Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie – Politechnika Opolskiej 

Politechnika Opolska to 26 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie do rozumienia procesów zachodzących w podmiotach współczesnej gospodarki. Istotą jest nabycie umiejętności analizowania i interpretowania przyczyn i konsekwencji decyzji w organizacjach. Zarządzanie na Politechnice Opolskiej to poznanie i zrozumienie czynników wpływających na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. 

Lista zagadnień do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widniejące na niej przedmioty możemy podzielić na trzy grupy przedmiotów: podstawowych, kierunkowych i obieralnych. Przedmioty podstawowe to: podstawy zarządzania, nauka o organizacji, mikroekonomia, prawo, finanse. Przedmioty kierunkowe to: zachowania organizacyjne, zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, podstawy marketingu i badania marketingowe, rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa. Przedmioty obieralne to: innowacje w biznesie, zarządzanie małą firmą, metody i techniki zarządcze, komunikacja w zespole, podstawy e-handlu. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych usługowych, w organizacjach pozarządowych, w organizacjach gospodarczych i społecznych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach funkcjonujących w wirtualnej przestrzeni gospodarczej. 

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Zarządzanie na Politechnice Opolska opinie? Malwina studentka II- stopnia Zarządzania mówi:

„Zarządzanie to bardzo złożona dziedzina. Składa się na nią prawo, rachunkowość, umiejętności organizacji i planowania. Studiowanie Zarządzania na Politechnice Opolskiej to ciekawa sprawa, zwłaszcza że można dołączyć do fajnego koła naukowego, a także podjąć naukę języka chińskiego.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie na Politechnice Opolskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania organizacji,
 • zasad działania podmiotów w gospodarce rynkowej,
 • zasad tworzenia i rozwoju działalności gospodarczych,
 • prawidłowego interpretowania zjawisk ekonomicznych, prawnych i społecznych dotyczących zarządzania podmiotami gospodarczymi,
 • rozumienia metod wspomagających procesy podejmowania decyzji gospodarczych,
 • merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków, 
 • zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi,
 • planowania i organizowania pracy indywidualnej oraz zespołowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Politechnice Opolskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • organizacjach gospodarczych i społecznych,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • korporacjach globalnych,
 • organizacjach funkcjonujących w wirtualnej przestrzeni gospodarczej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Opolska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Opolu

Politechnika Opolska kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Opolu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

 

 

Komentarze (0)