Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

lingwistyczna szkoła wyższa studia Warszawa

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie 

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie to uczelnia o niedługiej historii, lecz wyraźnej pozycji na edukacyjnej mapie Polski. Jest jedyną prywatną uczelnią językową w województwie mazowieckim i jedną z niewielu w kraju. Najważniejszym założeniem Lingwistycznej Szkoły Wyższej jest kształcenie specjalistów w dziedzinie trzech języków obcych: angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego. Każdego roku mury uczelni opuszczają wyspecjalizowani tłumacze i nauczyciele.

STUDIA

Uczelnia prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym i wieczorowym. Ponadto, uczelnia realizuje studia podyplomowe, z oferty których skorzystało już 740 studentów. Najważniejszą cechą prowadzonych kierunków kształcenia jest profil praktyczny, dzięki któremu studenci nie tylko uzyskują znajomość języka, ale także kwalifikacje zawodowe i ważne kompetencje społeczne, niemal niezbędne we współczesnym zawodowym świecie.

WYKŁADOWCY

Kadra naukowa Lingwistycznej Szkoły Wyższej to wybitne i doświadczone grono pedagogów, mogące pochwalić się znacznym dorobkiem naukowym oraz niemniejszymi osiągnięciami zawodowymi. Stanowią o poziomie nauczania uczelni, a także zdają się pełnić rolę swoistego znaku jakości kształcenia.

INFRASTRUKTURA

Gmach Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie to nowoczesny budynek mieszczący się przy ulicy Kasprzaka 2/8, ale studenci mogą uczestniczyć także w zajęciach prowadzonych na odległość. Jak to możliwe? To jedna z wielu możliwości jakie zakłada proces wsparcia kształcenia w zakresie Praktycznej Nauki Języka Specjalności. Lingwistyczna Szkoła Wyższa jako jedna z pierwszych w Polsce zaproponowała program kształcenia na profesjonalnej platformie e- learningowej.

dowiedz się więcej

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

Komentarze (0)