Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie – Politechnika Wrocławska 2021

Studia na kierunku zarządzanie na Politechnice Wrocławskiej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • rachunkowość finansowa
 • statystyka opisowa
 • trening kierowniczy
 • zarządzanie personelem
 • prawo cywilne i handlowe
 • socjologia
 • matematyka ekonomiczna

 

Politechnika Wrocławska to łącznie 48 różnorodnych kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy pozwalającej na diagnozowanie oraz projektowanie procesów i systemów zarządzania, a także zgłębienie tajników mikro i makroekonomii, finansów, rachunkowości, zarządzania systemami finansowymi. Zarządzanie na Politechnice Wrocławskiej to pozyskanie umiejętności menedżerskich, a także poznanie podstaw prawnych koniecznych przy prowadzeniu działalności gospodarczej i ochronie własności intelektualnej. 

Lista przedmiotów, które należy zaliczyć nie jest najkrótsza, a wśród zagadnień do zgłębienia widnieją, między innymi: rachunkowość finansowa, statystyka opisowa, trening kierowniczy, zarządzanie personelem, prawo cywilne i handlowe, socjologia, matematyka ekonomiczna, logistyka, zarządzanie jakością. Po ukończeniu nauki, absolwent potrafi zainicjować i zorganizować działalność gospodarczą w wybranej formie organizacyjno- prawnej, potrafi formułować alternatywne rozwiązania typowych problemów zarządczych i merytorycznych w organizacji i jej poszczególnych obszarach funkcjonalnych. Uzyskane na studiach umiejętności stanowią podstawę do podjęcia pracy w obszarach organizacji i planowania produkcji, marketingu, logistyki, kadr, rachunkowości, czy też rejonach związanych z wdrażaniem systemów informatycznych w zarządzaniu. 

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Martyna, studentka II- stopnia Zarządzania mówi:

„Zawsze wydawało mi się, że Zarządzanie to dla mnie odpowiednia dziedzina. Lubiłam planować, organizować, wymyślać. Teraz, będąc na studiach na Politechnice Wrocławskiej mogę rozwinąć wszystkie swoje umiejętności a zainteresowania przekuć w pomysł na życie i karierę.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zainicjowania i zorganizowania działalności gospodarczej w wybranej formie organizacyjno- prawnej,
 • pozyskiwania i prezentowania informacji finansowych,
 • zarządzania kosztami, majątkiem i inwestycjami,
 • konstrukcji i technologii systemów informatycznych,
 • przeprowadzania analiz rynku informatycznego,
 • pobudzania przedsiębiorczości i pomiaru innowacji,
 • pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • właściwej oceny efektywności podejmowanych decyzji z uwzględnieniem dynamiki zmian w otoczeniu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Zarządzanie  na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie:

 • jako analityk systemów informacyjnych zarządzania,
 • jako specjalista do spraw wdrażania, utrzymania i zarządzania systemami informacyjnymi,
 • jako analityk procesów biznesowych,
 • jako konsultant w zakresie informatyzacji przedsiębiorstw,
 • jako menedżer szczebla średniego i wyższego w obszarze technologii informacyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

 

 

 

Komentarze (0)