Inżynieria medyczna studia - kierunek studiów

Nowoczesna działalność inżynierska w medycynie to obecnie branża, która nieustannie się rozwija. Dlatego też tak wysokie jest zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.

Dzięki kierunkowi Inżynieria medyczna może zostać jednym z nich! Dodatkowo warto zauważyć, że ciągłe doposażanie placówek medycznych w specjalistyczny sprzęt oraz obowiązek informatyzacji służby zdrowia to czynniki sprzyjające kształceniu w tym zakresie.

Jeżeli zatem chciałbyś przyczynić się do unowocześnienia współczesnej medycyny to Inżynieria medyczna może być kierunkiem dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na inżynierię medyczną, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA MEDYCZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku inżynieria medyczna

UCZELNIE, GDZIE INŻYNIERIA MEDYCZNA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Specjalności na kierunku fizyka techniczna

Specjalności na kierunku mechatronika

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MEDYCZNA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię medyczną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • fizyki, chemii i informatyki; nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych,
 • fizyki obejmującej mechanikę klasyczna, akustykę, optykę, elektryczność i magnetyzm, wykazuje znajomość elementów fizyki kwantowej; zna podstawy fizyki medycznej,
 • przedmiotów technicznych, w tym elektrotechniki, elektroniki, automatyki, robotyki, materiałoznawstwa i miernictwa,
 • technik stosowanych w warunkach kontaktu urządzeń mechanicznych z żywym organizmem,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria medyczna?

 

1. Tryb studiów

Studia na kierunku inżynieria medyczna to fascynująca ścieżka kształcenia dla osób, które nie boją się intelektualnych wyzwań. Czeka cię mnóstwo wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, dlatego też będziesz mógł się kształcić wyłącznie w formie stacjonarnej. Największy wpływ ma na to obszerna podstawa dydaktyczna. Studia stacjonarne pomogą ci ją zrealizować bez problemu. Na zajęcia uczęszczać będziesz od poniedziałku do piątku i w przypadku uczelni państwowej unikniesz opłat za czesne.

Inżynieria medyczna – sama nazwa wskazuje, że jest to kierunek interdyscyplinarny. Osoby, które go wybiorą, muszą liczyć się z tym, że czeka ich interdyscyplinarny program kształcenia. Dziś obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój medycyny oraz nauk współistniejących, które ją wspierają. Dlatego też studenci tego kierunku otrzymają wszechstronne kwalifikacje z zakresu podstaw projektowania medycznego, które wspomagane jest komputerowo.

 

 

2. Program studiów i przedmioty

Przyszli inżynierowie medyczni uczyć się będą nie tylko jak projektować sprzęt medyczny o najwyższym technologicznym zaawansowaniu. Kluczowe znacznie odgrywać będą także umiejętności związane z programowaniem, czy nawet diagnostyką.

 

Studenci inżynierii medycznej zapoznają się szczegółowo z zagadnieniami takimi jak:

 • ergonomia. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • fizyka
 • grafika inżynierska
 • języki programowania i struktury danych
 • matematyczne podstawy techniki
 • matematyka
 • wstęp do anatomii człowieka
 • zarys fizjologii człowieka 

 

Studia na tym kierunku mają przede wszystkim wymiar praktyczny. Teoretyczna wiedza stanowić będą niezbędną podstawę, która zostanie weryfikowana podczas najważniejszych zajęć praktycznych.

 

3. Nabywane umiejętności

Inżynieria medyczna to kierunek łączący inżynierię oraz medycynę. W ramach studiów nauczysz obsługiwać się zinformatyzowaną aparaturę medyczną czy zdobędziesz wiedzę z zakresu technik stosowanych w warunkach kontaktu urządzeń mechanicznych z żywym organizmem.

Poznasz także tajniki kompterowego modelowania struktur anatomicznych. Tak ustystematyzowana wiedza w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami pozwoli Ci na odpowiednie stosowanie metod badawczych, pomiarowych, diagnostycznych, a także właściwie ocenić uzyskane wyniki.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA MEDYCZNA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku inżynieria medyczna?

Większość kierunków w Polsce dzieli się na dwa cykle kształcenia. Dotyczy to także inżynierii medycznej.

Studia I stopnia stanowią początek tej przygody akademickiej. Trwają one siedem semestrów, więc trzy i pół roku. Są przede wszystkim czasem zdobywania podstawowych kompetencji i kwalifikacji. Zakończenie nauki na tym stopniu wiąże się z otrzymaniem tytułu inżyniera.

Z kolei studia II stopnia (po obronie pracy dyplomowej) kończą się otrzymaniem tytułu magistra. Nim jednak do tego dojdzie, studenci będą rozwijać i poszerzać swoją wiedzę przez półtora roku, więc trzy semestry.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA MEDYCZNA STUDIA I STOPNIA

INŻYNIERIA MEDYCZNA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria medyczna

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absowlent kierunku Inżynieria medyczna? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako pracownik w przedsiębiorstwach produkcyjnych aparatury medycznej, firm komputerowych zajmujących się realizacją systemów informatycznych wspomagających medycynę, czy placówek służb zdrowia przy obsłudze i serwisowaniu aparatury medycznej, w tym instytucji umożliwiających funkcjonowanie i powrót do zdrowia osobom po ciężkich wypadkach i chorobach.
Jak widzisz możliwości jest naprawdę dużo, więc jeżeli interesujesz się wykorzystaniem nowoczesnych technologii we wspołczesnej medycynie to kierunek Inzynieria materiałowa może być kierunkiem dla Ciebie!
 
Absolwent kierunku inżynieria medyczna znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w przedsiębiorstwach produkcyjnych aparatury medycznej,
 • pracownik firm komputerowych zajmujących się realizacją systemów informatycznych wspomagających medycynę,
 • pracownik placówek służb zdrowia przy obsłudze i serwisowaniu aparatury medycznej, w tym instytucji umożliwiających funkcjonowanie i powrót do zdrowia osobom po ciężkich wypadkach i chorobach,
 • pracownik instytucji badawczych,
 • pracownik w jednostkach wytwórczych aparatury medycznej.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU INŻYNIERIA MEDYCZNA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MEDYCZNA

Komentarze (0)