Budownictwo - Lublin

Studia w Lublinie

na Kierunku Budownictwo

Odkryj kierunek Budownictwo w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Budownictwo studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Budownictwo w Lublinie to studia inżynierskie i magisterskie, których program kształcenia kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera i magistra.

Studia na kierunku budownictwo w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku budownictwo w Lublinie rozpocznie się 16 maja 2022 r. i potrwa do 22 lipca 2022 r. | Budownictwo Lublin - terminy rekrutacji >

Uczelnie
W Lublinie budownictwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Lubelskiej (Wydział Budownictwa i Architektury POLLUB) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Osoby, które aplikują na kierunek budownictwo w Lublinie nauczą się projektowania i konstrukcji obiektów budowlanych. Ponadto poznają zasady wykorzystania zaawansowanych narzędzi informatycznych, wspomagających proces projektowania. Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób zarządzać procesem inwestycyjnym oraz budowlanym. W ramach kształcenia rozwiną umiejętności z zakresu konserwacji zabytków oraz wykonywania remontów.
Budownictwo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wybrane było przez ponad 12,5 tys. kandydatów. 
 
Specjalności
Współczesne studia z budownictwa charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku budownictwo w Lublinie: budownictwo ekologiczne, drogi, mosty i ekoinfrastruktura, konstrukcje budowlane i inżynierskie, remonty i konserwacja zabytków, technologia i organizacja budownictwa...specjalności na budownictwie w Lublinie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku budownictwo w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku budownictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 3800 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku budownictwo w Lublinie >
 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach budowlanych i wykonawczych, firmach deweloperskich, biurach projektowych oraz w biurach konstrukcyjno-projektowych.

czytaj dalej wszystko o Budownictwo - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek budownictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek budownictwo w Lublinie?

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku budownictwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • matematyka
 • fizyka
 • język polski
 • język obcy

 

Budownictwo jest uznawane za jeden z najbardziej tradycyjnych kierunków studiów technicznych i cieszy się niegasnącą popularnością i prestiżem. Kandydaci nieustannie są zainteresowani tego typu studiami, dlatego progi punktowe są bardzo wysokie. By zapewnić sobie jak najlepszą pozycję na listach przyjętych, postaraj się o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich są: matematyka, fizyka, język polski, język obcy. Upewnij się także czy uczelnia nie wymaga od Ciebie badań lekarskich, które poświadczą Twoją zdolność do wykonywania zawodu w przyszłości. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej Politechniki Lubelskiej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Budownictwo w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku budownictwo w Lublinie?

Studia na kierunku budownictwo w Lublinie możesz realizować zarówno w sposób stacjonarny, jak i niestacjonarny. Jest to dogodne rozwiązanie, które stwarza przyszłym studentom możliwość wyboru trybu studiowania, który pozwoli im także połączyć edukację z życiem prywatnym czy zawodowym. Jeśli myślisz o regularnej edukacji i systematycznej nauce, idealnym rozwiązaniem będzie dzienny tryb studiów. Jeśli zaś z jakichkolwiek powodów nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, warto rozważyć tryb zaoczny. Pamiętaj jednak, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne są płatne. Wybierz dla siebie najlepszą opcję!
 

1. Dla kogo ten kierunek?

Francuski architekt Jean Nouvel powiedział kiedyś, że jego budynki są słynniejsze od niego. Ale żaden projektant nie obędzie się bez pomocy specjalistów w zakresie budownictwa, którzy umiejscawiają wszelkie pomysły na ziemi. Pewien profesor stwierdził, że w zakresie budownictwa nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko kosztowne. Technika rozwija się tak prężnie, że tego typu myśl wydaje się przewodnia. Budownictwo to w końcu jedna z najstarszych dziedzin, którymi zajmuje się człowiek — od piramid po grody aż do wieżowców na miarę Sky Tower.

Studia w Lublinie na kierunku budownictwo to idealny wybór dla osób, których zainteresowania mieszczą się w projektowaniu konstrukcji obiektów i elementów budowlanych czy też technologii stosowanych w budownictwie. Jeśli dodatkowo nie masz problemu z matematyką czy fizyką i orientujesz się w nowoczesnych technikach komputerowych, z powodzeniem odnajdziesz się na studiach budowniczych.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku budownictwo możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku budownictwo w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia inżynierskie w Lublinie możesz realizować stacjonarnie bądź niestacjonarnie na Politechnice Lubelskiej. Są to studia techniczne, dlatego program kształcenia nastawiony jest na szereg wykładów, ćwiczeń i laboratoriów, które wieńczone są praktykami zawodowymi. Praktyczny charakter kierunku budownictwo wpływa na jakość kształcenia i możliwość zdobycia niezbędnych umiejętności popartych gruntownie opracowaną wiedzą merytoryczną.

 

4. Praca po studiach

Studia na kierunku budownictwo w Lublinie przygotowują przyszłych absolwentów do pracy na budowie, w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, zwłaszcza produkcji budowlanej, w pracowniach projektowych, różnego rodzaju administracjach, a nawet placówkach naukowo-budowlanych i instytucjach doradczych związanych z budownictwem. Mimo że studia techniczne w Lublinie nie przewidują konkretnych specjalności, kreują ekspertów w zakresie konstrukcji budowlanych, remontów i konserwacji zabytków, dróg i mostów, technologii i organizacji w budownictwie czy też budownictwa ekologicznego.

Kompetencje językowe, które są rozwijane w trakcie całego procesu kształcenia, pomagają zyskać pracę nie tylko w kraju, ale i za granicą. Gruntowne przeszkolenie zachęca absolwentów do tworzenia własnej działalności gospodarczej i podejmowania różnych wyzwań projektowo-budowniczych.

 
5. Program studiów i przedmioty
Program kształcenia na kierunku budownictwo obfituje w przedmioty realizowane w ramach wykładów, laboratoriów i ćwiczeń. Ich podłoże stanowi matematyka i fizyka, a odnoszą się one głównie do gruntownej wiedzy z zakresu budownictwa.
 
W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • budownictw energooszczędne,
 • zarządzanie jakością w budownictwie,
 • komputerowe wspomaganie projektowania,
 • ekonomika i zarządzanie w budownictwie,
 • organizacja produkcji budowlanej,
 • technologia robót budowlanych
 • i wiele innych.

 

Studia budownicze nie przewidują specjalności, ale starają się wykształcić ekspertów w różnych dziedzinach, na przykład z zakresu konstrukcji budowlanych, dróg i mostów, remontów i konwersacji zabytków i wiele innych.
Niezbędna wiedza i umiejętności odnoszą się do projektowania konstrukcji obiektów i elementów budowlanych, technologii, które stosowane są w budownictwie, a także do kierowania procesami inwestycyjnymi. Zdolności studenci rozwijają w zakresie zarządzania, projektowania, organizacji czy kierownictwa. Studia na kierunku budownictwo w Lublinie pragną stworzyć specjalistów najlepszych w swojej branży, którzy wykażą się nie tylko specjalistyczną wiedzą, ale i innowacyjnością czy też kreatywnym myśleniem.
Ile trwają studia na kierunku budownictwo w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku budownictwo w Lublinie?

Studia na kierunku Budownictwo w Lublinie, trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).
Studia budownicze w Lublinie podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że możesz realizować je zarówno na stopniu pierwszym, jak i drugim. Stopień pierwszy to studia inżynierskie, które zapewniają elementarną wiedzę z zakresu budownictwa, a ponadto umożliwiają rozpoczęcie pracy zawodowej już po ukończeniu tego etapu. Trwa on siedem semestrów i kończy się obroną pracy inżynierskiej.
Studia drugiego stopnia zapewniają tytuł magistra inżyniera, a podczas trzech semestrów starają się uzupełnić wiedzę zdobytą na stopniu pierwszym. Pomaga to rozwinąć kompetencje przyszłych absolwentów, a także dopełnić wiadomości w zakresie interdyscyplinarnym. Studia drugiego stopnia może rozpocząć także absolwent innego kierunku technicznego, który chce dokształcić się w zakresie budownictwa i ulepszyć swój wizerunek kandydata na pracownika na przyszłym rynku pracy.

Budownictwo w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier

Jaka praca po kierunku budownictwo w Lublinie?

Studia w Lublinie na kierunku budownictwo umożliwiają zapoznanie się z nowoczesnymi materiałami budowlanymi, technikami komputerowymi, które wspomagają projektowanie czy też badaniami laboratoryjnymi. Umiejętności z zakresu technologii stosowanych w budownictwie, kierowania procesami inwestycyjnymi czy też projektowania konstrukcji obiektów i elementów budowlanych są niezwykle cenne w pracy na budowie, w przedsiębiorstwach produkcji budowlanej, w pracowniach projektowych, jednostkach administracyjnych, w placówkach naukowo-badawczych czy instytucjach doradczych związanych z budownictwem.
Absolwenci studiów budowniczych stają się specjalistami w dziedzinie remontów i konserwacji zabytków, technologii i organizacji w budownictwie, dróg i mostów czy też budownictwa ekologicznego. Pełnią funkcje projektanta, kierownika budowli czy inspektora nadzoru.
Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach budowlanych, biurach projektowych, biurach analiz i badań, laboratoriach przemysłowych, jednostkach administracji państwowej związanych z architekturą i budownictwem. Nadzorują budowy czy też pracują w przemyśle materiałów budowlanych. Zajmują się oni nie tylko budownictwem mieszkaniowym czy drogowym, ale i nieruchomościami, renowacją czy modernizacją, a nawet zarządzaniem inwestycjami.
Wielu studentów wykorzystuje zdobytą wiedzę do założenia własnej firmy budowlanej lub wykorzystują swoje umiejętności nie tylko w kraju, ale i za granicą. Projektują obiekty nie tylko użytku publicznego, ale i przemysłowego, komunikacyjnego, a nawet produkują elementy budowlane. Możliwości rozwoju i pracy jest bardzo wiele, dlatego studia te uchodzą za jeden z najbardziej rozwijających się i elitarnych kierunków technicznych.

Gdzie studiować na kierunku budownictwo w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Lubelskiej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo, w roku akademickim 2022/2023, Politechnika Lubelska oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na POLLUB. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 3800 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek budownictwo w Lublinie

 

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Limity miejsc

Każda ze szkół wyższych określa liczbę osób jaką mogą przyjąć na poszczególne kierunki studiów – podobnie dzieje się na kierunku budownictwo w Lublinie. 

Na jakiej podstawie przyjmowani są kandydaci na kierunek budownictwo? O przyjęci decyduje liczba uzyskanych punktów przez kandydata w czasie egzaminu maturalnego. W rekrutacji brane są pod uwagę takie przedmioty, jak: fizyka, język obcy, język polski i matematyka. Na podstawie zsumowanych punktów układana jest lista rankingowa przyjętych kandydatów.

Limity miejsc na kierunku budownictwo w Lublinie:

 • Politechnika Lubelska (Wydział Architektury i Budownictwa): 150

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Takie pytanie zadaje sobie wielu przyszłych studentów. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne, jednak nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku uczelni prywatnych, a także studiów niestacjonarnych. Są one płatne, a ceny ustalane są przez poszczególne uczelnie. Istnieje również możliwość rozłożenia czesnego na raty.

Zainteresowani kandydaci więcej informacji na ten temat mogą znaleźć na poszczególnych stronach konkretnych uczelni.

Ceny studiów na kierunku budownictwo w Lublinie:

 • Politechnika Lubelska (Wydział Architektury i Budownictwa): 3800 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Moment ogłoszenia wyników rekrutacji jest najbardziej oczekiwany przez kandydatów na studia. Jak wygląda proces rekrutacji i kiedy można spodziewać się wyników?

Po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym uczelni na wybrany kierunek, kandydaci muszą czekać kilka tygodni na ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych. Daty są ustalane przez poszczególne uczelnie i mogą się między sobą różnić. 

Gdzie można znaleźć informację o dostaniu się na budownictwo w Lublinie? Informację o zakwalifikowaniu się, kandydaci będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Politechnika Lubelska (Wydział Architektury i Budownictwa): do 10.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po znalezieniu się na liście przyszli studenci budownictwa w Lublinie muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Poza potwierdzeniem deklarowanych wyników maturalnych, są one także ostatecznym potwierdzeniem, że kandydat chce się studiować dany kierunek – pozwala to na znalezienie się na liście studentów.

Uczelnie najczęściej decydują się na osobiste dostarczenie kompletu papierów przez kandydatów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Dla osób, które nie mogą pojawić się w wyznaczonym terminie na wydziale istnieje możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną (zazwyczaj są to skany). W takim przypadku brana jest pod uwagę data pieczątki świadcząca o nadaniu listu.

Kandydaci muszą pamiętać, aby zestaw dokumentów był kompletny i dostarczony w terminie bowiem niedopilnowanie terminu może wiązać się z wykreśleniem z listy.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników rekrutacyjnych nadchodzi czas składania kompletów dokumentów na studia. Przyszli studenci muszą pamiętać o tym, jak ważny jest to etap bowiem niedopilnowanie daty może wiązać się nawet z wykreśleniem z listy zakwalifikowanych.

Uczelnie w Lublinie zwykle dają kandydatom kilka dni na dostarczenie kompletu dokumentów razem ze zdjęciem (takim jak do legitymacji). Przyszli studenci muszą dopilnować tego, aby dostarczyć komplet we właściwej formie bowiem brak któregoś z dokumentów może być równoznaczny z wykreśleniem z listy.  Niektóre z dokumentów jakie mogą być potrzebne to m.in. świadectwo maturalne, podanie, świadectwo ukończenia szkoły, a także oświadczenia.

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Politechnika Lubelska (Wydział Architektury i Budownictwa): od 14.07.2022 do 20.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Lublinie - kierunek budownictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Lubelska (Wydział Budownictwa i Architektury POLLUB) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek budownictwo w Lublinie?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek budownictwo w Lublinie?

Kierunki studiów w Lublinie takie jak budownictwo uznawane są za jedne z najbardziej poważanych studiów technicznych. Cieszą się dużym zainteresowaniem, jednak nie jest to kierunek idealny dla wszystkich. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:
 • Czy przedmioty ścisłe nie sprawiają Ci problemów?
 • Czy interesujesz się projektowaniem konstrukcji obiektów i elementów budowlanych?
 • Czy masz silną osobowość, głowę pełną pomysłów, ale także zdolności kierownicze?
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, studia tego typu mogą być faktycznie dla Ciebie. Pamiętaj jednak o tym, że na jedno miejsce jest zawsze wielu kandydatów, a liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o jak najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a są wśród nich: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, język obcy. Warto także rozważyć udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści zapewniają sobie najlepsze wyniki i cieszą się różnymi przywilejami. Pod uwagę weź na przykład Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Olimpiadę Matematyczną, Olimpiadę Fizyczną lub Olimpiadę z języka obcego nowożytnego. Wysokie wyniki mogą zwolnić Cię z egzaminów dojrzałości z konkretnych przedmiotów.
Na stronach uczelni w Lublinie warto także sprawdzić wymogi odnoszące się do badań lekarskich. Niejednokrotnie uczelnie techniczne pragną zweryfikować Twoją zdolność do wykonywania zawodu.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta z reguły oczekuje podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń odnoszących się do istotnych wyników w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Lublinie.
 
STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

BUDOWNICTWO - ważne informacje

budownictwo studia

studia architektura i budownictwo w Lublinie

studia architektura i budownictwo w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku budownictwo w Lublinie?

Kierunek budownictwo w Lublinie to bardzo interesująca propozycja studiów technicznych, która nieustannie się rozwija.

Amadeusz, student trzeciego roku studiów inżynierskich, mówi:

Zawsze chciałem studiować coś, co da mi konkretny zawód. Nie interesują mnie kierunki, które nie dają jasno określonych możliwości rozwojowych. Studia budownicze to opcja, która zapewni mi wykształcenie i dobre zarobki, dlatego ten wybór wydał mi się odpowiedni.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo Lublin studia i stopnia

Budownictwo Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo Lublin studia stacjonarne

Budownictwo Lublin studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku budownictwo w Lublinie

Kierunki architektura i budownictwo w Lublinie

Popularne kierunki architektura i budownictwo niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)