Inżynieria medyczna

Inżynieria medyczna

Dodaj do ulubionych

Inżynieria medyczna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku inżynieria medyczna to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku inżynieria medyczna
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności inżynieria medyczna możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) | inżynieria medyczna - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z inżynierii medycznej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku inżynieria medyczna: biomechanika, inżynieria kliniczna.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku inżynieria medyczna najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku inżynieria medyczna:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA MEDYCZNA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Inżynieria medyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria medyczna

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Inżynieria medyczna stopień: (II)
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE INŻYNIERIA MEDYCZNA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia Śląska

Akademia Śląska

Mechatronika stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku mechatronika

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Mechanika i budowa maszyn stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 2 lata • 3,5 roku • 4 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku mechanika i budowa maszyn

Inżynieria medyczna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria medyczna studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria medyczna studia I stopnia

Inżynieria medyczna studia II stopnia

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria medyczna

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię medyczną

W programie studiów na kierunku inżynieria medyczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • Biomateriały
 • Wytrzymałość materiałów
 • Fizyka ośrodków ciągłych
 • Prawne i etyczne aspekty inżynierii medycznej
 • Automatyka i robotyka
 • Laserowe techniki obróbki i wytwarzania
 • Metrologia medyczna
 • Matematyka
 • Ergonomia
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • fizyki, chemii i informatyki; nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych,
 • fizyki obejmującej mechanikę klasyczna, akustykę, optykę, elektryczność i magnetyzm, wykazuje znajomość elementów fizyki kwantowej; zna podstawy fizyki medycznej,
 • przedmiotów technicznych, w tym elektrotechniki, elektroniki, automatyki, robotyki, materiałoznawstwa i miernictwa,
 • obsługi aparatury medycznej,
 • dobrego przygotowania z ramach nauk ścisłych,
 • technik stosowanych w warunkach kontaktu urządzeń mechanicznych z żywym organizmem,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria medyczna?

 

1. Tryb studiów

Studia na kierunku inżynieria medyczna to fascynująca ścieżka kształcenia dla osób, które nie boją się intelektualnych wyzwań. Czeka cię mnóstwo wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, dlatego też będziesz mógł się kształcić wyłącznie w formie stacjonarnej. Największy wpływ ma na to obszerna podstawa dydaktyczna. Studia stacjonarne pomogą ci ją zrealizować bez problemu. Na zajęcia uczęszczać będziesz od poniedziałku do piątku i w przypadku uczelni państwowej unikniesz opłat za czesne.

 

Studia na kierunku inżynieria medyczna możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Inżynieria medyczna – sama nazwa wskazuje, że jest to kierunek interdyscyplinarny. Osoby, które go wybiorą, muszą liczyć się z tym, że czeka ich interdyscyplinarny program kształcenia.

Dziś obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój medycyny oraz nauk współistniejących, które ją wspierają. Dlatego też studenci tego kierunku otrzymają wszechstronne kwalifikacje z zakresu podstaw projektowania medycznego, które wspomagane jest komputerowo.

 

2. Program studiów i przedmioty

Przyszli inżynierowie medyczni uczyć się będą nie tylko jak projektować sprzęt medyczny o najwyższym technologicznym zaawansowaniu. Kluczowe znacznie odgrywać będą także umiejętności związane z programowaniem, czy nawet diagnostyką.

 

Studenci inżynierii medycznej zapoznają się szczegółowo z zagadnieniami takimi jak:

 • ergonomia. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • fizyka
 • grafika inżynierska
 • języki programowania i struktury danych
 • matematyczne podstawy techniki
 • matematyka
 • wstęp do anatomii człowieka
 • zarys fizjologii człowieka 

 

Studia na tym kierunku mają przede wszystkim wymiar praktyczny. Teoretyczna wiedza stanowić będą niezbędną podstawę, która zostanie weryfikowana podczas najważniejszych zajęć praktycznych.

 

3. Nabywane umiejętności

Inżynieria medyczna to kierunek łączący inżynierię oraz medycynę. W ramach studiów nauczysz obsługiwać się zinformatyzowaną aparaturę medyczną czy zdobędziesz wiedzę z zakresu technik stosowanych w warunkach kontaktu urządzeń mechanicznych z żywym organizmem.

Poznasz także tajniki kompterowego modelowania struktur anatomicznych. Tak ustystematyzowana wiedza w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami pozwoli Ci na odpowiednie stosowanie metod badawczych, pomiarowych, diagnostycznych, a także właściwie ocenić uzyskane wyniki.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Nowoczesna działalność inżynierska w medycynie to obecnie branża, która nieustannie się rozwija. Dlatego też tak wysokie jest zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.

Dzięki kierunkowi Inżynieria medyczna może zostać jednym z nich! Dodatkowo warto zauważyć, że ciągłe doposażanie placówek medycznych w specjalistyczny sprzęt oraz obowiązek informatyzacji służby zdrowia to czynniki sprzyjające kształceniu w tym zakresie.

Jeżeli zatem chciałbyś przyczynić się do unowocześnienia współczesnej medycyny to Inżynieria medyczna może być kierunkiem dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować inżynierię medyczną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek inżynierię medyczną:

Ile trwają studia na kierunku inżynieria medyczna?

Studia na kierunku inżynieria medyczna trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Większość kierunków w Polsce dzieli się na dwa cykle kształcenia. Dotyczy to także inżynierii medycznej.

Studia I stopnia stanowią początek tej przygody akademickiej. Trwają one siedem semestrów, więc trzy i pół roku. Są przede wszystkim czasem zdobywania podstawowych kompetencji i kwalifikacji. Zakończenie nauki na tym stopniu wiąże się z otrzymaniem tytułu inżyniera.

Z kolei studia II stopnia (po obronie pracy dyplomowej) kończą się otrzymaniem tytułu magistra inżyniera. Nim jednak do tego dojdzie, studenci będą rozwijać i poszerzać swoją wiedzę przez półtora roku, więc trzy semestry.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria medyczna

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absowlent kierunku Inżynieria medyczna? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako pracownik w przedsiębiorstwach produkcyjnych aparatury medycznej, firm komputerowych zajmujących się realizacją systemów informatycznych wspomagających medycynę, czy placówek służb zdrowia przy obsłudze i serwisowaniu aparatury medycznej, w tym instytucji umożliwiających funkcjonowanie i powrót do zdrowia osobom po ciężkich wypadkach i chorobach.
Jak widzisz możliwości jest naprawdę dużo, więc jeżeli interesujesz się wykorzystaniem nowoczesnych technologii we wspołczesnej medycynie to kierunek Inzynieria materiałowa może być kierunkiem dla Ciebie!
 
Absolwent kierunku inżynieria medyczna znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w przedsiębiorstwach produkcyjnych aparatury medycznej,
 • pracownik firm komputerowych zajmujących się realizacją systemów informatycznych wspomagających medycynę,
 • pracownik placówek służb zdrowia przy obsłudze i serwisowaniu aparatury medycznej, w tym instytucji umożliwiających funkcjonowanie i powrót do zdrowia osobom po ciężkich wypadkach i chorobach,
 • pracownik instytucji badawczych,
 • pracownik w jednostkach wytwórczych aparatury medycznej.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU INŻYNIERIA MEDYCZNA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MEDYCZNA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Kampus SGGW, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ7Uo9z5gyGUcRIDBkBgu0pYo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/54566-sggw-kierunki.jpg Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie