Prawo

Prawo

Uniwersytet Wrocławski - kierunki studiów

Prawo – Uniwersytet Wrocławski 2021

Studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Wrocławskim to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • teoria państwa i prawa
 • prawo rzymskie
 • historia państwa  i prawa
 • historia doktryn politycznych i prawnych

 

Uniwersytet Wrocławski to 80 kierunków. Jednym z nich jest Prawo, realizowane w jednolitym systemie magisterskim.  

Skierowany jest on do osób cechujących się logicznym myśleniem, umiejętnością wyciągania wniosków, a także lubiących wyzwania i posiadających łatwość nawiązywania kontaktów. Celem kształcenia jest zdobycie ogólnej wiedzy prawniczej wraz z umiejętnościami interpretowania norm prawnych, rozumienia zasad działania instytucji prawnych, a także roli prawa i jego związków w życiu społecznym. 

Program nauczania zawiera przedmioty kierunkowe, takie jak prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo finansowe, postępowanie cywilne, postępowanie karne, postępowanie administracyjne. W siatce zajęć nie brakuje także przedmiotów ogólnoteoretycznych i historyczno- prawnych, w gronie których znajdują się, między innymi: teoria państwa i prawa, prawo rzymskie, historia państwa  i prawa, historia doktryn politycznych i prawnych. Zainteresowania można poszerzać na wybranym seminarium, których Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii oferuje bardzo dużo, na przykład: kryminalistyka, kryminologia, prawo karne, prawo cywilne, administracja gospodarcza, prawo pracy. Zdobytą wiedze i rozwinięte umiejętności absolwenci Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim mogą wykorzystać w roli sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, czy notariuszy.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Julian, student IV- roku Prawa mówi:

„Prawo to zdecydowanie jeden z najcięższych kierunków studiów. Ale musi taki być, skoro stanowi podstawę przyszłego ładu, porządku, szacunku dla prawa. Staram się wykorzystać czas studiów jak najlepiej, aby zapewnić sobie jak najlepszą przyszłość.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretowania norm prawnych,
 • systemu ochrony praw człowieka,
 • etyki zawodów prawniczych,
 • różnych technik komunikacyjnych,

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie jako:

 • sędzia,
 • prokurator,
 • adwokat,
 • radca prawny,
 • notariusz,
 • jako ekspert w urzędach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach europejskich, działach prawnych firm prywatnych i państwowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku prawo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze we Wrocławiu

Uniwersytet Wrocławski kierunki

Jakie są kierunki prawnicze we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa, Admnistracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Komentarze (0)