Prawo

Prawo

Prawo

22.06.2022

Prawo – Uniwersytet Wrocławski 2022

Studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Wrocławskim to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku prawo w UWR
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne jednolite magisterskie: 200
 • studia niestacjonarne jednolite magisterskie: 400

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: od 7000 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • teoria państwa i prawa
 • prawo rzymskie
 • historia państwa  i prawa
 • historia doktryn politycznych i prawnych

 

Uniwersytet Wrocławski to 80 kierunków. Jednym z nich jest Prawo, realizowane w jednolitym systemie magisterskim.  

 

Nabywane umiejętności

Skierowany jest on do osób cechujących się logicznym myśleniem, umiejętnością wyciągania wniosków, a także lubiących wyzwania i posiadających łatwość nawiązywania kontaktów. Celem kształcenia jest zdobycie ogólnej wiedzy prawniczej wraz z umiejętnościami interpretowania norm prawnych, rozumienia zasad działania instytucji prawnych, a także roli prawa i jego związków w życiu społecznym. 

Program nauczania zawiera przedmioty kierunkowe, takie jak prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo finansowe, postępowanie cywilne, postępowanie karne, postępowanie administracyjne. W siatce zajęć nie brakuje także przedmiotów ogólnoteoretycznych i historyczno- prawnych, w gronie których znajdują się, między innymi: teoria państwa i prawa, prawo rzymskie, historia państwa  i prawa, historia doktryn politycznych i prawnych. Zainteresowania można poszerzać na wybranym seminarium, których Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii oferuje bardzo dużo, na przykład: kryminalistyka, kryminologia, prawo karne, prawo cywilne, administracja gospodarcza, prawo pracy. Zdobytą wiedze i rozwinięte umiejętności absolwenci Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim mogą wykorzystać w roli sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, czy notariuszy.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Julian, student IV- roku Prawa mówi:

„Prawo to zdecydowanie jeden z najcięższych kierunków studiów. Ale musi taki być, skoro stanowi podstawę przyszłego ładu, porządku, szacunku dla prawa. Staram się wykorzystać czas studiów jak najlepiej, aby zapewnić sobie jak najlepszą przyszłość.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

PRAWO - ważne informacje

Prawo studia Wrocław

Prawo studia

Prawo studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretowania norm prawnych,
 • systemu ochrony praw człowieka,
 • etyki zawodów prawniczych,
 • różnych technik komunikacyjnych,

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie jako:

 • sędzia,
 • prokurator,
 • adwokat,
 • radca prawny,
 • notariusz,
 • jako ekspert w urzędach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach europejskich, działach prawnych firm prywatnych i państwowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (1)

Mark Schaefer odpowiedz

Let me introduce you to Nutritional Products International, a global brand management company based in Boca Raton, FL, which helps domestic and international health and wellness companies launch products in the U.S. As senior account executive for business development at NPI, I work with many health and wellness brands that are seeking to enter the U.S. market or expand their sales in America. After researching your brand and product line, I would like to discuss how we can expand your penetration in the world?s largest consumer market. At NPI, we work hard to make product launches as easy and smooth as possible. We are a one-stop, turnkey approach. For many brands, we become their U.S. headquarters because we offer all the services they need to sell products in America. NPI provides sales, logistics, regulatory compliance, and marketing expertise to our clients. We import, distribute, and promote your products. NPI for more than a decade has helped large and small health and wellness brands bring their products to the U.S. NPI is your fast track to the retail market. For more information, please reply to this email or contact me at MarkS@nutricompany.com. Respectfully, Mark Mark Schaeffer Senior Account Executive for Business Development Nutritional Products International 150 Palmetto Park Blvd., Suite 800 Boca Raton, FL 33432 Office: 561-544-071 MarkS@nutricompany.com