Budownictwo - Lublin

Budownictwo - Lublin

Budownictwo - Lublin

Studia w Lublinie

na Kierunku Budownictwo

Odkryj kierunek Budownictwo w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Budownictwo studia Lublin | woj. lubelskie

Dla kogo ten kierunek?

Francuski architekt Jean Nouvel powiedział kiedyś, że jego budynki są słynniejsze od niego. Ale żaden projektant nie obędzie się bez pomocy specjalistów w zakresie budownictwa, którzy umiejscawiają wszelkie pomysły na ziemi. Pewien profesor stwierdził, że w zakresie budownictwa nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko kosztowne. Technika rozwija się tak prężnie, że tego typu myśl wydaje się przewodnia. Budownictwo to w końcu jedna z najstarszych dziedzin, którymi zajmuje się człowiek — od piramid po grody aż do wieżowców na miarę Sky Tower.

Studia w Lublinie na kierunku budownictwo to idealny wybór dla osób, których zainteresowania mieszczą się w projektowaniu konstrukcji obiektów i elementów budowlanych czy też technologii stosowanych w budownictwie. Jeśli dodatkowo nie masz problemu z matematyką czy fizyką i orientujesz się w nowoczesnych technikach komputerowych, z powodzeniem odnajdziesz się na studiach budowniczych.

 

Program studiów i gdzie studiować

Studia inżynierskie w Lublinie możesz realizować stacjonarnie bądź niestacjonarnie na Politechnice Lubelskiej. Są to studia techniczne, dlatego program kształcenia nastawiony jest na szereg wykładów, ćwiczeń i laboratoriów, które wieńczone są praktykami zawodowymi. Praktyczny charakter kierunku budownictwo wpływa na jakość kształcenia i możliwość zdobycia niezbędnych umiejętności popartych gruntownie opracowaną wiedzą merytoryczną.

W siatce zajęć figurują takie przedmioty jak na przykład: mechanika teoretyczna, geodezja, chemia, trwałość i ochrona konstrukcji budowlanych, naprawa konstrukcji budowlanych, budownictwo energooszczędne, prefabrykacja elementów z betonu i wiele innych. Poszczególne zajęcia, nie tylko obowiązkowe, ale także fakultatywne, mają przysłużyć się objęciu w przyszłości funkcji takich jak projektant, kierownik budowy czy inspektor nadzoru.

 

Praca po studiach

Studia na kierunku budownictwo w Lublinie przygotowują przyszłych abiturientów do pracy na budowie, w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, zwłaszcza produkcji budowlanej, w pracowniach projektowych, różnego rodzaju administracjach, a nawet placówkach naukowo-budowlanych i instytucjach doradczych związanych z budownictwem. Mimo że studia techniczne w Lublinie nie przewidują konkretnych specjalności, kreują ekspertów w zakresie konstrukcji budowlanych, remontów i konserwacji zabytków, dróg i mostów, technologii i organizacji w budownictwie czy też budownictwa ekologicznego.

Kompetencje językowe, które są rozwijane w trakcie całego procesu kształcenia, pomagają zyskać pracę nie tylko w kraju, ale i za granicą. Gruntowne przeszkolenie zachęca absolwentów do tworzenia własnej działalności gospodarczej i podejmowania różnych wyzwań projektowo-budowniczych.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W LUBLINIE JEST KIERUNEK BUDOWNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek budownictwo w Lublinie?

Budownictwo jest uznawane za jeden z najbardziej tradycyjnych kierunków studiów technicznych i cieszy się niegasnącą popularnością i prestiżem. Kandydaci nieustannie są zainteresowani tego typu studiami, dlatego progi punktowe są bardzo wysokie. By zapewnić sobie jak najlepszą pozycję na listach przyjętych, postaraj się o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich są: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, język obcy. Upewnij się także czy uczelnia nie wymaga od Ciebie badań lekarskich, które poświadczą Twoją zdolność do wykonywania zawodu w przyszłości. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej Politechniki Lubelskiej.

szczegółowe wymagania na uczelniach

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W LUBLINIE

POPULARNE KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO NIESTACJONARNE W LUBLINIE

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku budownictwo w Lublinie?

Studia na kierunku budownictwo w Lublinie możesz realizować zarówno w sposób stacjonarny, jak i niestacjonarny. Jest to dogodne rozwiązanie, które stwarza przyszłym studentom możliwość wyboru trybu studiowania, który pozwoli im także połączyć edukację z życiem prywatnym czy zawodowym. Jeśli myślisz o regularnej edukacji i systematycznej nauce, idealnym rozwiązaniem będzie dzienny tryb studiów. Jeśli zaś z jakichkolwiek powodów nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, warto rozważyć tryb zaoczny. Pamiętaj jednak, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne są płatne. Wybierz dla siebie najlepszą opcję!
 
Program studiów i przedmioty
Program kształcenia na kierunku budownictwo obfituje w przedmioty realizowane w ramach wykładów, laboratoriów i ćwiczeń. Ich podłoże stanowi matematyka i fizyka, a odnoszą się one głównie do gruntownej wiedzy z zakresu budownictwa. Wśród najważniejszych przedmiotów znajdziesz na przykład:
  • budownictw energooszczędne,
  • zarządzanie jakością w budownictwie,
  • komputerowe wspomaganie projektowania,
  • ekonomika i zarządzanie w budownictwie,
  • organizacja produkcji budowlanej,
  • technologia robót budowlanych
  • i wiele innych.

 

Studia budownicze nie przewidują specjalności, ale starają się wykształcić ekspertów w różnych dziedzinach, na przykład z zakresu konstrukcji budowlanych, dróg i mostów, remontów i konwersacji zabytków i wiele innych.
Niezbędna wiedza i umiejętności odnoszą się do projektowania konstrukcji obiektów i elementów budowlanych, technologii, które stosowane są w budownictwie, a także do kierowania procesami inwestycyjnymi. Zdolności studenci rozwijają w zakresie zarządzania, projektowania, organizacji czy kierownictwa. Studia na kierunku budownictwo w Lublinie pragną stworzyć specjalistów najlepszych w swojej branży, którzy wykażą się nie tylko specjalistyczną wiedzą, ale i innowacyjnością czy też kreatywnym myśleniem.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BUDOWNICTWO LUBLIN STUDIA STACJONARNE

BUDOWNICTWO LUBLIN STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku budownictwo w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku budownictwo w Lublinie?

Studia budownicze w Lublinie podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że możesz realizować je zarówno na stopniu pierwszym, jak i drugim. Stopień pierwszy to studia inżynierskie, które zapewniają elementarną wiedzę z zakresu budownictwa, a ponadto umożliwiają rozpoczęcie pracy zawodowej już po ukończeniu tego etapu. Trwa on siedem semestrów i kończy się obroną pracy inżynierskiej.
Studia drugiego stopnia zapewniają tytuł magistra inżyniera, a podczas trzech semestrów starają się uzupełnić wiedzę zdobytą na stopniu pierwszym. Pomaga to rozwinąć kompetencje przyszłych abiturientów, a także dopełnić wiadomości w zakresie interdyscyplinarnym. Studia drugiego stopnia może rozpocząć także absolwent innego kierunku technicznego, który chce dokształcić się w zakresie budownictwa i ulepszyć swój wizerunek kandydata na pracownika na przyszłym rynku pracy.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BUDOWNICTWO LUBLIN STUDIA I STOPNIA

BUDOWNICTWO LUBLIN STUDIA II STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek budownictwo w Lublinie?

Kierunki studiów w Lublinie takie jak budownictwo uznawane są za jedne z najbardziej poważanych studiów technicznych. Cieszą się dużym zainteresowaniem, jednak nie jest to kierunek idealny dla wszystkich. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:
  • Czy przedmioty ścisłe nie sprawiają Ci problemów?
  • Czy interesujesz się projektowaniem konstrukcji obiektów i elementów budowlanych?
  • Czy masz silną osobowość, głowę pełną pomysłów, ale także zdolności kierownicze?
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, studia tego typu mogą być faktycznie dla Ciebie. Pamiętaj jednak o tym, że na jedno miejsce jest zawsze wielu kandydatów, a liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o jak najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a są wśród nich: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, język obcy. Warto także rozważyć udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści zapewniają sobie najlepsze wyniki i cieszą się różnymi przywilejami. Pod uwagę weź na przykład Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Olimpiadę Matematyczną, Olimpiadę Fizyczną lub Olimpiadę z języka obcego nowożytnego. Wysokie wyniki mogą zwolnić Cię z egzaminów dojrzałości z konkretnych przedmiotów.
Na stronach uczelni w Lublinie warto także sprawdzić wymogi odnoszące się do badań lekarskich. Niejednokrotnie uczelnie techniczne pragną zweryfikować Twoją zdolność do wykonywania zawodu.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta z reguły oczekuje podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń odnoszących się do istotnych wyników w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Lublinie.
Jaka praca po kierunku budownictwo w Lublinie?

Jaka praca po kierunku budownictwo w Lublinie?

Studia w Lublinie na kierunku budownictwo umożliwiają zapoznanie się z nowoczesnymi materiałami budowlanymi, technikami komputerowymi, które wspomagają projektowanie czy też badaniami laboratoryjnymi. Umiejętności z zakresu technologii stosowanych w budownictwie, kierowania procesami inwestycyjnymi czy też projektowania konstrukcji obiektów i elementów budowlanych są niezwykle cenne w pracy na budowie, w przedsiębiorstwach produkcji budowlanej, w pracowniach projektowych, jednostkach administracyjnych, w placówkach naukowo-badawczych czy instytucjach doradczych związanych z budownictwem.
Absolwenci studiów budowniczych stają się specjalistami w dziedzinie remontów i konserwacji zabytków, technologii i organizacji w budownictwie, dróg i mostów czy też budownictwa ekologicznego. Pełnią funkcje projektanta, kierownika budowli czy inspektora nadzoru.
Abiturienci znajdują zatrudnienie w firmach budowlanych, biurach projektowych, biurach analiz i badań, laboratoriach przemysłowych, jednostkach administracji państwowej związanych z architekturą i budownictwem. Nadzorują budowy czy też pracują w przemyśle materiałów budowlanych. Zajmują się oni nie tylko budownictwem mieszkaniowym czy drogowym, ale i nieruchomościami, renowacją czy modernizacją, a nawet zarządzaniem inwestycjami.
Wielu studentów wykorzystuje zdobytą wiedzę do założenia własnej firmy budowlanej lub wykorzystują swoje umiejętności nie tylko w kraju, ale i za granicą. Projektują obiekty nie tylko użytku publicznego, ale i przemysłowego, komunikacyjnego, a nawet produkują elementy budowlane. Możliwości rozwoju i pracy jest bardzo wiele, dlatego studia te uchodzą za jeden z najbardziej rozwijających się i elitarnych kierunków technicznych.

Jakie opinie mają studia na kierunku budownictwo w Lublinie?

Kierunek budownictwo w Lublinie to bardzo interesująca propozycja studiów technicznych, która nieustannie się rozwija.

Amadeusz, student trzeciego roku studiów inżynierskich, mówi:

Zawsze chciałem studiować coś, co da mi konkretny zawód. Nie interesują mnie kierunki, które nie dają jasno określonych możliwości rozwojowych. Studia budownicze to opcja, która zapewni mi wykształcenie i dobre zarobki, dlatego ten wybór wydał mi się odpowiedni.

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)