Budownictwo

Budownictwo

Politechnika Śląska - kierunki studiów

Budownictwo – Politechnika Śląska 2021

Studia na kierunku budownictwo na Politechnice Śląskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geodezja
 • wytrzymałość materiałów
 • budownictwo ogólne z fizyką budowli
 • mechanika budowli
 • konstrukcje betonowe
 • prawo w budownictwie
 • fundamentowanie
 • infrastruktura komunalna i instalacje budowlane
 • konstrukcje specjalne

 

Politechnika Śląska w Gliwicach to 60 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Budownictwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest uzyskanie jak najszerszej wiedzy z zakresu projektowania, kierowania pracami budowlanymi, nadzoru budowlanego i inwestycyjnego, działalności techniczno-badawczej, a także projektowania obiektów budowlanych oraz ich utrzymania i modernizacji. Budownictwo na Politechnice Śląskiej to przygotowanie do projektowania i wykonywania miejskich budowli inżynierskich i infrastruktury technicznej, planowania i prowadzenia miejskich prac renowacyjnych oraz współdziałania w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: geodezja, wytrzymałość materiałów, budownictwo ogólne z fizyką budowli, mechanika budowli, konstrukcje betonowe, prawo w budownictwie, fundamentowanie, infrastruktura komunalna i instalacje budowlane, konstrukcje specjalne. Każda realizowana specjalność ma zadanie nakierować na odpowiednią ścieżkę kariery zawodowej. Na przykład, specjalność Budowlano- architektoniczna przygotowuje do samodzielnej funkcji inżynierskich zarówno przy projektowaniu architektoniczno-budowlanym jak i w całym procesie realizacji inwestycji budowlanych, na wszystkich jej etapach, począwszy od planowania przestrzennego, deweloperstwa, kierowania pracami projektowymi po kierowanie pracami budowlanymi.

Warto zwrócić uwagę, że na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej dostępny jest także kierunek o nazwie Budownictwo podziemne, którego celem jest przygotowanie do projektowania i realizacji budowli podziemnych oraz terenów górniczych, a także do planowania i utrzymania obiektów budowlanych na terenach górniczych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Śląska w Gliwicach opinie? Szymon student II- stopnia Budownictwa mówi:

„Być może zabrzmi to jak zabawna anegdota, ale o budownictwie zacząłem myśleć, gdy z rodzicami oglądałem serial „Czterdziestolatek”, w którym główną postacią był inżynier Stefan Karwowski. Chciałem studiować budownictwo na najlepszej uczelni. Udało się. Dla zdobycia prestiżowego dyplomu zmieniłem swoje życie, bo na Śląsk przyjechałem z Wielkopolski.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Budownictwo na Politechnice Śląskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania i wykonawstwa liniowych budowli inżynierskich,
 • projektowania budowlano-architektonicznego,
 • znajomości prawa budowlanego,
 • planowania przestrzennego,
 • budowy dróg i ulic,
 • analizy i projektowania konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynierskich,
 • produkcji materiałów i elementów budowlanych,
 • proekologicznego rozwiązywania zagadnień budowlanych,
 • rozwiązywania problemów z dziedziny inżynierii komunikacyjnej dróg kolejowych,
 • wykonywania fundamentów specjalnych i budowli geotechnicznych,
 • adaptacji terenów pogórniczych,
 • planowania i prowadzenia miejskich prac renowacyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Budownictwo:

Absolwent kierunku Budownictwo na Politechnice Śląskiej może znaleźć zatrudnienie:

 • przedsiębiorstwach wykonawczych,
 • nadzorze budowlanym,
 • wytwórniach betonu i elementów budowlanych,
 • przemyśle materiałów budowlanych,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej, związanych z budownictwem, architekturą albo transportem,
 • biurach konstrukcyjno- projektowych,
 • instytucjach badawczych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Budownictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Katowicach i Gliwicach

Politechnika Śląska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Katowicach i Gliwicach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej 

Komentarze (0)