Zarządzanie

Zarządzanie

19.03.2024

Zarządzanie - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku zarządzanie w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku zarządzanie w WSL POZNAŃ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Zarządzanie nastawiony jest na pozyskanie wiedzy szerokiej, złożonej z takich zagadnień, jak: zarządzanie logistyką, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie transportem i spedycją, zarządzanie sprzedażą i obsługą klienta. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z zarządzaniem łańcuchem dostaw, gospodarką magazynową, bezpieczeństwem i higieną pracy w magazynowaniu i transporcie, systemami informatycznymi w transporcie, gospodarką zapasami, analityką marketingu i sprzedaży.

Absolwenci studiów na kierunku Zarządzanie wyróżniają się złożoną wiedzą oraz licznymi umiejętnościami praktycznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach zarządzania łańcuchem dostaw, jakości w logistyce, prawa i ekonomiki w działalności przedsiębiorstwa, kierowania zintegrowanym systemem zarządzania bezpieczeństwem pracy, czy zarządzania sprzedażą, promocją i reklamą. Z pozyskanym wykształceniem odnajdą się w wielu miejscach. Będą mogli pracować na przykład w krajowych firmach produkcyjnych, handlowych i logistycznych.

 

Program studiów i przedmioty

Zarządzanie główne przedmioty:

 • proces sprzedaży i obsługi klienta
 • rynek usług
 • prowadzenie działalności gospodarczej
 • zarządzanie zespołem
 • zarządzanie jakością w usługach
 • strategie i struktury handlu
 • prowadzenie rozmów handlowych i negocjacje
 • sprzedaż osobista i prezentacje
 • promocja sprzedaży
 • marketing i sprzedaż w Internecie

 

 

Nabywane umiejętności

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu to pierwsza w Polsce uczelnia logistyczna. Jednym z kierunków kształcenia jest Zarządzanie, prowadzone na studiach licencjackich. Celem kształcenia jest uzyskanie kompleksowej wiedzy, będącej odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie wymagającego rynku pracy.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: proces sprzedaży i obsługi klienta, strategie i struktury handlu, prowadzenie rozmów handlowych i negocjacje, sprzedaż osobista i prezentacje, promocja sprzedaży, marketing i sprzedaż w Internecie.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Zarządzania w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu mogą wykorzystać jako przedstawiciele handlowi, specjaliści do spraw sprzedaży, inspektorzy do spraw BHP, kierownicy działu spedycji, kierownicy działu transportu.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu opinie? Agnieszka, studentka Zarządzania mówi:

„Zarządzanie w obszarze logistyki to rozwijająca się dziedzina, w której można realizować plany, marzenia, własne pomysły. Studiuję w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, aby zostać specjalistką w dziedzinie zarządzania sprzedażą i zarządzania transportem i spedycją. To najlepsze miejsce, aby uzyskać gruntowną, specjalistyczną wiedzę."

 

Zarządzanie Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu ceny - rekrutacja 2023/2024 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: od 7100 zł

studia niestacjonarne: od 7100 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

Zarządzanie studia Poznań

Zarządzanie studia

Zarządzanie studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie w Wyższej Szkole Logistycznej w Poznaniu:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania obowiązujących norm prawnych,
 • zarządzania dostawami i flotą,
 • dobierania odpowiednich narzędzi i metod rozwiązywania problemu logistycznego,
 • analizowania zdarzeń wypadkowych,
 • organizacji szkoleń bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • budowania programów lojalnościowych,
 • prowadzenia rozmów handlowych,
 • sztuki autoprezentacji i negocjacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie jako:

 • kierownik działu spedycji,
 • kierownik działu transportu,
 • spedytor w międzynarodowym transporcie drogowym,
 • menedżer do spraw zarządzania jakością,
 • specjalista do spraw logistyki i obsługi klienta,
 • doradca biznesowy,
 • opiekun klienta,
 • specjalista do spraw sprzedaży internetowej,
 • pracownik działu zakupów.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Logistyki

Komentarze (0)