Jakość i bezpieczeństwo żywności

Jakość i bezpieczeństwo żywności

Jakość i bezpieczeństwo żywności studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Obecnie gałąź przemysłu zajmująca się kontrolą jakości żywności ciągle się rozwija i stanowi niezwykle ważny aspekt gospodarki. Dlatego też tak poszukiwani są specjaliści wykształceni w dziedzinie wdrażania oraz nadzorowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności w przedsiębiorstwach. Jeżeli zatem zwracasz uwagę na jakość spożywanych produktów i w przyszłości chciałbyś mieć wpływ na ich bezpieczeństwo to powinieneś wziąć ten kierunek pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki kariery zawodowej!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów Jakość i bezpieczeństwo żywności? Przede wszystkim zdobędziesz wiedzę z zakresu systemów zarządzania jakością żywności. Co więcej, obce nie pozostaną Ci takie tematy jak: żywność niekonwencjonalna, jakość sensoryczna żywności, dodatki do żywności, higiena produkcji czy toksykologia żywności. Dodatkowo będziesz mieć możliwość pracy w laboratorium badawczym, gdzie przełożysz zdobytą wiedzę na praktyczne umiejętności. Nauczysz się też posługiwać się techniką komputerową w modelowaniu i sterowaniu oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Jakość i bezpieczeństwo żywności? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w przedsiębiorstwach i zakładach jako specjaliści do spraw bezpieczeństwa i jakości, laboratoriach kontroli jakości oraz certyfikacji produktów. Pracę będziesz mógł także podjąć w jednostkach kontrolno-pomiarowych czy instytucjach urzędowej kontroli żywności. Jeżeli zatem myślisz nad ciekawymi studiami w zakresie produkcji żywności to Jakość i bezpieczeństwo żywności może być kierunkiem dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na jakość i bezpieczeństwo żywności, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia,  matematyka, chemia, fizyka i astronomia, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując jakość i bezpieczeństwo żywności

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • chemii żywnoci oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych,
  • uwarunkowań bezpiecznej produkcji żywnoci, przeprowadzania toksykologicznej analizy żywności,
  • przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywnoci,
  • technik komputerowych w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarązdzaniu przedsiębiorstwem,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności

Absolwent kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • specjalista do spraw bezpieczeństwa i jakości,
  • kontroler jakości w laboratoriach kontroli,
  • pracownik zajmujący się certyfikacją produktów,
  • pracownik w jednostkach kontrolno-pomiarowych,
  • pracownik w instytucjach urzędowej kontroli żywności.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Komentarze (0)