Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

12.01.2022

Pedagogika – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku pedagogika w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w SGGW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • filozofia
 • etyka
 • komunikowanie społeczne
 • historia myśli pedagogicznej
 • psychologia ogólna
 • pojęcia i systemy pedagogiczne
 • ochrona własności intelektualnej 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to 45 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Pedagogika, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie do podjęcia pracy w placówkach oświatowo- wychowawczych i opiekuńczych. Studia kształtują szeroką gamę umiejętności i kompetencji społecznych oczekiwanych przez przyszłych pracodawców, niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Pedagogika w SGGW to także rozwijanie wrażliwości i empatii, niezbędnych w obszarze działalności opiekuńczo- wychowawczej.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Pedagogiki mogą wykorzystać w placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach i stowarzyszeniach kulturalnych, organizacjach społecznych, administracji samorządowej, instytucjach i placówkach kulturalno-oświatowych, lokalnych i międzynarodowych programach kulturalnych, ośrodkach pomocy społecznej.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego opinie? Martyna studentka II- stopnia Pedagogiki mówi:

„Pedagogika to bardzo ciekawa i szeroka dziedzina. Dzięki niej zdobywasz wiele informacji o drugim człowieku, ale także o sobie. Sprawdzasz sam siebie. Czasem badasz granicę swojej wytrzymałości i pomysłowości. Pedagogika to kierunek dla ludzi silnych.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury,
 • biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i wychowania,
 • organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych,
 • rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • instytucjach i stowarzyszeniach kulturalnych,
 • organizacjach społecznych,
 • administracji samorządowej,
 • instytucjach i placówkach kulturalno-oświatowych,
 • lokalnych i międzynarodowych programach kulturalnych,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • muzealnictwie i ochronie zabytków,
 • animacji społeczno-kulturowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Studia w Warszawie przyciągają liczną rzeszę kandydatów. Wśród nich znajdują się osoby, które planują studiować jeden z najpopularniejszych kierunków, czyli Pedagogikę. Jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego? Proces rekrutacyjny rozpoczyna się na początku ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zbiór dokumentów, które składają osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia. Termin składania podawany jest w Systemie Obsługi Kandydata i zazwyczaj przypada na połowę ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłata rekrutacyjna to jednorazowa opłata, dzięki której zostaniemy oficjalnie przyjęci do postępowania kwalifikacyjnego. Numer konta oraz termin jej wniesienia otrzymujemy w systemie SOK. Co ważne, nie warto czekać z dokonaniem opłaty do ostatniej chwili, choć liczy się data ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Pedagogikę można określić mianem kierunku charakterystycznego w ofercie SGGW. Świadczy o tym fakt, iż zestaw przedmiotów kwalifikacyjnych jest nieco szerszy niż w przypadku innych dyscyplin. Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie rekrutacji? Język polski, matematyka, historia, biologia. Warto pamiętać o tym, że liczba kandydatów na studia jest naprawdę duża, zatem należy solidnie przyłożyć się do wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze. Takie podejście zwiększa nasze szanse na rekrutacyjny sukces.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

W jaki sposób przelicza się tzw. punkty kwalifikacyjne? Służy do tego specjalny wzór ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Sukcesy odnoszone w olimpiadach i konkursach stanowią pewną ulgę w postępowaniu kwalifikacyjnym. Warto zatem brać w nich aktywny udział. Prześwietlając zasady rekrutacji na Pedagogikę, lista branych pod uwagę konkursów jest ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)