Budownictwo

Budownictwo

Budownictwo

30.01.2022

Budownictwo – Politechnika Lubelska 2022

Studia na kierunku budownictwo na Politechnice Lubelskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku budownictwo w POLLUB
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarne (zaoczne)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geometria wykreślna
 • mechanika gruntów
 • fizyka budowli
 • organizacja produkcji budowlanej
 • gospodarka terenem
 • zarządzanie jakością w budownictwie

 

Politechnika Lubelska to 19 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Budownictwo, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności z zakresu projektowania konstrukcji obiektów i elementów budowlanych, technologii stosowanych w budownictwie, a także kierowania procesem inwestycyjnym. Budownictwo na Politechnice Lubelskiej to zapoznanie się z nowoczesnymi materiałami budowlanymi, technikami komputerowymi wspomagającymi projektowanie oraz badaniami laboratoryjnymi.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: geometria wykreślna, mechanika gruntów, fizyka budowli, organizacja produkcji budowlanej, gospodarka terenem, zarządzanie jakością w budownictwie. Wszystkie przedmioty realizowane w programie nauczania mają za zadanie nakierować na odpowiednią ścieżkę kariery zawodowej, a także poszerzysz pewne umiejętności. Nauka ma przygotować do pracy na budowie, w przedsiębiorstwach produkcji budowlanej, w pracowniach projektowych, jednostkach administracyjnych, a także w placówkach naukowobadawczych i instytucjach doradczych związanych z budownictwem. Zdobytą wiedzę absolwent Budownictwa może wykorzystać jako specjalista z zakresu dróg i mostów, konstrukcji budowlanych, remontów i konserwacji zabytków, technologii organizacji w budownictwie lub budownictwa ekologicznego. Dodatkowo, po odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej, można uzyskać pełne uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji projektanta, kierownika budowy lub inspektora nadzoru. 

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie Budownictwo na Politechnice Lubelskiej opinie? Bartosz student II- stopnia Budownictwa mówi:

„Studia na kierunku Budownictwo to świetna inwestycja. Dlaczego? Zawsze będzie się budować; domy, biurowce, stadiony, mosty. Poza tym, uzyskane wykształcenie, wraz z pomocą języka obcego można wykorzystać w dowolnym zakątku świata. „

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

BUDOWNICTWO - ważne informacje

Budownictwo studia Lublin

Budownictwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Budownictwo na Politechnice Lubelskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad kształtowania ustrojów i elementów budowlanych,
 • zasad projektowania architektonicznego i urbanistycznego,
 • znajomości przepisów prawnych związanych z budownictwem,
 • kierowania procesem inwestycyjnym, 
 • projektowania, realizacji i eksploatacji obiektów drogowych i mostowych,
 • poprawnego zdefiniowania modeli obliczeniowych służących do analizy konstrukcji,
 • poprawnego wyboru narzędzi do rozwiązywania problemów analizy i projektowania obiektów budowlanych, oraz planowania robót budowlanych,
 • technik komputerowych wspomagających projektowanie, 
 • znajomości i stosowania przepisów prawa budowlanego, 
 • znajomości trendów rozwojowych w konstrukcjach budowlanych, 
 • specyfiki badań i projektowania w obiektach zabytkowych,
 • formułowania i prezentowania opinii na temat budownictwa. 

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Budownictwo:

Absolwent kierunku Budownictwo na Politechnice Lubelskiej może znaleźć zatrudnienie:

 • przedsiębiorstwach wykonawczych,
 • nadzorze budowlanym,
 • wytwórniach betonu i elementów budowlanych,
 • przemyśle materiałów budowlanych,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej, 
 • biurach konstrukcyjno- projektowych,
 • instytucjach badawczych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikację na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie: a)formalnego sprawdzenia składanych przez kandydatów wymaganych dokumentów oraz b) konkursu ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych i uzyskanej średniej ocen ze studiów, lub c) egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska

Komentarze (0)