Informatyka

Informatyka

Informatyka

13.07.2023

 

Informatyka – Politechnika Częstochowska rekrutacja 2023/2024

Studia na kierunku informatyka na Politechnice Częstochowskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku informatyka w PCZ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Politechnika Częstochowska to 33 kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Informatyka, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Informatyka na Politechnice Częstochowskiej prowadzony jest na dwóch wydziałach: Wydziale Elektrycznym oraz Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Celem kształcenia jest zrozumienie działania współczesnych systemów komputerowych, budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania. Informatyka na Politechnice Częstochowskiej to także zdobycie wiedzy z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, grafiki trójwymiarowej i animacji komputerowej, badań operacyjnych, algorytmów równoległych i rozproszonych, języków skryptowych i ich zastosowania.

Studia na kierunku Informatyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej dzielą się na następujące specjalności: Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne, Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Modelowanie i symulacje w zarządzaniu, Systemy i sieci komputerowe, Inżynieria obrazu i grafika komputerowa. Każda specjalność dostarcza wiedzy z innego obszaru oraz rozwija inne umiejętności.

Informatyka techniczna to umiejętności w zakresie projektowania i oprogramowania systemów informatycznych, sieci komputerowych oraz zasad działania i budowy sprzętu komputerowego.

Technologie internetowe i techniki multimedialne to zagadnienia z obszaru programowania i publikowania w sieci Web. Specjalność obejmuje zaznajomienie z nowoczesnymi technologiami grafiki komputerowej oraz zdobycie umiejętności łączenia tekstu, grafiki, animacji oraz sekwencji wideo w aplikacje multimedialne.

Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych to wiedza z zakresu projektowania, budowania, i administrowania sieciami komputerowymi. Trzonem specjalności jest wiedza dotycząca bezpieczeństwa teleinformatycznego, standardów zarządzania informacją, jej przetwarzaniem i skutecznym zabezpieczaniem.

Modelowanie i symulacje w zarządzaniu to wiedza obejmująca zagadnienia zastosowania informatyki do analiz ekonomicznych oraz wspomagania zarządzania.

Systemy i sieci komputerowe to poznanie technologii wytwarzania systemów z wykorzystaniem nowoczesnych mechanizmów baz danych oraz nauka analizowania problemów biznesowych i dobierania rozwiązań technologicznych.

Inżynieria obrazu i grafika komputerowa to przekazanie wiedzy złożonej z wielu zagadnień, takich jak, między innymi: synteza obrazów realistycznych, zaawansowane algorytmy przetwarzania, analiza i rozpoznawanie obrazów, złożone metody przetwarzania dźwięku, zaawansowane techniki biometryczne, przetwarzanie grafiki na potrzeby systemów informacji przestrzennej.

Studia na kierunku Informatyka Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki dzielą się na specjalności: Sieci komputerowe, Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych, Aplikacje biznesowe i bazy danych, Zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych, Techniki wizualizacji i modelowania grafiki. 

Zdobytą wiedzę oraz rozwinięte umiejętności absolwenci Informatyki na Politechnice Częstochowskiej mogą wykorzystać, między innymi w bankach, zakładach ubezpieczeń społecznych, urzędach skarbowych, czy też policji i wojsku.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Częstochowska opinie? Mariusz student II- stopnia Informatyki mówi:

„Informatyka to zawsze przyszłość. Studiuję ten kierunek bo tylko przyszłość mnie interesuje i chciałbym mieć chociaż niewielki wpływ na jej rozwój. Dlaczego wybrałem Politechnikę Częstochowską? Bo panuje tutaj świetna atmosfera, idealna do nauki.”

 

Jednostka prowadząca

Studia na kierunku informatyka prowadzone są przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej zlokalizowany przy al. Armii Krajowej 21 w Częstochowie.

Kontakt:

tel.  34 325-05-04

https://wimii.pcz.pl/

 

Informatyka Politechnika Częstochowska ceny - rekrutacja 2023/2024 (pierwszy rok studiów)

 • studia stacjonarne: bezpłatne
 • studia niestacjonarne: 7000 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Informatykę na Politechnice Częstochowskiej:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących,
 • programowania grafiki 2D i 3D,
 • projektowania z wykorzystaniem systemów CAD,
 • projektowania elementów i układów stosowanych we współczesnych systemach komunikacji przewodowej i bezprzewodowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka na Politechnice Częstochowskiej znajdzie zatrudnienie:

 • jako projektant i administrator sieci komputerowych,
 • w firmach informatycznych,
 • w administracji państwowej i samorządowej,
 • projektanci systemów graficznych i audiowizualnych,
 • projektanci i twórcy systemów biometrycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszym przedmiotem w procesie rekrutacji na studia na kierunek Informatyka jest matematyka. Warto do niej dodać jeszcze znajomość języka obcego, przede wszystkim angielskiego. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Częstochowie

Studia w Częstochowie

 

 

INFORMATYKA - ważne informacje

Informatyka studia Częstochowa

Informatyka studia

Informatyka studia online

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia na kierunku Informatyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia informatyczne w Częstochowie

Politechnika Częstochowska kierunki

Jakie są kierunki informatyczne w Częstochowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej

Studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Częstochowska

Komentarze (0)