Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 2021

Studia na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • teoretyczne podstawy wychowania
 • psychologia osobowości i rozwoju człowieka
 • diagnostyka pedagogiczna
 • rehabilitacja kompleksowa
 • warsztat pracy nauczyciela z elementami logopedii
 • podstawy medyczne

 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to 13 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Pedagogika, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.  

Proces kształcenia polega na harmonijnym połączeniu teorii i praktyki zawodowej, czego celem ma być przygotowanie do bardzo odpowiedzialnego zadania. Pedagogika w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie to zapoznanie z niuansami systemu edukacji, metodyką nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych, a także osób starszych i ludzi w wieku podeszłym. To połączenie wielu dziedzin, wśród których dominują socjologią, psychologia, czy filozofia.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: teoretyczne podstawy wychowania, psychologia osobowości i rozwoju człowieka, diagnostyka pedagogiczna, rehabilitacja kompleksowa, warsztat pracy nauczyciela z elementami logopedii, podstawy medyczne.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Pedagogiki mogą wykorzystać w świetlicach terapeutycznych i klasach integracyjnych, w placówkach szkolnictwa specjalnego, w specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych, w instytucjach pomocy społecznej, w instytucjach opieki paliatywnej oraz szpitalach.

Odrębnym kierunkiem studiów, lecz należącym do grona zagadnień pedagogicznych jest Pedagogika specjalna, realizowana w systemie studiów licencjackich.

Kierunek podzielony jest na dwie specjalności: Oligofrenopedagogika- specjalność nauczycielska, Resocjalizacja z socjoterapią – specjalność nauczycielska. Istotą tych specjalności jest pozyskanie wiedzy i kompetencji potrzebnych do opracowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, prowadzenia oraz modyfikowania działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych skierowanych do osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie opinie? Patrycja, studentka I- stopnia Pedagogiki mówi:

„Pedagogika to taki kierunek, dzięki któremu dowiadujesz się bardzo dużo o drugim człowieku, ale także bardzo dużo o samym sobie. Niestety, nie są to studia dla każdego, bo zawód do najlżejszych nie należy. Wybrałam Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie ze względu na ciekawy program nauczania i specjalność, w której się rozwijam, czyli „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna”. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opieki i rehabilitacji dzieci i młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych,
 • analizowania, interpretowania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,
 • prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych,
 • tworzenia programów socjalnych,
 • projektowania oferty resocjalizacyjnej,
 • motywowania do zmiany sposobu życia.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedszkolach,
 • szkołach podstawowych,
 • świetlicach,
 • ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • placówkach kulturalno-oświatowych,
 • instytucjach pomocy społecznej,
 • szpitalach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)