Zarządzanie

Zarządzanie

19.03.2024

Zarządzanie – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku zarządzanie w UE POZNAŃ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Progi punktowe na kierunek zarządzanie - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kandydaci na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne 2023/2024 na kierunek zarządzanie musieli uzyskać co najmniej 200 pkt., ponieważ tyle wynosił minimalny próg punktowy.

Sprawdź progi na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Program kształcenia na kierunku Zarządzanie skonstruowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych, z naciskiem położonym na zagadnienia dotyczące nauki o zarządzaniu. Studenci poznają formy organizacyjne przedsiębiorstw oraz zasady ich tworzenia, funkcjonowania i rozwoju, metody diagnozowania i prognozowania zjawisk w otoczeniu przedsiębiorstw, metody i techniki gromadzenia i analizowania danych rynkowych. Uczestniczą w zajęciach poświęconych informatyce w zarządzaniu, międzynarodowym stosunkom gospodarczym, zarządzaniu projektami, zarządzaniu jakością, rachunkowości finansowej, zarządzaniu operatywnemu, czy metodom badania rynku.

Absolwenci studiów na kierunku Zarządzanie wyróżniają się szeroką wiedzą oraz licznymi umiejętnościami. Sprawnie poruszają się po przestrzeniach handlu i marketingu, komunikacji w biznesie, zarządzania inwestycjami i nieruchomościami, zarządzania projektami, zarządzania zasobami ludzkimi, czy zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Program studiów i przedmioty

Zarządzanie główne przedmioty:

 • matematyka
 • makroekonomia
 • metody i techniki zarządzania
 • podstawy zarządzania jakością
 • statystyka
 • podstawy zarządzania 
 • informatyka w zarządzaniu
 • podstawy marketingu 
 • mikroekonomia

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to 16 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Skierowany jest do osób, które interesują się profesjonalnym zarządzaniem, lubią pracę z ludźmi albo chcą założyć własną firmę. Celem kształcenia jest poznanie i zrozumienie problematyki zarządzania, ekonomicznej, prawnej, informatycznej.

Zdobytą wiedzę oraz rozwinięte umiejętności, absolwenci Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu mogą wykorzystać jako specjaliści do spraw marketingu w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych, analitycy w agencji badań marketingowych, menedżer do spraw sprzedaży, w liniach lotniczych, w firmach doradczych, jako specjalista do spraw personalnych.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu opinie? Łukasz student II- stopnia Zarządzania mówi:

„Studiuję Zarządzanie, a dokładnie Zarządzanie zasobami ludzkimi. Te studia wzbogaciły moją wiedzę o najnowsze techniki i metody rekrutacji, planowania i organizacji pracy czy technik motywacyjnych. Ogromnym plusem tych studiów to ćwiczenia grupowe. Polecam wszystkim. „

 

 

Zarządzanie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu limity miejsc - rekrutacja 2023/2024

 • studia stacjonarne I stopnia: 240
 • studia stacjonarne II stopnia: 180
 • studia niestacjonarne I stopnia: 90
 • studia niestacjonarne II stopnia: 120

 

Zarządzanie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ceny - rekrutacja 2023/2024 (pierwszy rok studiów)

 • studia stacjonarne: bezpłatne
 • studia niestacjonarne: 6580 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

Zarządzanie studia Poznań

Zarządzanie studia

Zarządzanie studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowania strategii personalnej organizacji,
 • zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie,
 • zarządzania przedsiębiorstwem handlowym,
 • tworzenia i zarządzania sklepem internetowym,
 • komunikacji interpersonalnej i negocjacji,
 • przygotowania prezentacji i wystąpień publicznych,
 • zarządzania portem lotniczym,
 • prognozowania rynku lotniczego z zastosowaniem odpowiednich metod i narzędzi,
 • tworzenia zespołu projektowego i zarządzania nim,
 • zakładania działalności gospodarczej,
 • doradztwa z zakresu zarządzania portfelem projektów,
 • budowania partnerstwa, partycypacji oraz postaw i zaangażowania w zarządzaniu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie:

 • jako menedżer do spraw komunikacji marketingowej,
 • jako Category Manager w firmach produkcyjnych i handlowych,
 • jako analityk w agencji badań marketingowych,
 • jako specjalista do spraw kontaktów z klientami,
 • w firmach doradczych,
 • w portach lotniczych,
 • w firmach developerskich,
 • w bankach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, matematyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia ocen lub wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Komentarze (0)