Inżynieria medyczna studia - kierunek studiów

Nowoczesna działalność inżynierska w medycynie to obecnie branża, która nieustannie się rozwija. Dlatego też tak wysokie jest zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Dzięki kierunkowi Inżynieria medyczna może zostać jednym z nich! Dodatkowo warto zauważyć, że ciągłe doposażanie placówek medycznych w specjalistyczny sprzęt oraz obowiązek informatyzacji służby zdrowia to czynniki sprzyjające kształceniu w tym zakresie. Jeżeli zatem chciałbyś przyczynić się do unowocześnienia współczesnej medycyny to Inżynieria medyczna może być kierunkiem dla Ciebie!

Inżynieria medyczna to kierunek łączący inżynierię oraz medycynę. W ramach studiów nauczysz obsługiwać się zinformatyzowaną aparaturę medyczną czy zdobędziesz wiedzę z zakresu technik stosowanych w warunkach kontaktu urządzeń mechanicznych z żywym organizmem. Poznasz także tajniki kompterowego modelowania struktur anatomicznych. Tak ustystematyzowana wiedza w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami pozwoli Ci na odpowiednie stosowanie metod badawczych, pomiarowych, diagnostycznych, a także właściwie ocenić uzyskane wyniki.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absowlent kierunku Inżynieria medyczna? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako pracownik w przedsiębiorstwach produkcyjnych aparatury medycznej, firm komputerowych zajmujących się realizacją systemów informatycznych wspomagających medycynę, czy placówek służb zdrowia przy obsłudze i serwisowaniu aparatury medycznej, w tym instytucji umożliwiających funkcjonowanie i powrót do zdrowia osobom po ciężkich wypadkach i chorobach. Jak widzisz możliwości jest naprawdę dużo, więc jeżeli interesujesz się wykorzystaniem nowoczesnych technologii we wspołczesnej medycynie to kierunek Inzynieria materiałowa może być kierunkiem dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na inżynierię medyczną, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA MEDYCZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię medyczną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • fizyki, chemii i informatyki; nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych,
  • fizyki obejmującej mechanikę klasyczna, akustykę, optykę, elektryczność i magnetyzm, wykazuje znajomość elementów fizyki kwantowej; zna podstawy fizyki medycznej,
  • przedmiotów technicznych, w tym elektrotechniki, elektroniki, automatyki, robotyki, materiałoznawstwa i miernictwa,
  • technik stosowanych w warunkach kontaktu urządzeń mechanicznych z żywym organizmem,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria medyczna

Absolwent kierunku inżynieria medyczna znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik w przedsiębiorstwach produkcyjnych aparatury medycznej,
  • pracownik firm komputerowych zajmujących się realizacją systemów informatycznych wspomagających medycynę,
  • pracownik placówek służb zdrowia przy obsłudze i serwisowaniu aparatury medycznej, w tym instytucji umożliwiających funkcjonowanie i powrót do zdrowia osobom po ciężkich wypadkach i chorobach,
  • pracownik instytucji badawczych,
  • pracownik w jednostkach wytwórczych aparatury medycznej.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU INŻYNIERIA MEDYCZNA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MEDYCZNA

Komentarze (0)