POJAZDY SAMOCHODOWE studia-kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Od dziecka interesowałeś się motoryzacją? Twoimi ulubionymi zabawkami były zdalnie sterowane samochody, a prawo jazdy zdałeś za pierwszym razem? Jeżeli odpowiedziałeś a te pytania twierdząco, to pewnie już wiesz, że powinieneś związać swoją przyszłość zawodową z dyscypliną bezpośrednio związaną z motoryzacją. Co ciekawe, powstał kierunek idealnie dopasowany do twoich potrzeb i zainteresowań.

Pojazdy samochodowe to innowacyjne i niezwykle rozwijające studia, skierowane do wszystkich tych, którzy interesują się budową pojazdów oraz ich zastosowaniem w różnych gałęziach przemysłu. Jeśli ty także należysz do grona tych osób to nie zastanawiaj się dłużej i weź udział w rekrutacji.


Czego nauczysz się na kierunku pojazdy samochodowe?


Ze względu na bogatą ofertę kształcenia i niezwykle innowacyjny i interdyscyplinarny program studiów, w trakcie kursu zyskasz wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu kilku dziedzin bezpośrednio związanych z motoryzacją i pojazdami samochodowymi. W trakcie kursu dowiesz się więcej na temat budowy oraz konstruowania samochodów osobowych oraz ich źródeł napędu.

Zrozumiesz także jaki wpływ ma ich użytkowanie na stan środowiska naturalnego i nauczysz się w jaki sposób możesz ograniczyć te negatywne skutki do minimum. Jako student będziesz musiał dokonać wyboru specjalizacji, najlepiej dopasowanej do twoich potrzeb i planów zawodowych. Budowa i badania pojazdów samochodowym przygotuje Cię do pracy związanej z produkcją i projektowaniem samochodów i podzespołów. Jeżeli natomiast zdecydujesz się na diagnostykę i eksploatacje pojazdów samochodowych, poznasz najnowsze metody diagnozowania pojazdów oraz technik profesjonalnej naprawy.

Inne, równie ciekawe ścieżki naukowe to mechatronika samochodowa i źródła napędu pojazdów samochodowych. Uzyskaną wiedzę teoretyczną będziesz mógł wykorzystać podczas obowiązkowych praktyk studenckich, dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.


Jaka praca po tym kierunku?


Po ukończeniu studiów na kierunku pojazdy samochodowe zyskasz interdyscyplinarne wykształcenie i bogatą wiedzę teoretyczną z zakresu różnych aspektów związanych z motoryzacją i pojazdami samochodowymi. Jako absolwent tego perspektywicznego kierunku będziesz miał możliwość podjęcia ciekawej i rozwijającej pracy. Idealnie sprawdzisz się jako pracownik biur projektowych przemysłu motoryzacyjnego. Wybierając odpowiednią specjalizacje będziesz mógł pracować w profesjonalnych serwisach pojazdów samochodowych i stacjach obsługi.

Równie przyszłościowym i ciekawym rozwiązaniem będzie związanie swojej przyszłości zawodowej z przedsiębiorstwami transportowymi i spedycyjnymi oraz z zakładami produkcji i dystrybucji paliw. Uzyskane kwalifikacje umożliwią Ci podjecie zatrudnienia w biurach ekspertyz technicznych, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Dodatkowo, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych i zyskać szersze perspektywy zawodowe.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem kierunku pojazdy samochodowe musisz zdać maturę z takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka, informatyka, język obcy nowożytny lub chemia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK POJAZDY SAMOCHODOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Jednostka prowadząca

Pojazdy samochodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE POJAZDY SAMOCHODOWE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Jednostka prowadząca

Konstrukcja i eksploatacja środków transportu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku konstrukcja i eksploatacja środków transportu

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Mechanika i budowa maszyn stopień: (I)  (II)  (Jednolite), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku • 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku mechanika i budowa maszyn

Politechnika Białostocka

Jednostka prowadząca

Mechanika i budowa maszyn stopień: (I)  (II)
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku mechanika i budowa maszyn

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2020
do 17.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 13.07.2020
do 14.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 23.09.2020
do 25.09.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU POJAZDY SAMOCHODOWE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU POJAZDY SAMOCHODOWE:

 • znajomość budowy i konstrukcji pojazdów samochodowych
 • znajomość nowoczesnych metod projektowania pojazdów samochodowych i ich podzespołów
 • znajomość technik i metod naprawy pojazdów samochodowych
 • wiedza z zakresu mechatroniki
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy
 • znajomość języka obcego

Jak wyglądają studia na kierunku pojazdy samochodowe?

 

1. Typ i tryb studiów

Program kształcenie na kierunku pojazdy samochodowe będzie oscylował głownie wokół nauk technicznych.

Osoby, które chcą rozwijać się w tym kierunku i aplikują na powyższe studia będą mogli wybrać pomiędzy trybem stacjonarnym, a zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program nauczania na powyższych studiach będzie związany głównie z naukami technicznymi, w tym z mechaniką, konstrukcją maszyn czy elektrotechniką. Jako student będziesz miał dostęp do szerokiej bazy zajęć, w której znajdą się między innymi następujące przedmioty, powiązane z tą tematyką:

 • Podstawy wytrzymałości materiałów
 • Technologie kształtowania wyrobów
 • Nadzorowanie maszyn i urządzeń technologicznych

W toku nauczania będziesz także zobowiązany do wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do twoich zainteresowań i planów zawodowych. Aktualną ofertę modułów specjalnościowych, znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

2. Nabywane umiejętności

W ramach licznych warsztatów realizowanych na kierunku pojazdy samochodowe, wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczysz się projektowania, konstruowania oraz eksploatacji pojazdów samochodowych. Ponadto poznasz podstawy projektowania w systemie CAD oraz skupisz się na doskonaleniu swoich zdolności z zakresu programowania i obsługi nowoczesnych narzędzi informatycznych. Istotnym elementem kształcenia będą także praktyki, dzięki którym zyskasz niezwykle istotne doświadczenie zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

POJAZDY SAMOCHODOWE STUDIA NIESTACJONARNE

POJAZDY SAMOCHODOWE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku pojazdy samochodowe będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz półtora roku, czyli trzy semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku pojazdy samochodowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

POJAZDY SAMOCHODOWE STUDIA I STOPNIA

POJAZDY SAMOCHODOWE STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek pojazdy samochodowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Przedmioty:

fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku pojazdy samochodowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac. I stopnia:
72
II stopnia:
36
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
36
II stopnia:
36
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek pojazdy samochodowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac. I stopnia:
70
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
46
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU POJAZDY SAMOCHODOWE:

 • biura projektowe
 • warsztaty samochodowe
 • ośrodki badawczo-rozwojowe
 • firmy transportowe
 • firmy spedycyjne
 • prywatne stacje obsługi pojazdów
 • placówki naukowe
 • zakłady produkcji i dystrybucji paliw
 • biura ekspertyz technicznych
 • przemysł motoryzacyjny

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU POJAZDY SAMOCHODOWE

Komentarze (0)