Jakość i bezpieczeństwo żywności

Jakość i bezpieczeństwo żywności

Dodaj do ulubionych

Jakość i bezpieczeństwo żywności studia - kierunek studiów

Studia na kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności:

  • biologia,
  • chemia,
  • fizyka i astronomia,
  • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Jakość i bezpieczeństwo żywności stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Jednostka prowadząca

Chemia żywności stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku chemia żywności

Jakość i bezpieczeństwo żywności - zasady rekrutacji

  • Terminy rekrutacji

  • Czas trwania

  • Przedmioty maturalne

  • Limity

  • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI STUDIA I STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując jakość i bezpieczeństwo żywności

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów Jakość i bezpieczeństwo żywności? Przede wszystkim zdobędziesz wiedzę z zakresu systemów zarządzania jakością żywności.

Co więcej, obce nie pozostaną Ci takie tematy jak: żywność niekonwencjonalna, jakość sensoryczna żywności, dodatki do żywności, higiena produkcji czy toksykologia żywności.

Dodatkowo będziesz mieć możliwość pracy w laboratorium badawczym, gdzie przełożysz zdobytą wiedzę na praktyczne umiejętności. Nauczysz się też posługiwać się techniką komputerową w modelowaniu i sterowaniu oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • chemii żywnoci oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych,
  • uwarunkowań bezpiecznej produkcji żywnoci, przeprowadzania toksykologicznej analizy żywności,
  • przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywnoci,
  • technik komputerowych w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarązdzaniu przedsiębiorstwem,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności?

 

1. Typ i tryb studiów

Jakość i bezpieczeństwo żywności to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce oraz zdobywaniu wykształcenia, to koniecznie zdecyduj się na powyższy tryb kształcenia.

 

Studia na kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności możemy podzielić na:

1. Typ:

  • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Osoby, które aplikują na powyższe studia zdobędą wszechstronne wykształcenie techniczne.

 

2. Program studiów i przedmioty

W czasie studiów na kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności będziesz miał okazję rozwinąć swoją wiedzę z zakresu nauk technicznych, przetwórstwa żywności oraz zagadnień związanych z zarządzaniem i naukami społecznymi. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

  • Surowce pochodzenia roślinnego
  • Propedeutyka wiedzy o jakości i bezpieczeństwie żywności
  • Podstawy metrologii
  • Inżynieria procesowa żywności

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student powyższego kierunku wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w twojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się zarządzania procesem produkcyjnym oraz jakością produktu.

Ponadto rozwiniesz kompetencje z obszaru ekonomii oraz finansów i rachunkowości, co z powodzeniem wykorzystasz zakładając własną działalność gospodarczą. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, które zrealizujesz w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Obecnie gałąź przemysłu zajmująca się kontrolą jakości żywności ciągle się rozwija i stanowi niezwykle ważny aspekt gospodarki. Dlatego też tak poszukiwani są specjaliści wykształceni w dziedzinie wdrażania oraz nadzorowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności w przedsiębiorstwach.

Jeżeli zatem zwracasz uwagę na jakość spożywanych produktów i w przyszłości chciałbyś mieć wpływ na ich bezpieczeństwo to powinieneś wziąć ten kierunek pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki kariery zawodowej!

 

5. Gdzie studiować jakość i bezpieczeństwo żywności

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek jakość i bezpieczeństwo żywności:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po tym czasie i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł inżyniera.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Jakość i bezpieczeństwo żywności? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w przedsiębiorstwach i zakładach jako specjaliści do spraw bezpieczeństwa i jakości, laboratoriach kontroli jakości oraz certyfikacji produktów.

Pracę będziesz mógł także podjąć w jednostkach kontrolno-pomiarowych czy instytucjach urzędowej kontroli żywności. Jeżeli zatem myślisz nad ciekawymi studiami w zakresie produkcji żywności to Jakość i bezpieczeństwo żywności może być kierunkiem dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • specjalista do spraw bezpieczeństwa i jakości,
  • kontroler jakości w laboratoriach kontroli,
  • pracownik zajmujący się certyfikacją produktów,
  • pracownik w jednostkach kontrolno-pomiarowych,
  • pracownik w instytucjach urzędowej kontroli żywności.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Komentarze (0)