Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie – Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku zarządzanie w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • metodologia badań w zarządzaniu
 • kapitał ludzki w organizacji
 • badania operacyjne
 • zarządzanie ryzykiem w projektach
 • strategie militarne w zarządzaniu

 

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu (dawniej Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych) to cztery kierunki kształcenia na studiach cywilnych. Jednym z nich jest Zarządzanie, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przekazanie gruntownej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu, a także uzyskanie solidnych kwalifikacji umożliwiających pracę na stanowiskach kierowniczych średniego i wyższego szczebla, w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i organizacjach.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: zarządzanie bezpieczeństwem informacji, metodologia badań w zarządzaniu, kapitał ludzki w organizacji, badania operacyjne, zarządzanie ryzykiem w projektach, strategie militarne w zarządzaniu.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania mogą wykorzystać w w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w firmach konsultingowych, w komórkach analitycznych i sztabach teleinformatycznych, wyspecjalizowanych w obszarze marketingu politycznego i public relations, czy też w przedsiębiorstwach inwestycyjnych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Akademia Wojsk Lądowych opinie? Jacek student II- stopnia Zarządzania mówi:

„Zarządzanie to kierunek studiów, który wkłada do głowy mnóstwo wiedzy, rozwija umiejętności, ale także rozwija charakter i podejście do niektórych spraw. Akademia Wojsk Lądowych to świetna uczelnia. Wybrałem ją dlatego, bo chciałem być blisko wojska, choć jeszcze bez stuprocentowej pewności tego, czy wstąpić w jego szeregi.  Polecam. Nie tylko mężczyznom.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie w Akademii Wojsk Lądowych:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania logistyką w sytuacjach kryzysowych,
 • zarządzania personelem,
 • projektowania procesu rekrutacji, rozwoju i zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji,
 • komunikacji w zespole na poziomie lider – podwładny,
 • programowania systemów informatycznych,
 • funkcjonowania służb mundurowych i służb współpracujących.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki może znaleźć zatrudnienie :

 • w instytucjach administracji rządowej i samorządowej,
 • w firmach konsultingowych,
 • w komórkach analitycznych i sztabach teleinformatycznych,
 • w firmach ubezpieczeniowych,
 • wyspecjalizowanych w obszarze marketingu politycznego i public relations,
 • w przedsiębiorstwach inwestycyjnych,
 • w przedsiębiorstwach działających w obszarze zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest wynik ukończenia studiów I stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania AWL we Wrocławiu

Komentarze (0)