Mechatronika - Lublin

Mechatronika - Lublin

Mechatronika - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku Mechatronika

Odkryj kierunek Mechatronika w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Mechatronika studia Lublin 2021 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Mechatronika w Lublinie to studia inżynierskie i magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera i magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika, w roku akademickim 2021/2022, Politechnika Lubelska oferuje 90 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 3610 zł do 3800 zł za pierwszy rok studiów.

 

Studenci kierunku mechatronika w Lublinie rozwiną wszechstronną wiedzę techniczną oraz matematyczną. W ramach kształcenia nauczą się projektowania i modelowania zaawansowanych układów mechanicznych. Dowiedzą się także, w jaki sposób wykorzystywać specjalistyczne narzędzia i programy informatyczne, wspomagające proces projektowania.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach konstrukcyjno-technologicznych na stanowiskach projektantów, organizatorów produkcji i eksploatacji. Ponadto znajdą pracę w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym oraz elektrotechnicznym, branży IT oraz firmach zajmujących się projektowaniem maszyn i układów mechatronicznych.

czytaj dalej wszystko o Mechatronika - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek mechatronika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Jednostka prowadząca

Mechatronika +

Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: stacjonarne

Wydział Mechaniczny POLLUB stopień: (I), czas trwania: • 3,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku mechatronika

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Mechatronika stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku mechatronika

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek mechatronika w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku mechatronika najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • chemia
 • fizyka
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Kierunki studiów w Lublinie takie jak mechatronika cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów, którzy rozważają studia techniczne. Na jedno miejsce jest jednak bardzo wielu chętnych. By zapewnić sobie dobrą pozycję na listach przyjętych, postaraj się o jak najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Wybrane przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich zwróć uwagę na matematykę, fizykę, informatykę, język obcy nowożytny,język polski lub chemię. Warto spróbować także swoich sił w olimpiadach i konkursach. Finaliści zapewniają sobie najwyższe miejsca na listach zakwalifikowanych.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.
 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Mechatronika w Lublinie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MECHATRONIKA LUBLIN STUDIA I STOPNIA

MECHATRONIKA LUBLIN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MECHATRONIKA LUBLIN STUDIA STACJONARNE

MECHATRONIKA LUBLIN STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechatronika w Lublinie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Jak wyglądają studia na kierunku mechatronika w Lublinie?

Uczelnie w Lublinie starają się dbać o komfort studentów, dlatego kierunek mechatronika możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jest to idealne rozwiązanie zwłaszcza dla osób, które z jakichkolwiek przyczyn nie mogą pozwolić sobie na studiowanie dzienne. Idealnym rozwiązaniem będą wtedy studia zaoczne i spotkania w trybie weekendowym. Pamiętaj jednak o tym, że studia niestacjonarne nawet na uczelniach publicznych są płatne. Jeśli myślałeś o regularnych spotkaniach i systematycznej nauce, warto rozważyć tryb stacjonarny.
 

1. Dla kogo ten kierunek?

Mechatronika to niezwykła dziedzina nauki, która łączy wiedzę z zakresu elektroniki, informatyki czy robotyki. Interdyscyplinarny kierunek inżynierski służy powstawaniu nowoczesnym urządzeniom, które są użyteczne nie tylko w motoryzacji i lotnictwie, ale i w życiu domowym, a również medycznym. Jest to bardzo odpowiedzialna dziedzina, wymagająca gruntownego przygotowania do tworzenia mechanizmów, które ulepszą życie człowieka.
Kandydaci na studia techniczne w Lublinie muszą mieć podstawową wiedzę z zakresu matematyki, informatyki i fizyki. Ważny jest także zmysł twórczy i przyszłościowa wizja, ponieważ świat jest w ciągłym ruchu i nastawiony jest na przyszłość technologiczną. Jeśli tworzenie nowinek technicznych, a także ulepszanie ich czy naprawianie mieści się w zakresie Twoich zainteresowań, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie.
 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku mechatronika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku mechatronika w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3 do 3,5 roku. Drugi stopień natomiast to studia magisterskie, które trwają 1,5 roku. 

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Mechatronika to jeden z najbardziej popularnych kierunków studiów inżynierskich, który nieustannie się rozwija. Wiele osób, które rozważają studia techniczne, wybiera właśnie tę dziedzinę nauki, bogatą w wykształcenie i przekładającą się na atrakcyjne zarobki. Kierunek mechatronika w Lublinie możesz realizować przede wszystkim na Politechnice Lubelskiej.
 

4. Praca po studiach

Studia inżynierskie na kierunku mechatronika zapewniają swoim absolwentom wiele możliwości rozwoju i zatrudnienia. W pracy zawodowej Absolwenci zajmują się produkowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją produktów, dzięki czemu zdobywają zatrudnienie w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, elektromaszynowym, obrabiarkowym, sprzętu gospodarstwa domowego i wielu innych.
Wiedza i umiejętności, które zdobywają absolwenci są interdyscyplinarne i odnoszą się do informatyki, mechaniki, elektroniki czy automatyki i robotyki. Absolwenci podejmują pracę w zakładach przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego, w zakładach przemysłu elektromaszynowego, w firmach z branży medycznej, w instytucjach naukowo-badawczych, w stacjach serwisowych i diagnostycznych, w placówkach służby zdrowia i wielu innych.
 
5. Program studiów i przedmioty
Program kształcenia opiera się na wiedzy z zakresu matematyki, fizyki i informatyki, dlatego powinieneś znać podstawy tych przedmiotów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Kierunek mechatronika w Lublinie nastawiony jest w dużej mierze na zajęcia praktyczne.
 
W programie studiów na kierunku mechatronika znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • mechanikę techniczną,
 • wybrane zagadnienia diagnostyki maszyn,
 • wstęp do komputerowego projektowania maszyn,
 • podstawy konstrukcji maszyn,
 • podstawy robotyki,
 • projektowanie systemów mechatronicznych
 • i wiele innych.

 

Kierunek mechatronika w Lublinie nie przewiduje specjalności. Informacje odnoszące się do profili na studiach technicznych tego typu warto śledzić na stronach uczelni w Lublinie.
Absolwenci mechatroniki zyskują gruntowne wykształcenie z zakresu mechaniki, elektroniki, automatyki i robotyki, sterowania czy też budowy i eksploatacji maszyn. Studenci dokształcają się w zakresie samochodów elektrycznych i hybrydowych, systemów inteligentnych czy też inżynierii medycznej. Rozwijają tym samym umiejętności projektowania (pojazdów, sprzętów medycznych, sprzętów codziennego użytku, aparatury diagnostycznej i pomiarowej), wytwarzania i eksploatacji produktów, a także zdolności językowe, które są niezwykle cenne we współpracy na arenie międzynarodowej.
Ile trwają studia na kierunku mechatronika w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku mechatronika w Lublinie?

Studia na kierunku Mechatronika w Lublinie, trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).
Studia inżynierskie w Lublinie podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Pierwszy stopień kończy się tytułem inżyniera i trwa sześć lub siedem semestrów. Studia inżynierskie zapewniają podstawowe wykształcenie, niezbędne do podjęcia pracy zawodowej już po ukończeniu tego etapu kształcenia.
Stopień drugi to studia magisterskie, które kończą się tytułem magistra inżyniera. Trwają trzy semestry i uzupełniają wiedzę zdobytą na stopniu pierwszym. Studia te może rozpocząć także absolwent innego kierunku technicznego, który posiada już podstawową znajomość z zakresu elektroniki, mechaniki czy robotyki. Informacje odnoszące się do cyklów kształcenia na mechatronice w Lublinie znajdziesz na stronach internetowych ośrodków akademickich, które mają tego typu kierunek w swojej ofercie.
Jaka praca po kierunku mechatronika w Lublinie?

Jaka praca po kierunku mechatronika w Lublinie?

Studia w Lublinie na kierunku mechatronika to ważny kierunek interdyscyplinarny, który łączy wiedzę z zakresu elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki, budowy i eksploatacji maszyn, sterowania czy mechaniki. Absolwenci zajmują się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją produktów, co przyczynia się do różnych możliwości zatrudnienia, na przykład w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, obrabiarkowym, elektromaszynowym, sprzętu gospodarstwa domowego i wielu innych.
Absolwenci studiów technicznych posiadają niezbędne umiejętności odnoszące się do programowania robotów przemysłowych i mobilnych, programowania sterowników programowalnych, obsługi przekształtników energoelektronicznych. Studenci są przygotowywani do pracy zespołowej, gdzie rozwiązują problemy konstrukcyjne, problemy związane ze sprzedażą i diagnozowaniem układów mechatronicznych czy też z wytwarzaniem. Absolwenci podejmują pracę w firmach wdrożeniowych i eksploatacyjnych urządzenia, zakładach przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego, w zakładach przemysłu elektromaszynowego, w firmach z branży medycznej. Wielu absolwentów otwiera własne działalności gospodarcze, zajmując się usługami z zakresu mechatroniki, robotyki, elektroniki, informatyki. Studenci decydują się także na zatrudnienie w instytucjach naukowo-badawczych, w stacjach serwisowych i diagnostycznych, w placówkach służby zdrowia przy wykorzystaniu urządzeń medycznych i aparatury diagnostycznej. Miejsc pracy jest bardzo wiele, ponieważ kierunek ten zapewnia wszechstronne wykształcenie inżynieryjne, dzięki któremu absolwenci cieszą się atrakcyjnymi zarobkami. Jeśli myślisz o kierunku technicznym, warto rozważyć studia inżynierskie na kierunku mechatronika.

Gdzie studiować na kierunku mechatronika w Lublinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek mechatronika w Lublinie

 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek mechatronika w Lublinie?

Studia w Lublinie na kierunku mechatronika łączą ze sobą kilka dziedzin technicznych, takich jak mechanika, robotyka, elektronika. Jest to nauka, która nieustannie się rozwija i podlega nowoczesnym procesom cyfryzacji i mechanizacji. Kierunek ten, mimo swego prestiżu, nie jest dla każdego. By uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:
 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w zakres Twoich zainteresowań wchodzą informatyka, elektronika lub robotyka?
 • Czy chciałbyś rozwijać swoje zdolności twórcze w zakresie technicznym?
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, studia mechatroniczne mogą być stworzone dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów. Musisz postarać się o jak najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a pod uwagę weź szczególnie matematykę, fizykę, informatykę, język obcy nowożytny czy też biologię lub chemię. Dodatkowych punktów dostarczy Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i zapewniają najwyższe wyniki. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Informatycznej, Olimpiadzie Wiedzy Technicznej czy też Olimpiadzie Matematycznej.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o dostarczeniu potrzebnych dokumentów we wskazanym terminie do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje zazwyczaj świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, kopii dowodu osobistego, zdjęć do legitymacji, świadectwa dojrzałości, podania i oświadczenia, zaświadczeń o wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś/aś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach poszczególnych uczelni w Lublinie.
 
STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

MECHATRONIKA - ważne informacje

mechatronika studia

studia inżynierskie i techniczne w Lublinie

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku mechatronika w Lublinie?

Mechatronika to renomowany kierunek inżyniersko-techniczny, cieszący się niesłabnącą popularnością.

Rafał, student trzeciego roku studiów inżynierskich, tłumaczy:

Kształcimy swoje umiejętności w zakresie motoryzacji, lotnictwa czy projektowania sprzętów gospodarstwa domowego. Zajęcia w dużej mierze są praktyczne i mamy też wiele godzin praktyk zawodowych. Kierunek idealny dla pasjonatów i osób uzdolnionych z dziedzin technicznych. Polecam.

Kierunki inżynierskie i techniczne w Lublinie

nawigacja
Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)