ŚRODKI TRANSPORTU I LOGISTYKA

ŚRODKI TRANSPORTU I LOGISTYKA

ŚRODKI TRANSPORTU I LOGISTYKA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku środki transportu i logistyka to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku(studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Osoby, które aplikują na kierunek środki transportu i logistyka zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk technicznych, społecznych oraz ekonomicznych. Studenci nauczą się zarządzania procesem logistycznym i transportowym. Ponadto dowiedzą się więcej na temat budowy i eksploatacji środków transportu wykorzystywanych do przemieszczania osób i ładunków.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w centrach logistycznych. Ponadto idealnie odnajdą się, jako pracownicy firm, zajmujących się produkcją oraz serwisem środków transportu.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kierunek środki transportu i logistyka można obecnie realizować na dwóch stopniach kształcenia. Przed przystąpieniem do rekrutacji zarówno na studia pierwszego, jak i drugiego stopnia należy zapoznać się z zasadami i progami punktowymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku środki transportu i logistyka to:

  • matematyka/fizyka/fizyka i astronomia/informatyka

W przypadku studiów drugiego stopnia należy przedstawić dyplom inżyniera lub magistra inżyniera.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ŚRODKI TRANSPORTU I LOGISTYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Jednostka prowadząca

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 21.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 28.06.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 22.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 28.06.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku środki transportu i logistyka

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Logistyka i Transport

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ŚRODKI TRANSPORTU I LOGISTYKA?

Branża logistyczna stanowi obecnie podstawę prawidłowego funkcjonowania całej gospodarki. Dlatego też rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, posiadających wykształcenie z tego zakresu. Studenci kierunku środki transportu i logistyka będą mieli szanse zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, technicznych oraz ekonomicznych. Ponadto zyskają kompleksowe przygotowanie zawodowe, dzięki któremu idealnie odnajdą się w branży logistycznej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku środki transportu i logistyka możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek środki transportu i logistyka będą miały okazję poznać specyfikę branży logistycznej. Ponadto zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk społecznych, technicznych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem.

Ze względu na praktyczny wymiar studiów, studenci przede wszystkim skupią się na rozwijaniu umiejętności praktycznych. W ramach licznych warsztatów nauczą się eksploatacji, budowy, projektowania środków transportu oraz zarządzania procesem logistycznym.

Ponadto dowiedzą się więcej na temat magazynowania, spedycji oraz sprzedaży i dystrybucji. Ważnym elementem kształcenia będzie nauka wykorzystywania narzędzi i programów informatycznych w swojej codziennej pracy zawodowej. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym studenci zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.

 

3. Gdzie studiować Środki transportu i logistykę

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Środki transportu i logistyka:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ŚRODKI TRANSPORTU I LOGISTYKA STUDIA NIESTACJONARNE

ŚRODKI TRANSPORTU I LOGISTYKA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ŚRODKI TRANSPORTU I LOGISTYKA?

Studia na kierunku środki transportu i logistyka trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku środki transportu i logistyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ŚRODKI TRANSPORTU I LOGISTYKA STUDIA I STOPNIA

ŚRODKI TRANSPORTU I LOGISTYKA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek środki transportu i logistyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Przedmioty:

fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku środki transportu i logistyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac. I stopnia:
87
II stopnia:
72
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
36
II stopnia:
36
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek środki transportu i logistyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ŚRODKI TRANSPORTU I LOGISTYKA?

Ukończenie studiów logistycznych otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci kierunku środki transportu i logistyka idealnie odnajdą się, jako pracownicy centrów logistycznych oraz firm transportowych i spedycyjnych. Równie ciekawą opcją może być zatrudnienie w u przewoźników drogowych i kolejowych, czy w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej. Po ukończeniu studiów można założyć także własną działalność gospodarczą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku środki transportu i logistyka:

  • centra logistyczne
  • firmy spedycyjne
  • firmy transportowe
  • przewoźnicy drogowi i kolejowi

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ŚRODKI TRANSPORTU I LOGISTYKA

Komentarze (0)