Zarządzanie

Zarządzanie

 

Zarządzanie – Politechnika Częstochowska 2021

Studia na kierunku zarządzanie na Politechnice Częstochowskiej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Politechnika Częstochowska to 33 kierunki kształcenia. Jednym z nich Zarządzanie, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Zarządzanie na Politechnice Częstochowskiej prowadzony jest na Wydziale Zarządzania. Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącej istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania różnych organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji non-profit. Zarządzanie na Politechnice Częstochowskiej to nabycie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi, nieruchomościami i informacjami.

Studia na kierunku Zarządzanie na Politechnice Częstochowskiej dzielą się na następujące specjalności: Zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi, Zarządzanie kadrami, Administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego, Rachunkowość w zarządzaniu, Zarządzanie finansami i bankowość, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Każda realizowana specjalność nakierowuje na konkretną ścieżkę kariery zawodowej i rozwija konkretne umiejętności, na przykład specjalność „Zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa” zakłada wykształcenie specjalisty w zakresie skoordynowanego zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o kanony marketingowe. Nauka wyposaża go w umiejętności pozwalające na adekwatną dla potrzeb analizę czynników otoczenia marketingowego przy uwzględnianiu takich parametrów, jak: wielkość przedsiębiorstwa, zasięg działania, sytuacja ekonomiczna, społeczna, typ klienta.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania na Politechnice Częstochowskiej mogą wykorzystać jako specjaliści organizacji i zarządzania, kierownicy średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, czy też osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Częstochowska opinie? Seweryn student II- stopnia Zarządzania mówi:

„Zarządzanie to kierunek studiów, który polecam każdemu, bo składa się z różnych dziedzin, a więc można uzyskać bardzo szeroką wiedzę i każdy jej punkt wykorzystać w swojej pracy. Zarządzanie to nauka pracy z ludźmi i pracy indywidualnej. Zarządzanie to nauka planowania i ponoszenia odpowiedzialności. Zarządzanie to nauka, która rozwija wyobraźnię. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie na Politechnice Częstochowskiej:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi, nieruchomościami i informacjami,
 • analizy strategicznej,
 • problemów funkcjonowania instytucji publicznych i samorządowych,
 • opracowywania kampanii promocyjnych,
 • stosowania najnowszych trendów obowiązujących w marketingowym zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • prowadzenia analiz poszczególnych rodzajów działalności,
 • organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami,
 • podejmowania decyzji w zakresie progu rentowności,
 • motywowania i wynagradzania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Politechnice Częstochowskiej znajdzie zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • w  jednostkach organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej,
 • w agencjach konsultingowych i instytucjach non-profit,
 • w bankowości komercyjnej,
 • w urzędach skarbowych,
 • w działach personalnych,
 • w firmach doradztwa personalnego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę podczas procesu rekrutacji na studia na kierunku Zarządzanie na Politechnice Częstochowskiej znajdują się: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie, język polski oraz język obcy. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Częstochowie

Politechnika Częstochowska kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Częstochowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Częstochowska

Komentarze (0)