadkie, lecz cenne połączenie.

Krystyna, studentka trzeciego roku architektury, mówi:

Od zawsze kochałam rysować, jednak z drugiej strony chciałam dostać się na takie studia, które w przyszłości zapewnią mi dobry zawód. Dlatego moje przygotowania do matury skupiły się przede wszystkim na intensywnej nauce przedmiotów ścisłych. Jednak dziś zupełnie tego nie żałuję. To najlepsza decyzja w moim życiu, a Wrocław jest cudownym miastem dla studentów!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Architektura Wrocław studia i stopnia

Architektura Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Architektura Wrocław studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku architektura w Mieście wrocławiu

Studia II stopnia

Kierunki architektura i budownictwo w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 

 

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia