Informatyka

Informatyka

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunki studiów

Informatyka – Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie 2021

Studia na kierunku informatyka na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • algorytmika
 • współczesne techniki wytwarzania oprogramowania
 • programowanie wysokiego poziomu
 • systemy kontroli wersji
 • praktyczne aspekty ekonomii

 

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie to 80 kierunków. Jednym z nich jest Informatyka, realizowana na studiach licencjackich i magisterskich.

Celem kształcenia jest przekazania podstaw teoretycznych informatyki oraz wiedzy zawodowej z zakresu technik informatycznych. Informatyka na UMCS to opanowanie przynajmniej dwóch powszechnie używanych języków programowania oraz posługiwanie się specjalistycznym słownictwem z dziedziny informatyki. 

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a wśród bloków tematycznych można wyróżnić ogólny, przewidziany dla wszystkich specjalności i znajdują się w nim następujące zagadnienia: algorytmika, współczesne techniki wytwarzania oprogramowania, programowanie wysokiego poziomu, systemy kontroli wersji, praktyczne aspekty ekonomii. 

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie opinie? Piotrek, student II- stopnia Informatyki mówi:

„Komputery interesowały mnie od zawsze, więc wybór studiów był oczywisty. A Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej wybrałem z kilka względów, nie tylko wysokiego poziomu kształcenia. Wpływ na moją decyzję mieli koledzy, którzy także wybierali się tutaj na informatykę, sam Lublin, w którym zawsze chciałem mieszkać, a także wieść o najlepszych juwenaliach na świecie. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • komputerowych technik prowadzenia pomiaru i sterowania,
 • języków programowania i baz danych,
 • technik numerycznych i metod obliczeniowych stosowanych do rozwiązywania typowych problemów informatycznych,
 • kierowania zespołami informatycznymi,
 • zastosowania technik informatycznych w naukach ścisłych i przyrodniczych,
 • matematycznych narzędzi informatyki,
 • modelowania matematycznego problemów informatycznych,
 • projektowania i realizacji systemów informatycznych,
 • tworzenia i analizowania algorytmów,
 • tworzenia kodu źródłowego programów komputerowych,
 • konfigurowania komputerów i ich urządzeń peryferyjnych,
 • przetwarzania i przesyłania informacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • nauczyciel,
 • pracownik naukowy w wyższych uczelniach, instytutach badawczych lub w przemysłowych centrach rozwojowych,
 • specjalista w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, w szpitalach i firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią,
 • pracownik firm IT, zajmujących się budową, wdrażaniem lub administracją narzędzi i systemów informatycznych,
 • administrator systemów i sieci komputerowych oraz sieci www,
 • projektant programista,
 • programista aplikacyjny i systemowy, projektant i analityk systemów baz danych, projektant systemów decyzyjnych,
 • konsultant w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw, wdrożeniowiec i integrator systemów informatycznych,
 • specjalista w administracji państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorstwach, instytucjach i firmach wykorzystujących metody gromadzenia, opisu i przetwarzania danych,
 • projektant sieci LAN/WAN,
 • administrator baz danych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych w zakresie informatyki lub kierunku pokrewnego. W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć, kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia na kierunku informatyka - wszystko co musisz wiedzieć

 

Komentarze (0)