Budownictwo - Lublin

Budownictwo - Lublin

Studia na kierunku budownictwo w Lublinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

10.01.2024

Budownictwo studia Lublin 2024 | woj. lubelskie

Budownictwo w Lublinie to 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie), których program oferuje 5 różnych specjalności. Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na budownictwie w Lublinie w 2024 r. zaczynają się od 3800 zł za pierwszy rok studiów.

Budownictwo - Lublin
Studia na kierunku budownictwo w Lublinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Opis kierunku

Studia na budownictwie koncentrują się na zagadnieniach z zakresu projektowania budynków i kierowania procesem budowlanym. W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę z zarządzania i nadzorowania inwestycji oraz poznają programy niezbędne do projektowania budynków. W programie studiów na kierunku budownictwo zawarte są również podstawy mechaniki, hydrauliki i geologii. Oprócz aspektów teoretycznych i praktycznych studenci rozwijają także umiejętności pracy w zespołach projektowych.

Ukończenie budownictwa daje perspektywy dobrze płatnej pracy. Po studiach absolwent może ubiegać się o pracę na stanowisku m.in. inżynier budowlany, kierownik budowy, inspektor nadzoru budowlanego. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w biurach projektowych, firmach wykonawczych czy jednostkach administracji państwowej związanych z budownictwem. Inżynier budownictwa może zdecydować się na obranie ścieżki specjalisty ds. technologii i organizacji w budownictwie, dróg i mostów, konstrukcji budowlanych, konserwacji budynków i remontów, bądź budownictwa ekologicznego.

 

Uczelnie
W Lublinie budownictwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Lubelskiej.
 
Specjalności
Współczesne studia z budownictwa charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku budownictwo w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, język polski, język obcy, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku budownictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 3800 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku budownictwo w Lublinie >

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek budownictwo w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku budownictwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, fizyka, język obcy, język polski.

Budownictwo jest uznawane za jeden z najbardziej tradycyjnych kierunków studiów technicznych i cieszy się niegasnącą popularnością i prestiżem. Kandydaci nieustannie są zainteresowani tego typu studiami, dlatego progi punktowe są bardzo wysokie. By zapewnić sobie jak najlepszą pozycję na listach przyjętych, postaraj się o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich są: matematyka, fizyka, język polski, język obcy. Upewnij się także czy uczelnia nie wymaga od Ciebie badań lekarskich, które poświadczą Twoją zdolność do wykonywania zawodu w przyszłości. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej Politechniki Lubelskiej.

 

Budownictwo Politechnika Lubelska - przedmioty maturalne

Politechnika Lubelska w rekrutacji 2024/2025 na kierunek budownictwo uwzględnia wyniki z trzech przedmiotów maturalnych: matematyki lub fizyki, języka polskiego, języka obcego nowożytnego. dowiedz się więcej


* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Budownictwo w Lublinie

Aktualności rekrutacyjne

Opis kierunku

Osoby, które aplikują na kierunek budownictwo w Lublinie nauczą się projektowania i konstrukcji obiektów budowlanych. Ponadto poznają zasady wykorzystania zaawansowanych narzędzi informatycznych, wspomagających proces projektowania. Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób zarządzać procesem inwestycyjnym oraz budowlanym. W ramach kształcenia rozwiną umiejętności z zakresu konserwacji zabytków oraz wykonywania remontów.
Budownictwo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 11,5 tys. kandydatów (o 1735 mniej niż rok wcześniej).
Wśród lubelskich uczelni publicznych budownictwo znalazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Lubelskiej (ponad 300 zgłoszeń - 2 osoby na miejsce).
 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach budowlanych i wykonawczych, firmach deweloperskich, biurach projektowych oraz w biurach konstrukcyjno-projektowych.

Studia na kierunku budownictwo w Lublinie przygotowują przyszłych absolwentów do pracy na budowie, w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, zwłaszcza produkcji budowlanej, w pracowniach projektowych, różnego rodzaju administracjach, a nawet placówkach naukowo-budowlanych i instytucjach doradczych związanych z budownictwem. Mimo że studia techniczne w Lublinie nie przewidują konkretnych specjalności, kreują ekspertów w zakresie konstrukcji budowlanych, remontów i konserwacji zabytków, dróg i mostów, technologii i organizacji w budownictwie czy też budownictwa ekologicznego.

Kompetencje językowe, które są rozwijane w trakcie całego procesu kształcenia, pomagają zyskać pracę nie tylko w kraju, ale i za granicą. Gruntowne przeszkolenie zachęca absolwentów do tworzenia własnej działalności gospodarczej i podejmowania różnych wyzwań projektowo-budowniczych.

 
Program studiów i przedmioty
Program kształcenia na kierunku budownictwo obfituje w przedmioty realizowane w ramach wykładów, laboratoriów i ćwiczeń. Ich podłoże stanowi matematyka i fizyka, a odnoszą się one głównie do gruntownej wiedzy z zakresu budownictwa.
W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • budownictw energooszczędne,
 • zarządzanie jakością w budownictwie,
 • komputerowe wspomaganie projektowania,
 • ekonomika i zarządzanie w budownictwie,
 • organizacja produkcji budowlanej,
 • technologia robót budowlanych
 • i wiele innych.
Studia budownicze nie przewidują specjalności, ale starają się wykształcić ekspertów w różnych dziedzinach, na przykład z zakresu konstrukcji budowlanych, dróg i mostów, remontów i konwersacji zabytków i wiele innych.
Niezbędna wiedza i umiejętności odnoszą się do projektowania konstrukcji obiektów i elementów budowlanych, technologii, które stosowane są w budownictwie, a także do kierowania procesami inwestycyjnymi. Zdolności studenci rozwijają w zakresie zarządzania, projektowania, organizacji czy kierownictwa. Studia na kierunku budownictwo w Lublinie pragną stworzyć specjalistów najlepszych w swojej branży, którzy wykażą się nie tylko specjalistyczną wiedzą, ale i innowacyjnością czy też kreatywnym myśleniem.
 

Ile osób na miejsce na budownictwo w Lublinie

Budownictwo w Lublinie należą do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Lublinie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Politechnice Lubelskiej aplikowało 305 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się 2 kandydatów.

 

Ogólne cele kształcenia

Celem studiów na kierunku budownictwo jest przygotowanie profesjonalistów, którzy gotowi będą do podejmowania zadań związanych m.in. z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem budowlanym oraz z projektowaniem obiektów żelbetonowych, stalowych i drewnianych. Budownictwo przygotowuje absolwentów kompleksowo np. do wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego.

Budownictwo to dziedzina inżynierii, która zajmuje się m.in. projektowaniem, budową, modernizacją oraz konserwacją budynków i obiektów inżynierskich. Studia na kierunku budownictwo zapewniają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie projektowania, realizacji oraz zarządzania projektami budowlanymi. Studenci kierunku budownictwo zdobywają wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, materiałoznawstwa, geotechniki, budowy i technologii materiałów, konstrukcji, instalacji budowlanych czy prawa budowlanego.

Absolwenci budownictwa mogą ubiegać się o uzyskanie odpowiednich uprawnień, które niezbędne są np. do nadzorowania procesów budowlanych. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą szukać zatrudnienia m.in. w biurach projektowych, budowach wszelkiego typu obiektów lądowych, urzędach administracji publicznej związanej z nieruchomościami oraz z nadzorem nad procesem budowlanym. Ponadto inżynier budownictwa może rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

Gdzie studiować na kierunku budownictwo w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Lubelskiej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Lubelska oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na POLLUB. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 3800 zł.

Kierunek budownictwo - uczelnie w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Limity miejsc

Każda ze szkół wyższych określa liczbę osób jaką mogą przyjąć na poszczególne kierunki studiów – podobnie dzieje się na kierunku budownictwo w Lublinie. 

Na jakiej podstawie przyjmowani są kandydaci na kierunek budownictwo? O przyjęci decyduje liczba uzyskanych punktów przez kandydata w czasie egzaminu maturalnego. W rekrutacji brane są pod uwagę takie przedmioty, jak: fizyka, język obcy, język polski i matematyka. Na podstawie zsumowanych punktów układana jest lista rankingowa przyjętych kandydatów.

Limity miejsc na kierunku budownictwo w Lublinie:

 • Politechnika Lubelska: 150

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Takie pytanie zadaje sobie wielu przyszłych studentów. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne, jednak nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku uczelni prywatnych, a także studiów niestacjonarnych. Są one płatne, a ceny ustalane są przez poszczególne uczelnie. Istnieje również możliwość rozłożenia czesnego na raty.

Zainteresowani kandydaci więcej informacji na ten temat mogą znaleźć na poszczególnych stronach konkretnych uczelni.

Budownictwo studia w Lublinie - ceny 2023:

 • Politechnika Lubelska: 3800 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Moment ogłoszenia wyników rekrutacji jest najbardziej oczekiwany przez kandydatów na studia. Jak wygląda proces rekrutacji i kiedy można spodziewać się wyników?

Po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym uczelni na wybrany kierunek, kandydaci muszą czekać kilka tygodni na ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych. Daty są ustalane przez poszczególne uczelnie i mogą się między sobą różnić. 

Gdzie można znaleźć informację o dostaniu się na budownictwo w Lublinie? Informację o zakwalifikowaniu się, kandydaci będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Politechnika Lubelska: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po znalezieniu się na liście przyszli studenci budownictwa w Lublinie muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Poza potwierdzeniem deklarowanych wyników maturalnych, są one także ostatecznym potwierdzeniem, że kandydat chce się studiować dany kierunek – pozwala to na znalezienie się na liście studentów.

Uczelnie najczęściej decydują się na osobiste dostarczenie kompletu papierów przez kandydatów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Dla osób, które nie mogą pojawić się w wyznaczonym terminie na wydziale istnieje możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną (zazwyczaj są to skany). W takim przypadku brana jest pod uwagę data pieczątki świadcząca o nadaniu listu.

Kandydaci muszą pamiętać, aby zestaw dokumentów był kompletny i dostarczony w terminie bowiem niedopilnowanie terminu może wiązać się z wykreśleniem z listy.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników rekrutacyjnych nadchodzi czas składania kompletów dokumentów na studia. Przyszli studenci muszą pamiętać o tym, jak ważny jest to etap bowiem niedopilnowanie daty może wiązać się nawet z wykreśleniem z listy zakwalifikowanych.

Uczelnie w Lublinie zwykle dają kandydatom kilka dni na dostarczenie kompletu dokumentów razem ze zdjęciem (takim jak do legitymacji). Przyszli studenci muszą dopilnować tego, aby dostarczyć komplet we właściwej formie bowiem brak któregoś z dokumentów może być równoznaczny z wykreśleniem z listy.  Niektóre z dokumentów jakie mogą być potrzebne to m.in. świadectwo maturalne, podanie, świadectwo ukończenia szkoły, a także oświadczenia.

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Politechnika Lubelska: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Lublinie - kierunek budownictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Lubelska (Wydział Budownictwa i Architektury POLLUB) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku budownictwo w Lublinie?

Kierunek budownictwo w Lublinie to bardzo interesująca propozycja studiów technicznych, która nieustannie się rozwija.

Amadeusz, student trzeciego roku studiów inżynierskich, mówi:

Zawsze chciałem studiować coś, co da mi konkretny zawód. Nie interesują mnie kierunki, które nie dają jasno określonych możliwości rozwojowych. Studia budownicze to opcja, która zapewni mi wykształcenie i dobre zarobki, dlatego ten wybór wydał mi się odpowiedni.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo Lublin studia i stopnia

Budownictwo Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo Lublin studia stacjonarne

Budownictwo Lublin studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku budownictwo w Lublinie

Popularne kierunki architektura i budownictwo niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiVhlHiMJqkcR3LRNnD9vans Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie