• AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Automatyka i robotyka

  Kierunek Automatyka i Robotyka zapewnia wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje konieczne do wykorzystania profesjonalnych narzędzi wspomagających prace inżynierskie w zakresie projektowania innowacyjnych rozwiązań, integrowania oraz użytkowania układów i systemów automatyki i robotyki, w różnych obszarach działalności gospodarczej. 

  Możliwość uzyskania w trakcie studiów uprawnień elektroinstalcyjnych SEP jest dodatkowym atutem na rynku pracy. Absolwenci AiR przygotowani są do pracy we wszystkich gałęziach nowoczesnej gospodarki rozwijającej się w ramach czwartej rewolucji przemysłowej, czyli w okresie transformacji dla przemysłu 4.0

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Automatyzacja systemów wytwarzania
  • Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń
  • Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Automatyzacja systemów wytwarzania
  • Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń
  • Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Automatyzacja systemów wytwarzania
  • Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń
  • Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka
    

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Informatyka stosowana

  Informatyka zajmuje się przetwarzaniem informacji oraz technologią budowy systemów przetwarzających informacje. Komputery i techniki informatyczne stały się wszechobecne w naszym życiu: sterują elektrowniami, samolotami, pralkami i zabawkami; umożliwiają działanie banków, telefonii komórkowej i nawigacji satelitarnej; pozwalają na projektowanie i wirtualne testowanie samochodów, a generowane komputerowo obrazy stają się łudząco podobne do zdjęć rzeczywistych obiektów. Bez komputerów i odpowiedniej technologii nie mielibyśmy też dzisiaj Internetu. 

  Wszystkie te systemy wymagają – poza zaprojektowaniem i wykonaniem – bieżącej obsługi, konserwacji, rozbudowy i unowocześnienia. Informatyk odpowiedzialny za sterowanie linią produkcyjną powinien rozumieć, jakie procesy technologiczne na niej zachodzą. Jeśli programuje system energetyczny powinien znać jego funkcjonowanie i sposoby reakcji na nieprzewidziane sytuacje. Jeśli odpowiada za system informatyczny banku, to powinien posiadać przynajmniej podstawową wiedzę ekonomiczną z zakresu bankowości.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka stosowana jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
  W oparciu o szeroki zakres tematyczny studiów absolwent posiada umiejętność tworzenia instrukcji dotyczących bezpiecznej pracy na stanowiskach pracy, zdobywa on również podstawową wiedzę z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem i środowiskiem zewnętrznym.
  Wraz z rozwojem technologii pojawiają się różnorodne zagrożenia zarówno dla zdrowia i życia ludzkiego, jak też samych urządzeń technicznych. W różnych obszarach działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza związanych z mechaniką, energetyką, transportem, przemysłem chemicznym itd., powstają problemy wymagające ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz zabezpieczenia urządzeń i instalacji. Przyczyną pojawiających się zagrożeń mogą być katastrofy obiektów technicznych, zjawiska naturalne, a nawet umyślne destrukcyjne działanie ludzi. Racjonalną maksymalizacją ochrony ludzi, środowiska naturalnego i dóbr cywilizacji zajmuje się inżynieria bezpieczeństwa.

  Ogólny cel kształcenia na Kierunku obejmuje bezpieczeństwo zintegrowane w skład którego wchodzą:
  • bezpieczeństwo pracy,
  • bezpieczeństwo środowiska naturalnego,
  • bezpieczeństwo technologiczne.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria biomedyczna
  Absolwent kierunku posiada szeroką i specjalistyczną wiedzę z zakresu podstaw metod numerycznych, projektowania wspomaganego komputerowo, biomechaniki inżynierskiej, anatomii, sztucznych narządów, mechaniki płynów oraz inżynierii biomateriałów. 
  Rosnące znaczenie technik komputerowych i inżynieryjnych w medycynie oraz nieustanny rozwój technologii sprawia, że branża biomedyczna zyskuje na popularności. Jest jednym z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się światowych sektorów przemysłowych. Kierunek Inżynieria Medyczna oferuje specjalistyczne wykształcenie dla inżynierów umożliwiające podjęcie pracy w roli partnera dla środowiska medycznego w zakresie zarządzania placówkami służby zdrowia, tworzenia oprogramowania, projektowania, budowy, obsługi oraz konserwacji sprzętu medycznego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria kliniczna
  • Biomechanika

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria kliniczna
  • Biomechanika

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria medyczna jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria produkcji
  Osoby z wyższym wykształceniem technicznym mają przed sobą atrakcyjne perspektywy zawodowe. Ukończenie Inżynierii Produkcji umożliwia podjęcie pracy nie tylko w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale również w jednostkach atestacyjnych i akredytacyjnych, w instytutach naukowo-badawczych oraz w firmach konsultingowych.
  Studia inżynierskie na kierunku inżynieria produkcji umożliwią uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności związanych z procesami i systemami produkcyjnymi. Przygotowują m.in. do: projektowania procesów technologicznych typowych dla wytwarzania części maszyn i urządzeń technologicznych, projektowania wyrobów, zarządzania procesami produkcyjnymi, udziału w pracach badawczych i rozwojowych dotyczących innowacji technicznych i organizacyjnych, udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego, zastosowania technik CAx w zagadnieniach inżynierii produkcji, organizowania, zarządzania i koordynowania zespołów pracowniczych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria produkcji jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków  - kierunek Inżynieria wzornictwa przemysłowego
  Kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego jest prowadzony we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Celem tego kierunku jest wykształcenie projektantów (designerów) i konstruktorów form przemysłowych m. in. pojazdów, maszyn i urządzeń w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie przemysłu w tym zakresie. Absolwent będzie miał wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na zaprojektowanie produktu zgodnie z zadaną specyfikacją techniczną oraz wymaganiami dotyczącymi ergonomi i i estetyki. Uzyska podstawową wiedzę w obszarze nauk technicznych oraz sztuk plastycznych. Ponadto, absolwent zdobędzie szczegółową wiedzę z dziedzin bezpośrednio związanych z opracowaniem produktu, jak metody, techniki i narzędzia projektowania i wytwarzania uwzględniające zachowanie zakładanych walorów wizualnych, funkcjonalnych i rynkowych. W procesie projektowania będą wykorzystywane systemy komputerowego wspomagania, obejmujące m. in. modelowanie 3D, obliczenia, wykonywanie dokumentacji technicznej oraz graficzną prezentację produktu. Absolwent będzie potrafił tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe w zakresie wzornictwa przemysłowego oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia. Będzie umiał posługiwać się warsztatem plastycznym w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby oraz współczesnych mediów. Przygotowanie do realizacj i zadań projektanta wzornictwa przemysłowego obejmie pracę w multidyscyplinarnym zespole projektowym. W zakresie samokształcenia absolwent będzie potrafił samodzielnie rozwijać własne umiejętności warsztatowe projektanta oraz zdobywać wiedzę stosownie do specyfiki wykonywanych zadań przy wykorzystaniu źródeł zarówno polskich jak też obcojęzycznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Projektowanie produktu
  • Projektowanie środków transportu

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria wzronictwa przemysłowego brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka,  fizyka i astronomia, fizyka, informatyka
  Kandydat weźmie udział w egzaminie wstępnym z predyspozycji plastycznych i technicznych.
   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  Studia prowadzone także w języku angielskim. Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn jest kierunkiem łączącym tradycję Wydziału Mechanicznego z najbardziej nowoczesnymi trendami przemysłowymi i dydaktycznymi. Jest to kierunek nastawiony przede wszystkim na konstrukcje maszyn i urządzeń z solidną podbudową teoretyczną. Studia zapewniają wykształcenie specjalistów posiadających wiedzę z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów, techniki cieplnej i przepływowej, jak również specjalistyczne wykształcenie z konstrukcji maszyn, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, inżynierii bezpieczeństwa. Na wszystkich specjalnościach dużą uwagę kładzie się na symulacje komputerowe wytrzymałościowe, przepływowe i cieplne oraz projektowanie 3D.
  Wykształcenie obejmuje wiedzę i umiejętności umożliwiające konstruowanie i przygotowanie produkcji maszyn urządzeń i instalacji w różnych gałęziach przemysłu zgodnie z wybraną specjalnością ale też łatwość przystosowania się do innych wymagań inżynierskich dzięki bardzo dobrej podbudowie teoretycznej. Warto zwrócić uwagę, że ukończenie kierunku MiBM pozwala na uzyskanie 100% efektów uczenia się z dyscypliny naukowej Inżynieria mechaniczna, w której pracownicy Wydziału mają największe osiągnięcia naukowe.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Mechanika konstrukcji i materiałów
  • Komputerowo wspomagane projektowanie inżynierskie
  • Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
  • Computational mechanics
  • Machine design

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Mechanika konstrukcji i materiałów
  • Komputerowo wspomagane projektowanie inżynierskie
  • Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
  • Advanced computational mechanics

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Mechanika konstrukcji i materiałów
  • Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Mechanika konstrukcji i materiałów
  • Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka
  Na studia anglojęzyczne wymagana jest udokumentowana znajomość języka angielskiego.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU Stopień: I REKRUTACJA

  Inżynieria Środków Transportu to kierunek przekazujący specjalistyczną wiedzę inżynierską dotyczącą budowy i eksploatacji środków transportu wykorzystywanych do przemieszczania osób i ładunków. Środki te są podstawowymi elementami jednej z najważniejszych gałęzi gospodarki jaką jest Transport. Studenci kierunku Inżynieria Środków Transportu mają możliwość uzyskania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w czterech profilach dyplomowania (specjalnościach): Środki techniczne w logistyce i spedycji, Bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu masowego, Inżynieria środków transportu przemysłowego i Inżynieria pojazdów szynowych. Wszystko to przy ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami branżowymi.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria pojazdów szynowych
  • środki techniczne w logistyce i spedycji
  • Bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu masowego
  • Inżynieria środków transportu przemysłowego

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • środki techniczne w logistyce i spedycji
  • Bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu masowego

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środków transportu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

 • POJAZDY SAMOCHODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek studiów o profilu ogólnoakademickim Pojazdy Samochodowe odpowiada na zidentyfikowane, rosnące zapotrzebowanie rynku oraz daje możliwość realizacji strategicznych celów gospodarczych Polski w zakresie rozwoju przemysłu motoryzacyjnego, zaplecza serwisowego oraz infrastruktury komunikacyjnej.

  Wykształcony w tym kierunku przyszły inżynier ma podstawy do projektowania, wdrażania nowych, coraz bardziej skomplikowanych konstrukcji pojazdów, urządzeń mechatronicznych i zespołów napędowych z nowoczesnymi silnikami spalinowymi oraz hybrydowymi i elektrycznymi źródłami napędu pojazdów, obsługi istniejących i nowo wprowadzanych na rynek, nowatorskich rozwiązań środków transportu indywidualnego i zbiorowego oraz transportu towarów, a także obsługi i diagnozowania systemów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego i bezpieczeństwo ekologiczne. Kierunek studiów Pojazdy Samochodowe obejmuje obszar wiedzy, który jest realizowany w Politechnice Krakowskiej od początku powstania Uczelni, jest on powszechnie rozpoznawalny i wpisał się już w tradycje akademickie naszego kraju.

  Specjalności „samochodowe”, uprzednio prowadzone na kierunku „Mechanika i Budowa Maszyn”, są prowadzone przez Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych, który powstał w strukturze Wydziału Mechanicznego PK w roku 1970. Od początku istnienia specjalności te zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem kandydatów. Corocznie studia związane z budową i badaniami pojazdów samochodowych oraz eksploatacją pojazdów samochodowych, kończy średnio około 55 – 60 osób na I stopniu studiów i około 35 – 45 osób na II stopniu studiów stacjonarnych.

  W pewnych okresach czasu uruchamiana była także specjalność „Silniki spalinowe”, która na obecnym etapie rozwoju zaawansowanych silników spalinowych i pojazdów hybrydowych została zmodernizowana i uaktualniona pod nazwą „Źródła napędu i mechatronika pojazdów samochodowych”. Rozbudowana mechatronika w pojazdach samochodowych sprawia, iż specjaliści z tej branży są poszukiwani na rynku pracy. Studia na kierunku Pojazdy samochodowe kształcą przyszłych specjalistów/profesjonalistów w zakresie konstruowania, badania i eksploatacji pojazdów samochodowych i źródeł ich napędu. Szczególny nacisk w kształceniu ukierunkowano na zagadnienia związane z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi układów napędowych pojazdów, z bezpieczeństwem transportu oraz oddziaływaniem na środowisko naturalne i aspektami emisji ciepła, hałasu, drgań i toksycznych składników spalin.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych
  • źródła napędu i mechatronika pojazdów samochodowych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych
  • Budowa i badania pojazdów samochodowych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych
  • Budowa i badania pojazdów samochodowych

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pojazdy samochodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pojazdy samochodowe jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

 • SYSTEMY I URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Systemy i Urządzenia Przemysłowe to nowoczesny kierunek studiów będący odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji oraz modernizacji nowoczesnych systemów i urządzeń przemysłowych z uwzględnieniem aktualnych wymagań i uwarunkowań środowiskowych. Urządzenia przemysłowe to maszyny i aparaty, w których przetwarzane są różne surowce stałe, ciekłe lub gazowe w pożądany produkt końcowy zgodnie z zadaną technologią. Połączone i współpracujące ze sobą urządzenia tworzą całe systemy i instalacje przemysłowe. Przykłady urządzeń i aparatury przemysłowej to: urządzenia grzewcze, pompy, wentylatory, zbiorniki magazynowe i ciśnieniowe, kolumny destylacyjne i rektyfikacyjne, filtry, wirówki, mieszalniki, kruszarki, suszarki, wyparki itp.

  Współczesne systemy i urządzenia przemysłowe szczególnie te, które stosują zaawansowane technologie, wymagają, aby osoby je projektujące i eksploatujące posiadały zaawansowaną wiedzę i ponadstandardowe umiejętności niezbędne wobec rosnącego stopnia skomplikowania obiektów i urządzeń. Takie właśnie założenia i cele leżą u podstaw kształcenia na tym kierunku studiów. Studia na tym kierunku zapewniają wiedzę i umiejętności niezbędne do konstruowania, wytwarzania i nadzorowania eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w przemysłach: maszynowym, energetycznym, spożywczym, chemicznym, petrochemicznym, farmaceutycznym, a także w ochronie środowiska oraz w wielu innych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Aparatura przemysłowa
  • Modelowanie komputerowe systemów i maszyn cieplnych
  • Systemy i urządzenia cieplne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Aparatura przemysłowa
  • Modelowanie komputerowe systemów i maszyn cieplnych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Aparatura przemysłowa
  • Systemy i urządzenia cieplne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Aparatura przemysłowa
  • Systemy i urządzenia cieplne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Systemy i urządzenia przemysłowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Systemy i urządzenia przemysłowe jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

 • ŚRODKI TRANSPORTU I LOGISTYKA Stopień: II REKRUTACJA

  Przekazujemy wiedzę m.in. z dziedziny eksploatacji, budowy, projektowania, niezawodności oraz zarządzania bezpieczeństwem środków transportu oraz systemów logistycznych i spedycji. Studiując na naszym kierunku nauczysz się również nowoczesnych technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich, kształtowania systemów i technologii transportowych oraz organizacji procesów użytkowania i obsługi technicznej pojazdów lądowych i urządzeń transportowych. Specjalności prowadzone są przy ścisłej współpracy nauki z przemysłem. Studenci tego kierunku korzystają z nowoczesnej bazy laboratoryjnej w tym pierwszego polskiego symulatora tramwaju

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Logistyka i spedycja
  • Bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Logistyka i spedycja
  • Bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Środki transportu i logistyka jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (15)

Daria Ocena

Rzadko zdarza mi się coś opiniować, ale błędem byłoby gdybym nie dała temu wydziałowi 5* :)

Stasiek Ocena

Bardzo fajny wydział, zarówno jego lokalizacja jak i władze uczelni. POLECAM !!!

Dariusz Ocena

Bardzo fajnie spędzony czas, nie ukrywam, że często były chwilę zwątpienia, ale bardzo się cieszę, że się udało i, że jestem absolwentem tej uczelni :D

Karol Ocena

Kierunek Inżynieria Materiałów to kierunek dla osób zainteresowanych taką tematyką. Polecam, ale tylko jeżeli widzisz się w takim zawodzie. Jeżeli masz wątpliwości będzie to dla Ciebie męczarnia i strata czasu.

Maciek Ocena

Poleca kierunek Transport. Fajna kadra + bardzo ciekawe zajęcia praktyczne.

Michał Ocena

Niesamowita atmosfera, którą tworzą zarówno wykładowcy jak i studenci. Jedynym minusem jest plan zajęć.

Borys Ocena

Kończąc studia na Politechnice Krakowskiej nie musiałam bać się o znalezienie pracy. Zaraz po obronie dostałem zatrudnienie w firmie, w której odbywałem wcześniej praktyki. Oceniam na pięć gwiazdek

Aleksander Ocena

Polecam MiBM na PK. Studiowałem już parę lat temu, ale polecam każdemu. Oprócz wykształcenia dała mi niesamowite przyjaźnie na całe życie.

jare Ocena

To studia praktyczne, z których wynosi się konkretne umiejętności. Wiedza, którą zdobywamy jest nowoczesna, dostosowana do wymogów, panujących na rynku pracy. Tak powinno być na każdej uczelni.

hanna Ocena

Jeśli miałabym, w skali szkolnej, ocenić Politechnikę Krakowską, to dałabym piątkę. Każdy, kto chce zdobyć solidne wykształcenie otrzyma tutaj taką możliwość. Wiele kierunków, wiele specjalności. Nic, tylko się uczyć

krzy Ocena

Lubię swoje studia, lubię swoją uczelnię, więc w temacie nauki niczego mi nie brakuje. Politechnika Krakowska to fajna uczelnia, nastawiona na kształcenie praktyczne, takie, które może stanowić o sile absolwenta na rynku pracy

mariusz Ocena

Wybrałem studia na Politechnice Krakowskiej ze względu na bogatą ofertę dydaktyczną i specjalności, które odpowiadają moim przyszłym planom zawodowym

ss Ocena

Studiuję Inżynierię bezpieczeństwa na Politechnice Krakowskiej i żałuję, że czas mojego studiowania dobiega końca. Studiowanie tutaj to bardzo intensywny, ciekawy okres, w którym nie tylko się uczymy, ale też zawieramy fajne znajomości, bawimy się. Studia na Politechnice Krakowskiej zawsze będę wspominał ze szczerym uśmiechem

wojtek Ocena

Mechanika i budowa maszyn to kierunek- inwestycja. Zdobywasz taką wiedzę, dzięki której nie powinieneś mieć żadnych problemów ze znalezieniem pracy, na dodatek dobrze płatnej. Dlatego wybrałem ten kierunek studiów

krystian Ocena

Automatyka i robotyka to trudny kierunek. Wykłady, ćwiczenia, laboratoria- czasem ciężko się połapać. Tutaj nie ma czasu na nudę. Ale nie ma też miejsca na rzeczy niepotrzebne. Dlatego nauka wynosi 100 procent. Polecam